facebook

    sobota, 4 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2588783

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2010-12-22 Rekrutacja na stanowisko księgowego w Wydziale Finansów

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Księgowy w Wydziale Finansów.
Wymiar etatu: 1.


Główne obowiązki:
1. Księgowanie dochodów, wydatków budżetowych i pozostałych operacji księgowych występujących w KM PSP przy pomocy komputerowego programu księgowego.
2. Sporządzanie sprawozdawczości, analiz, itp.
3. Prowadzenie rachuby płac w programie komputerowym.
4. Rozliczanie ZUS-u, podatku i pozostałych rozrachunków związanych z płacami.
5. Prowadzenie kasy i gospodarki magazynowej.
6. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie finansów i rachunkowości potrzebnych do wykonywania obowiązków służbowych.

Wykształcenie:
- wykształcenie minimum średnie,

Wymagania konieczne:
1. Posiadać obywatelstwo polskie
2. Korzystać z pełni praw publicznych.
3. Być nie karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadać kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej.
5. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
6. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
7. Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
8. Rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie wyższe lub średnie o profilu ekonomicznym.
2. Znajomość rachunkowości budżetowej.
3. Doświadczenie pracy w księgowości.
4. Znajomość programów finansowo – księgowych.
5. Umiejętność korzystania z Internetu.
6. Biegła znajomość pakietu MS Office /Word, Excel/.
7. Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
2. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
5. Życiorys i list motywacyjny.
6. Kopia dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać w terminie do 7 stycznia 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adresem:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
31 – 033 Kraków, ul. Westerplatte 19.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi - powołana Decyzją nr 72/10 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie z dnia 15 grudnia 2010 r. - Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej tut. komendy: www.psp.krakow.pl

Zatrudnienie będzie możliwe w I kwartale 2011 r.

Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu:
(12) 616–83–31.Podpisał:
Komendant Miejski PSP w Krakowie
st.bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 59 interwencji. W tym: pożary 21, miejscowe zagrożenia 31, alarmy fałszywe 7.

Od początku roku: 3514 interwencji. W tym: pożary 960, miejscowe zagrożenia 2047, alarmy fałszywe 507.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja