facebook

    środa, 8 lipiec 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2803086

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2010-12-22 Rekrutacja na stanowisko księgowego w Wydziale Finansów

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Księgowy w Wydziale Finansów.
Wymiar etatu: 1.


Główne obowiązki:
1. Księgowanie dochodów, wydatków budżetowych i pozostałych operacji księgowych występujących w KM PSP przy pomocy komputerowego programu księgowego.
2. Sporządzanie sprawozdawczości, analiz, itp.
3. Prowadzenie rachuby płac w programie komputerowym.
4. Rozliczanie ZUS-u, podatku i pozostałych rozrachunków związanych z płacami.
5. Prowadzenie kasy i gospodarki magazynowej.
6. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie finansów i rachunkowości potrzebnych do wykonywania obowiązków służbowych.

Wykształcenie:
- wykształcenie minimum średnie,

Wymagania konieczne:
1. Posiadać obywatelstwo polskie
2. Korzystać z pełni praw publicznych.
3. Być nie karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiadać kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej.
5. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
6. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
7. Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
8. Rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie wyższe lub średnie o profilu ekonomicznym.
2. Znajomość rachunkowości budżetowej.
3. Doświadczenie pracy w księgowości.
4. Znajomość programów finansowo – księgowych.
5. Umiejętność korzystania z Internetu.
6. Biegła znajomość pakietu MS Office /Word, Excel/.
7. Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
2. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
5. Życiorys i list motywacyjny.
6. Kopia dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać w terminie do 7 stycznia 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adresem:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
31 – 033 Kraków, ul. Westerplatte 19.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi - powołana Decyzją nr 72/10 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie z dnia 15 grudnia 2010 r. - Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej tut. komendy: www.psp.krakow.pl

Zatrudnienie będzie możliwe w I kwartale 2011 r.

Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu:
(12) 616–83–31.Podpisał:
Komendant Miejski PSP w Krakowie
st.bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 37 interwencji. W tym: pożary 4, miejscowe zagrożenia 27, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 8524 interwencji. W tym: pożary 2001, miejscowe zagrożenia 5479, alarmy fałszywe 1044.


2020-07-04 Poważny wypadek samochodowy w miejscowości Cholerzyn
Kilka minut po północy w dniu 4 lipca br do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego dotarło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych .Do działań zadysponowano zastęp z JRG nr 3 oraz najbliższe OSP tj. Mników, Krayspinów oraz Liszki. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, w których podróż...

2020-06-25 Wypadek na terenie Zakrzówka
W dniu 25.06.2020 r. o godz. 17.52 wpłynęło zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, że kobieta w wieku 18 lat spadła z wysokości około 12 m i znajduje się na półce skalnej na terenie Zakrzówka. Na miejsce zdarzenia zadysponowani Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego i S...

2020-06-06 Wypadek na przejeździe kolejowym.
W dniu 6.06.2020 o godzinie 11:40 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Rzepakowej w Krakowie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG 4 i JRG SA oraz pobliskie OSP. Łącznie w akcji uczestniczyło siedem zastępów straży wraz z Oficerem Operacyjnym. Po prz...

2020-05-24 Pożar kamienicy przy ulicy Dolnych Młynów.
W dniu 23 maja o godzinie 8:48 do SKKM wpłynęła informacja o pożarze kamienicy na skrzyżowaniu ulic Rajskiej i Dolnych Młynów. Do akcji zadysponowano zastępy z JRG 1 i JRG 3 oraz Oficera Operacyjnego. Na miejscu zdarzenia w chwili przybycia PSP, pożarem objęty był cały szyb windowy w podworcu i zn...

2020-05-18 Wypadek na ulicy Sucharskiego w Krakowie
W dniu 17.05.2020 o godzinie 5:46 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na ulicy Sucharskiego w Krakowie. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie. Stwierdzono, ze do...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja