facebook

    środa, 24 lipiec 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2012047

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2011-02-21 Nabór na stanowisko referent ds. kwatermistrzowskich w korpusie służby cywilnej.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

REFERENT

w wydziale kwatermistrzowskim
wymiar etatu: 1


Główne obowiązki:
1.Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków trwałych będących w użytkowaniu Komendy Miejskiej.
2.Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie wykonywanej pracy.
3.Prowadzenie ogólnego spisu spraw wydziału.

Wykształcenie:
- wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne:
1.Obywatelstwo polskie.
2.Korzystanie z pełni praw publicznych.
3.Nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.Nieposzlakowana opinia.
5.Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
6.Rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

Wymagania pożądane:
1.Biegła znajomość pakietu Ms Office /Word, Excel/.
2.Znajomość aplikacji komputerowych do prowadzenia ewidencji środków trwałych (preferowany program: „STOCK” firmy Smar Media)
3.Znajomość przepisów dot. ewidencji środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych.
4.Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.List motywacyjny i życiorys.
2.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3.Kopia dowodu osobistego.
4.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy składać w terminie do: 04 marca 2011 r.
pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków ul. Westerplatte 19.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi powołana Decyzją nr 9/11 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
z dnia 15 lutego 2011 r. - Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl
Zatrudnienie będzie możliwe w II kwartale 2011 r.
Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: Wydział Organizacyjno - Kadrowy (12) 6168332.podpisał:
st. bryg. Ryszard Gaczoł
Komendant Miejski PSP w Krakowie

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 38 interwencji. W tym: pożary 8, miejscowe zagrożenia 26, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 10509 interwencji. W tym: pożary 2552, miejscowe zagrożenia 6644, alarmy fałszywe 1313.


2019-07-08 Kraków os. Zielone - śmiertelna ofiara pożaru w mieszkaniu
W dniu 08.07.2019 o godz. 20.30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania na III piętrze budynku mieszkalnego w jednym z budynków na os.Zielonym.
Na miejsce zadysponowano:
- GCBA-Rt, SD-30 z JRG SA,
- GCBA z JRG-4,
- GCBA-Rt z JRG-7,
...

2019-07-07 Kraków rz.Wisła - kobieta weszła do rzeki i zniknęła pod wodą.
W dniu 07.07.2019 ok godz. 04.49 Dyżurny SKKM otrzymał informację z CPR-u o topiącej się kobiecie w rzece Wisła na wysokości Galerii Kazimierz. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano:
- dwa zastępy z JRG-1,
- Specjalistyczna Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG-4,
- Oficera Operacyjneg...

2019-07-04 Pożar mieszkania na osiedlu Niepodległości.
W dniu 04.07.2019 o godzinie 4:11 wpłynęło zgłoszenie z CPR o pożarze mieszkania na osiedlu Niepodległości. Do działań niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG SA, JRG-7, JRG-1 oraz Oficera Operacyjnego SKKM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar mieszkania na pierwszym piętrze...

2019-07-03 Pożar mieszkania na ul. Młyńskiej
W dniu 03.07.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu w mieszkaniu na ul. Młyńskiej. Do działań zadysponowano zastępy z JRG 7, JRG 5 wraz z Oficerem Operacyjnym KM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, iż pali się mieszkanie na trzecim piętrze....

2019-06-30 Poszukiwania osoby zaginionej w Kryspinowie.
W dniu 30.06 o godzinie 00:40 do SKKM telefonicznie wpłynęła informacja o zaginionym mężczyźnie w okolicy Jaskini Kryspinowskiej. Na miejsce zadysponowano:
- OSP Kryspinów, OSP Liszki i OSP Goszcza z psem.
- JRG-3 dwa zastępy (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego)
- Oficera O...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja