facebook

    piątek, 3 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2585878

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2011-02-21 Nabór na stanowisko referent ds. kwatermistrzowskich w korpusie służby cywilnej.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

REFERENT

w wydziale kwatermistrzowskim
wymiar etatu: 1


Główne obowiązki:
1.Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków trwałych będących w użytkowaniu Komendy Miejskiej.
2.Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie wykonywanej pracy.
3.Prowadzenie ogólnego spisu spraw wydziału.

Wykształcenie:
- wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne:
1.Obywatelstwo polskie.
2.Korzystanie z pełni praw publicznych.
3.Nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.Nieposzlakowana opinia.
5.Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
6.Rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

Wymagania pożądane:
1.Biegła znajomość pakietu Ms Office /Word, Excel/.
2.Znajomość aplikacji komputerowych do prowadzenia ewidencji środków trwałych (preferowany program: „STOCK” firmy Smar Media)
3.Znajomość przepisów dot. ewidencji środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych.
4.Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.List motywacyjny i życiorys.
2.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3.Kopia dowodu osobistego.
4.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy składać w terminie do: 04 marca 2011 r.
pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków ul. Westerplatte 19.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi powołana Decyzją nr 9/11 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
z dnia 15 lutego 2011 r. - Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl
Zatrudnienie będzie możliwe w II kwartale 2011 r.
Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: Wydział Organizacyjno - Kadrowy (12) 6168332.podpisał:
st. bryg. Ryszard Gaczoł
Komendant Miejski PSP w Krakowie

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 42 interwencji. W tym: pożary 13, miejscowe zagrożenia 25, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 3410 interwencji. W tym: pożary 922, miejscowe zagrożenia 1993, alarmy fałszywe 495.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja