facebook

    poniedziałek, 20 maj 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 1876453

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2011-02-21 Nabór na stanowisko referent ds. kwatermistrzowskich w korpusie służby cywilnej.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie

poszukuje kandydatów na stanowisko

REFERENT

w wydziale kwatermistrzowskim
wymiar etatu: 1


Główne obowiązki:
1.Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz środków trwałych będących w użytkowaniu Komendy Miejskiej.
2.Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie wykonywanej pracy.
3.Prowadzenie ogólnego spisu spraw wydziału.

Wykształcenie:
- wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne:
1.Obywatelstwo polskie.
2.Korzystanie z pełni praw publicznych.
3.Nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.Nieposzlakowana opinia.
5.Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
6.Rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków.

Wymagania pożądane:
1.Biegła znajomość pakietu Ms Office /Word, Excel/.
2.Znajomość aplikacji komputerowych do prowadzenia ewidencji środków trwałych (preferowany program: „STOCK” firmy Smar Media)
3.Znajomość przepisów dot. ewidencji środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych.
4.Dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.List motywacyjny i życiorys.
2.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3.Kopia dowodu osobistego.
4.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy składać w terminie do: 04 marca 2011 r.
pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków ul. Westerplatte 19.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi powołana Decyzją nr 9/11 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
z dnia 15 lutego 2011 r. - Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl
Zatrudnienie będzie możliwe w II kwartale 2011 r.
Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: Wydział Organizacyjno - Kadrowy (12) 6168332.podpisał:
st. bryg. Ryszard Gaczoł
Komendant Miejski PSP w Krakowie

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 62 interwencji. W tym: pożary 5, miejscowe zagrożenia 43, alarmy fałszywe 14.

Od początku roku: 6495 interwencji. W tym: pożary 1997, miejscowe zagrożenia 3675, alarmy fałszywe 823.


2019-05-16 Kolizja na A4 - wywrócona ciężarówka z węglem.
W dniu 16.05.2019 r. o godzinie 13:15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku na 383 kilometrze autostrady A4. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG 3 wraz z Zastępcą Dowódcy Jednostki oraz pobliskie OSP. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu /OSP Krzeszowice/ stwierdzono, że na...

2019-05-12 Wypadek na 396 km autostrady A4
W dniu 12.05.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku na autostradzie A4 (396km). Do działań niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP, zastępy z JRG 3 wraz z Oficerem Operacyjnym SKKM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu stwierdzono, że doszło do wypadku samochodu osobowego ...

2019-05-11 Pożar domu jednorodzinnego w Krakowie
W dniu 11 maja 2019 roku około godziny 15.04 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęła informacja z nr 112 o pożarze domu jednorodzinnego w Krakowie na ulicy Aleksandrowicza. Na miejsce natychmiast zadysponowano 4 zastępy z JRG-6 i okoliczne jednostki OSP oraz Oficera Op...

2019-05-11 Pożar poddasza domu w Sułoszowej
W dniu 11 maja 2019 roku około godziny 14.42 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęła informacja z nr 112 o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Sułoszowa na ulicy Olkuskiej. Na miejsce natychmiast zadysponowano 3 zastępy z JRG-5 i okoliczne jednostki OSP oraz D-...

2019-05-09 Wypadek na 408 km autostrady A4
W dniu 08.05.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku na autostradzie A4 na wysokości 408 km w kierunku Balic. Do działań niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG Skawina, JRG 2, JRG 3, OSP oraz Oficera KM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy, który uderzył w nacz...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja