sobota, 25 październik 2014 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 642695

 


 
Przydatne informacje

Informacja

z przeprowadzonego naboru na zastępstwo członka Korpusu Służby Cywilnej na stanowisko księgowy

w Wydziale Finansów Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

[pobierz]


OGŁOSZENIE O NABORZE
w celu zastępstwa członka korpusu służby cywilnej
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:
Księgowy w Wydziale Finansów (wymiar etatu: 1; liczba stanowisk pracy: 1)

[pobierz]


  Wykaz aktualnie obowiązujących przepisów i norm, którymi posługują się
pracownicy wydziałów kontrolno-rozpoznawczych w trakcie kontroli w zakresie:
- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

[pobierz]


Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

[pobierz]


Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie nakazu usuwania śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych,
które zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
(http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=2104)

[pobierz]


Informacje dla inwestorów i wykonawców

[pobierz]


Wykaz sygnałów alarmowych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 r., poz. 96)

[pobierz] 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja