facebook

    niedziela, 17 listopad 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2214331

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2011-02-21 Nabór na stanowisko referent ds. kwatermistrzowskich w korpusie służby cywilnej.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

REFERENT

w wydziale kwatermistrzowskim
wymiar etatu: 1


Główne obowiązki:
1.Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków trwałych będących w użytkowaniu Komendy Miejskiej.
2.Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie wykonywanej pracy.
3.Prowadzenie ogólnego spisu spraw wydziału.

Wykształcenie:
- wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne:
1.Obywatelstwo polskie.
2.Korzystanie z pełni praw publicznych.
3.Nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.Nieposzlakowana opinia.
5.Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
6.Rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

Wymagania pożądane:
1.Biegła znajomość pakietu Ms Office /Word, Excel/.
2.Znajomość aplikacji komputerowych do prowadzenia ewidencji środków trwałych (preferowany program: „STOCK” firmy Smar Media)
3.Znajomość przepisów dot. ewidencji środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych.
4.Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.List motywacyjny i życiorys.
2.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3.Kopia dowodu osobistego.
4.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy składać w terminie do: 04 marca 2011 r.
pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków ul. Westerplatte 19.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi powołana Decyzją nr 9/11 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
z dnia 15 lutego 2011 r. - Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl
Zatrudnienie będzie możliwe w II kwartale 2011 r.
Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: Wydział Organizacyjno - Kadrowy (12) 6168332.podpisał:
st. bryg. Ryszard Gaczoł
Komendant Miejski PSP w Krakowie

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 28 interwencji. W tym: pożary 6, miejscowe zagrożenia 17, alarmy fałszywe 5.

Od początku roku: 14656 interwencji. W tym: pożary 3118, miejscowe zagrożenia 9443, alarmy fałszywe 2095.


2019-11-12 MPL Balice - awaryjne lądowanie samolotu pasażerskiego
Zgłoszenie dotyczące awaryjnego lądowania statku powietrznego zostało przekazane przez Lotniskową Służbę Ratowniczą do SKKM ok godziny 15.35. Przyczyną awaryjnego lądowania samolotu Boeing 737 miały być problemy z podwoziem zaraz po starcie. Na pokładzie znajdowało się 178 pasażerów oraz 6 członków ...

2019-11-03 Pożar mieszkania na ulicy Józefa Dietla w Krakowie.
W niu 31.10.2019 r. o godzinie 12:24 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o bardzo silnym zadymieniu z mieszkania na ulicy J. Dietla. Po przybyciu na miejsce zdarzenia uzyskano informację że pożarem objęte jest mieszkanie na drugiej kondygnacji. Jedna rota zabezpieczona w sprzęt ODO oraz wyposażon...

2019-10-30 Wyciek kwasu nadoctowego. Kraków, ul. Ciepłownicza
W dniu 29.10.2019 około godziny 15:30 do SKKM wplynęła formatka z CPR o wycieku kwasu nadoctowego w pralni chemicznej. Po przyjeździe na miejsce zastępów PSP stwierdzono wyciek około 300 litrów w/w substancji na skutek rozszczelnienia instalacji technologicznej. Na miejsce zadysponowano Specjalistyc...

2019-10-17 Trzy osoby ranne w wypadku na DK94
Do groźnego wypadku doszło tuż przed godziną 18:00 na 317 kilometrze drogi krajowej nr 94 w miejscowości Jerzmanowice.
O godzinie 17:51 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w którym zostały poszkodowane cztery os...

2019-10-12 Wypadek Kraków ul. Kuryłowicza.
W dniu 12 października 2019 roku o godzinie 19.54 do SKKM w Krakowie wpłynęła formatka z WCPR o zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym w Krakowie na ulicy Kuryłowicza. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 , OSP Zbydniowice oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zda...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja