poniedziałek, 22 styczeń 2018 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 919274

 


 
Przydatne informacje

OGŁOSZENIE O NABORZE
na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowskim)

Protokół Końcowy

Protokół z I etapu naboru do służby w KM PSP w Krakowie na stanowisko stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim

Ogłoszenie o naborze

[załącznik do ogłoszenia]


OGŁOSZENIE O NABORZE
na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor w Wydziale Finansów)

Protokół Końcowy

Protokół z I etapu naboru do służby w KM PSP w Krakowie na stanowisko stażysta w Wydziale Finansowym

Ogłoszenie o naborze

[załącznik do ogłoszenia]


OGŁOSZENIE O NABORZE
na stanowisko: REFERENT w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym (wymiar etatu: 1; liczba stanowisk pracy: 1)

Informacja z przeprowadzonego naboru

[Informacja]


  Wykaz aktualnie obowiązujących przepisów i norm, którymi posługują się
pracownicy wydziałów kontrolno-rozpoznawczych w trakcie kontroli w zakresie:
- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

[pobierz]


Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

[pobierz]


Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie nakazu usuwania śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych,
które zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
(http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=2104)

[pobierz]


Informacje dla inwestorów i wykonawców

[pobierz]


Wykaz sygnałów alarmowych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 r., poz. 96)

[pobierz] 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja