facebook

    środa, 24 lipiec 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2011816

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2010-12-22 Rekrutacja na stanowisko księgowego w Wydziale Finansów

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Księgowy w Wydziale Finansów.
Wymiar etatu: 1.


Główne obowiązki:
1. Księgowanie dochodów, wydatków budżetowych i pozostałych operacji księgowych występujących w KM PSP przy pomocy komputerowego programu księgowego.
2. Sporządzanie sprawozdawczości, analiz, itp.
3. Prowadzenie rachuby płac w programie komputerowym.
4. Rozliczanie ZUS-u, podatku i pozostałych rozrachunków związanych z płacami.
5. Prowadzenie kasy i gospodarki magazynowej.
6. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie finansów i rachunkowości potrzebnych do wykonywania obowiązków służbowych.

Wykształcenie:
- wykształcenie minimum średnie,

Wymagania konieczne:
1. Posiadać obywatelstwo polskie
2. Korzystać z pełni praw publicznych.
3. Być nie karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadać kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej.
5. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
6. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
7. Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
8. Rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie wyższe lub średnie o profilu ekonomicznym.
2. Znajomość rachunkowości budżetowej.
3. Doświadczenie pracy w księgowości.
4. Znajomość programów finansowo – księgowych.
5. Umiejętność korzystania z Internetu.
6. Biegła znajomość pakietu MS Office /Word, Excel/.
7. Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
2. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
5. Życiorys i list motywacyjny.
6. Kopia dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać w terminie do 7 stycznia 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adresem:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
31 – 033 Kraków, ul. Westerplatte 19.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi - powołana Decyzją nr 72/10 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie z dnia 15 grudnia 2010 r. - Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej tut. komendy: www.psp.krakow.pl

Zatrudnienie będzie możliwe w I kwartale 2011 r.

Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu:
(12) 616–83–31.Podpisał:
Komendant Miejski PSP w Krakowie
st.bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 38 interwencji. W tym: pożary 8, miejscowe zagrożenia 26, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 10509 interwencji. W tym: pożary 2552, miejscowe zagrożenia 6644, alarmy fałszywe 1313.


2019-07-08 Kraków os. Zielone - śmiertelna ofiara pożaru w mieszkaniu
W dniu 08.07.2019 o godz. 20.30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania na III piętrze budynku mieszkalnego w jednym z budynków na os.Zielonym.
Na miejsce zadysponowano:
- GCBA-Rt, SD-30 z JRG SA,
- GCBA z JRG-4,
- GCBA-Rt z JRG-7,
...

2019-07-07 Kraków rz.Wisła - kobieta weszła do rzeki i zniknęła pod wodą.
W dniu 07.07.2019 ok godz. 04.49 Dyżurny SKKM otrzymał informację z CPR-u o topiącej się kobiecie w rzece Wisła na wysokości Galerii Kazimierz. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano:
- dwa zastępy z JRG-1,
- Specjalistyczna Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG-4,
- Oficera Operacyjneg...

2019-07-04 Pożar mieszkania na osiedlu Niepodległości.
W dniu 04.07.2019 o godzinie 4:11 wpłynęło zgłoszenie z CPR o pożarze mieszkania na osiedlu Niepodległości. Do działań niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG SA, JRG-7, JRG-1 oraz Oficera Operacyjnego SKKM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar mieszkania na pierwszym piętrze...

2019-07-03 Pożar mieszkania na ul. Młyńskiej
W dniu 03.07.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu w mieszkaniu na ul. Młyńskiej. Do działań zadysponowano zastępy z JRG 7, JRG 5 wraz z Oficerem Operacyjnym KM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, iż pali się mieszkanie na trzecim piętrze....

2019-06-30 Poszukiwania osoby zaginionej w Kryspinowie.
W dniu 30.06 o godzinie 00:40 do SKKM telefonicznie wpłynęła informacja o zaginionym mężczyźnie w okolicy Jaskini Kryspinowskiej. Na miejsce zadysponowano:
- OSP Kryspinów, OSP Liszki i OSP Goszcza z psem.
- JRG-3 dwa zastępy (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego)
- Oficera O...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja