facebook

    poniedziałek, 20 maj 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 1876385

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2010-12-22 Rekrutacja na stanowisko księgowego w Wydziale Finansów

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Księgowy w Wydziale Finansów.
Wymiar etatu: 1.


Główne obowiązki:
1. Księgowanie dochodów, wydatków budżetowych i pozostałych operacji księgowych występujących w KM PSP przy pomocy komputerowego programu księgowego.
2. Sporządzanie sprawozdawczości, analiz, itp.
3. Prowadzenie rachuby płac w programie komputerowym.
4. Rozliczanie ZUS-u, podatku i pozostałych rozrachunków związanych z płacami.
5. Prowadzenie kasy i gospodarki magazynowej.
6. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie finansów i rachunkowości potrzebnych do wykonywania obowiązków służbowych.

Wykształcenie:
- wykształcenie minimum średnie,

Wymagania konieczne:
1. Posiadać obywatelstwo polskie
2. Korzystać z pełni praw publicznych.
3. Być nie karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadać kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej.
5. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
6. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
7. Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
8. Rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie wyższe lub średnie o profilu ekonomicznym.
2. Znajomość rachunkowości budżetowej.
3. Doświadczenie pracy w księgowości.
4. Znajomość programów finansowo – księgowych.
5. Umiejętność korzystania z Internetu.
6. Biegła znajomość pakietu MS Office /Word, Excel/.
7. Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
2. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
5. Życiorys i list motywacyjny.
6. Kopia dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać w terminie do 7 stycznia 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adresem:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
31 – 033 Kraków, ul. Westerplatte 19.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi - powołana Decyzją nr 72/10 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie z dnia 15 grudnia 2010 r. - Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej tut. komendy: www.psp.krakow.pl

Zatrudnienie będzie możliwe w I kwartale 2011 r.

Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu:
(12) 616–83–31.Podpisał:
Komendant Miejski PSP w Krakowie
st.bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 37 interwencji. W tym: pożary 7, miejscowe zagrożenia 26, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 6427 interwencji. W tym: pożary 1992, miejscowe zagrożenia 3628, alarmy fałszywe 807.


2019-05-16 Kolizja na A4 - wywrócona ciężarówka z węglem.
W dniu 16.05.2019 r. o godzinie 13:15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku na 383 kilometrze autostrady A4. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG 3 wraz z Zastępcą Dowódcy Jednostki oraz pobliskie OSP. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu /OSP Krzeszowice/ stwierdzono, że na...

2019-05-12 Wypadek na 396 km autostrady A4
W dniu 12.05.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku na autostradzie A4 (396km). Do działań niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP, zastępy z JRG 3 wraz z Oficerem Operacyjnym SKKM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu stwierdzono, że doszło do wypadku samochodu osobowego ...

2019-05-11 Pożar domu jednorodzinnego w Krakowie
W dniu 11 maja 2019 roku około godziny 15.04 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęła informacja z nr 112 o pożarze domu jednorodzinnego w Krakowie na ulicy Aleksandrowicza. Na miejsce natychmiast zadysponowano 4 zastępy z JRG-6 i okoliczne jednostki OSP oraz Oficera Op...

2019-05-11 Pożar poddasza domu w Sułoszowej
W dniu 11 maja 2019 roku około godziny 14.42 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęła informacja z nr 112 o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Sułoszowa na ulicy Olkuskiej. Na miejsce natychmiast zadysponowano 3 zastępy z JRG-5 i okoliczne jednostki OSP oraz D-...

2019-05-09 Wypadek na 408 km autostrady A4
W dniu 08.05.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku na autostradzie A4 na wysokości 408 km w kierunku Balic. Do działań niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG Skawina, JRG 2, JRG 3, OSP oraz Oficera KM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy, który uderzył w nacz...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja