niedziela, 28 luty 2021 r.

 

  Bip
  Bezpieczny Powiat K-ki
  Bezpieczny Kraków
     Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin :

 


 

Ochrona danych osobowych


Prawo do ochrony danych osobowych stanowi jedno z podstawowych praw i wolności osoby fizycznej. Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących.

Uwzględniając to prawo oraz spełniając wymogi określone w przepisach o ochronie danych osobowych, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w KM PSP w Krakowie jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.

Z Administratorem można  skontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków,

2) elektronicznie: km1@psp.krakow.pl,

3) telefonicznie: 12 616 83 00.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych , którym jest  mł. bryg. Agnieszka Januś. Z inspektorem można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych poprzez e-mail: dpo@psp.krakow.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP

KLAUZULA INFORMACYJNA dla petentów

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. ruchu interesantów w KM PSP w Krakowie

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. monitoringu wizyjnego stosowanego w KM PSP w Krakowie

Informacja dla osób korzystających z informacji zawartych na stronie internetowej
Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

 


 

<<< Powrót

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja