facebook

    środa, 19 luty 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2473442

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2011-02-21 Nabór na stanowisko referent ds. kwatermistrzowskich w korpusie służby cywilnej.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

REFERENT

w wydziale kwatermistrzowskim
wymiar etatu: 1


Główne obowiązki:
1.Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków trwałych będących w użytkowaniu Komendy Miejskiej.
2.Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie wykonywanej pracy.
3.Prowadzenie ogólnego spisu spraw wydziału.

Wykształcenie:
- wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne:
1.Obywatelstwo polskie.
2.Korzystanie z pełni praw publicznych.
3.Nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.Nieposzlakowana opinia.
5.Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
6.Rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

Wymagania pożądane:
1.Biegła znajomość pakietu Ms Office /Word, Excel/.
2.Znajomość aplikacji komputerowych do prowadzenia ewidencji środków trwałych (preferowany program: „STOCK” firmy Smar Media)
3.Znajomość przepisów dot. ewidencji środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych.
4.Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.List motywacyjny i życiorys.
2.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3.Kopia dowodu osobistego.
4.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy składać w terminie do: 04 marca 2011 r.
pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków ul. Westerplatte 19.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi powołana Decyzją nr 9/11 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
z dnia 15 lutego 2011 r. - Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl
Zatrudnienie będzie możliwe w II kwartale 2011 r.
Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: Wydział Organizacyjno - Kadrowy (12) 6168332.podpisał:
st. bryg. Ryszard Gaczoł
Komendant Miejski PSP w Krakowie

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 31 interwencji. W tym: pożary 9, miejscowe zagrożenia 17, alarmy fałszywe 5.

Od początku roku: 1542 interwencji. W tym: pożary 293, miejscowe zagrożenia 989, alarmy fałszywe 260.


2020-02-16 Wybuch gazu w Żydowie.
W dniu 15.02.2020 o godzinie 14.38 do SKKM PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o eksplozji gazu w domu mieszkalnym na jednej z posesji w miejscowości Żydów. Do akcji zostały zadysponowane jednostki OSP z gminy Igołomi-Wawrzeńczyce oraz zastępy PSP z JRG -4, JRG- 5 i JRG-Proszowice. Po dojeździe na mi...

2020-02-13 Wypadek na torach w miejscowości Niedźwiedź.
W dniu 12.02 o godz. 20:41 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku pociągu relacji Gdynia - Kraków z samochodem osobowym. Na miejsce niezwłocznie zostały zadysponowane zastępy z JRG-7, zastępy OSP ( Niedźwiedź, Słomniki, Miłocice)oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowa...

2020-02-10 Pożar pustostanu przy ul. Podgórskiej w Krakowie
Kilka minut po godzinie 7.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie dotarło zgłoszenie o pożarze pustostanu w sąsiedztwie stacji benzynowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono rozwinięty pożar pustostanu przy nasypie kolejowym. Ratownicy zabezpieczeni w aparaty och...

2020-02-06 Kraków ul. Zwierzyniecka - Pożar w Filharmoni Krakowskiej
W dniu 06 lutego 2020 r. do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze dachu Filharmonii Krakowskiej przy ul. Zwierzynieckiej. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG 1, zastępy z JRG 2 oraz z Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono silne zadymienie na poddaszu budynku. Zabezpiecz...

2020-02-04 Groźne zdarzenie na rzece Wiśle - Kładka Bernatka
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren działań. W trakcie rozpoznania ustalono, że na przęśle Kładki Bernatka znajduje się kobieta, lat około 30, która poinformowała świadków zdarzenia, że zamierza popełnić samobójstwo skacząc do Wisły. Na miejscu był obecny patrol WOPR oraz wodny reg...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja