facebook

    poniedziałek, 6 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2592879

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2010-12-15 NEWS-y z działań powodziowych w Czarnogórze

W dniu 13.12.2010 r. Polska Grupa prowadziła działania pompowe w miejscowości Nikscić. Wydzielony zespół rekonesansowy dokonał rozpoznania ok. 180 km na południe w rejonie miejscowości Ulcinj przy granicy z Albanią. Noc grupa spędziła w Niksić.

14-12-2010r. polską grupę podzielono na 2 grupy.
Pierwsza 12 osobowa grupa pod dowództwem mł. bryg. Tanasia przemieściła się na południe Czarnogóry w rejon miejscowości Ulcinj. Dojechali na miejsce o godzinie 14:10. Pracują w miejscowości LISNABORE nad rzeką Bojana, 35 km za m. Ulcinj. Wypompowują wodę z 15 zalanych domów. Planują wypompować dzisiaj wodę z 9-10 piwnic. Nocleg w m. Ulcinj. W następnym dniu być może zostaną podzieleni na dwa 6-osobowe zespoły i będą pracować w 2 miejscach.
Druga 8-osobowa grupa pod dowództwem bryg. Cyconia, która została w m. Niksić została podzielona na dwa 4 osobowe zespoły. Jeden wypompowuje wodę z zalanego folwarku, a drugi z piwnic domów.
Jest zimno. Nasi ratownicy spotykają się z serdecznością mieszkańców Czarnogóry, którzy są wdzięczni za niesioną pomoc.
Grupa w NIKSIĆ wypompowała wodę z 10 piwnic i pompowała wodę z folwarku. Użyli nagrzewnic namiotowych do osuszania domów czym zrobili furorę. O 18:00 zakończyli działania. Nocleg w jednostce wojskowej w m. DANIELOVGRAD.
Grupa w rejonie ULCINJ wypompowała wodę z piwnic budynków. Pracowali do 22:00. Nocleg w jednostce wojskowej w m. Bar.

D-ca grupy ratowniczej w Czarnogórze poinformował w dniu 15.12.2010 r. o godz. 9.14, że 8 osobowa część grupy będzie prowadziła działania w miejscowości NIKSIĆ tak jak w dniu wczorajszym, druga 12 osobowa część grupy udaje się do miejscowości Tuzin k. Podgolicy. Działania polegać mają na wypompowywaniu wody z budynków. Od godz. 12.00 do ok. godz. 20.00 prowadzili działania również w miejscowości PODCHUM.

O godzinie 7:30 w dniu 16.12.2010 r. Dowódca Grupy i Oficer łącznikowy z przedstawicielem obrony cywilnej udali się na rekonesans do miejscowości Zeta. Po dokonaniu rozpoznania panującej sytuacji terenów zalanych stwierdzono, że z uwagi na wysoki poziom wody oraz nie sprzyjające warunki atmosferyczne (temperatura -8 st.C) nie ma możliwości prowadzenia skutecznych działań ratowniczych przez Polską Grupę Ratowniczą na wizytowanym terenie. Po dokonaniu rozpoznania udano się do miasta Podgorica na posiedzenie sztabu kryzysowego.
Dowódca Grupy polecił swojemu Zastępcy na przeprowadzenie oczekującej na dyspozycję sekcji nr 1 do siedziby sztabu kryzysowego w budynku ministerstwa.
O godzinie 10:00 Dowódca Grupy wraz z Zastępcą i Oficerem łącznikowym wzięli udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego, podczas którego przedstawili swoje wnioski możliwości prowadzenia działań ratowniczych w miejscowości Zeta.
W trakcie obrad sztabu kryzysowego po wysłuchaniu raportów o panującej sytuacji popowodziowej i prowadzonych dotychczas działań ratowniczych, w tym Polskiej Grupy Ratowniczej podjął decyzję o skierowaniu naszej Grupy do działań ratowniczych w miejscowości Virpazar. Zdecydował również, że jest to ostatnie zadanie ratownicze przewidziane dla naszej Grupy. W związku z powyższym Dowódca Grupy poinformował sztab, że w dniu tj. 17 grudnia 2010 r. o godzinie 8:00 Grupa wyruszy w drogę powrotną do kraju.
Pan Minister przekazał podziękowania na ręce Dowództwa Grupy dla Rządu naszego kraju za udzieloną pomoc ratowniczą, podkreślając, że Polska jako jedyny kraj udzieliła bezpośredniego wsparcia w postaci pomocy ratowniczej. Po posiedzeniu sztabu jego członkowie osobiście podziękowali wszystkim Polskim strażakom za trud i wysiłek włożony w udzielenie pomocy.
W trakcie obrad do Dowódcy Grupy zadzwonił Polski Ambasador rezydujący w Czarnogórze. Podczas rozmowy telefonicznej podziękował w imieniu własnym i Ministerstwa Spraw Zagranicznych za udział Polskich strażaków w działaniach ratowniczych na terenie Czarnogóry. Podkreślił, że działania znacząco wpłyną na relację pomiędzy obydwoma krajami. Dowódca Grupy poinformował Pana Ambasadora o podjętych decyzjach przez sztab kryzysowy w stosunku co do dalszych działań Polskiej Grupy Ratowniczej.
Po podziękowaniach przewodniczący sztabu kryzysowego poprosił aby Grupa w całym składzie osobowym udała się do miejscowości Virpazar gdzie zalana jest część centrum starego miasta, posterunek Policji, miejscowe biuro obrony cywilnej oraz zakład produkcyjny.
O godzinie 11:20 Grupa w pełnym składzie wyruszyła z Podgoricy do miejscowości Virpazar. Po przybyciu na miejsce o godzinie 12:10 rozpoczęła działania ratownicze polegające na wypompowywaniu wody z zalanych budynków, piwnic, zakładu produkcyjnego, posterunku Policji, biura informacji turystycznej i trzech domów.
O rozmiarze prowadzonych działań świadczy fakt o zastosowaniu łącznie dwóch, trzech pomp do jednego domu. Ponadto przy wykorzystaniu nagrzewnic osuszono 7 domów. Dodatkowo udzielano pomocy mieszkańcom w postaci prac fizycznych pomagając przy wynoszeniu mebli z zalanych domów, komisariatu Policji oraz innych budynków. Prace te prowadzono do godziny 21:00.
Po zwinięciu sprzętu o godzinie 22:00 Grupa powróciła do koszar w mieście Podgorica.

Dnia 19 grudnia 2010 r. Polscy strażacy wrócili do domu. Wszyscy są zdrowi i zadowoleni.

Informację sporządzono na podstawie raportów dziennych.

Dowódca Grupy „Czarnogóra”
mł. bryg. Leszek Tanaś

Z-ca Dowódcy Grupy
bryg. Aleksander Cycoń

Oficer łącznikowy
st. kpt. Arkadiusz Kielin

info: kpt. Filip Czyż


Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 56 interwencji. W tym: pożary 33, miejscowe zagrożenia 18, alarmy fałszywe 5.

Od początku roku: 3662 interwencji. W tym: pożary 1053, miejscowe zagrożenia 2089, alarmy fałszywe 520.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja