facebook

    niedziela, 25 sierpień 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2073237

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2011-11-07 Ćwiczenia taktyczno - bojowe Balice 2011

W dniu 07.11.2011 r. na terenie ogródków działkowych przy ul. Łupaszki w Krakowie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pt. „Balice 2011”. Przedmiotem ćwiczeń była akcja ratownicza-gaśnicza po katastrofie pasażerskiego statku powietrznego poza obszarem lotniska w strefie podejścia do lądowania. Na pokładzie samolotu w momencie katastrofy znajdowało się 45 pasażerów oraz 5 członków załogi.
W ćwiczeniach udział wzięło:
- 60 strażaków z Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
- 37 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu krakowskiego,
- strażacy z Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
- strażacy z Jednostki Wojskowej 1155.
- kadeci ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
W ćwiczeniach udział wzięły również:
- siły i środki Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w liczbie ok. 35 policjantów,
- funkcjonariusze Straży Granicznej
- przedstawiciele Straży Miejskiej m. Krakowa.
- Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.
- Wydział bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Krakowa

Celem ćwiczeń było m.in.:
a) Doskonalenie funkcjonowania wojewódzkiego, miejskiego systemu zarządzania (reagowania) kryzysowego w sytuacji zagrożenia katastrofą lotniczą.
b) Organizacja Sztabu Kryzysowego, Stanowiska Dowodzenia i Kierowania akcją ratowniczo- gaśniczą, Sztabu Interwencji.
c) Sprawdzenie działania systemu łączności (środków alarmowania) i obiegu informacji.
d) Doskonalenie wojewódzkich i miejskich procedur reagowania w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.
e) Sprawdzenie procedur alarmowania, dysponowania i powiadamiania zgodnie
z planem ratowniczym dla m. Krakowa i powiatu krakowskiego.
f) Sprawdzenie gotowości bojowej oraz poziomu wyszkolenia ratowników podległych JRG, jednostek OSP oraz Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.
g) Sprawdzenie działania lotniskowych służb dyżurnych oraz służb ruchu lotniczego po otrzymaniu informacji o wypadku statku powietrznego.
h) Zapoznanie się służb ratowniczych z topografią terenu na drodze podchodzenia statków powietrzny do lądowania w MPL Balice.
i) Doskonalenie współpracy pomiędzy służbami biorącymi udział w działaniach ratowniczych podczas gaszenia pożaru, poszukiwania i ewakuacji ludzi z samolotu oraz działań ratownictwa medycznego (m.in. PSP, OSP, LSRG, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczna, Straż Miejska).

Jak podkreślali wszyscy uczestnicy, ćwiczenie zakończyło się sukcesem, wszyscy poszkodowani zostali odnalezieni i ewakuowani z miejsca katastrofy, przekazani zespołom ratownictwa medycznego i przetransportowani do szpitali. Ćwiczenia potwierdziły dobrą współpracę pomiędzy służbami ratowniczymi z terenu miasta Krakowa, a także były doskonałą możliwością dopracowania procedur powiadamiania, alarmowania, dysponowania i obiegu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w ćwiczeniach.

Zdjęcia z ćwiczeń zamieszczono w galerii.

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 45 interwencji. W tym: pożary 3, miejscowe zagrożenia 36, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 11786 interwencji. W tym: pożary 2722, miejscowe zagrożenia 7522, alarmy fałszywe 1542.


2019-08-16 Pożar transportera z koksem na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie
W dniu 15 sierpnia br. w godzinach popołudniowych doszło do groźnego pożaru pasa transmisyjnego taśmociągu z koksem na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie.
Z uwagi na wysokość taśmociągu, który usytuowany jest kilkanaście metrów nad ziemią działania gaśnicze były prowadzone z wykorzystanie...

2019-08-16 Wybuch gazu miejscowości Sułoszowa
W dniu 16.08.2019 o godz. 17:07 wpłyneło zgłoszenie do dyżurnego SKKM o wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w miejscowosci Sułoszowa.
Na miejsce zadysponowano:
- OSP Sułoszowa I, Sułoszowa II, Sułoszowa III, Wielmoża (5 zastępów).
- JRG-5, JRG-7 (4 zastępy)
-Oficera Operacyjnego SKK...

2019-08-11 Zalew Kryspinów - dwóch nastolatków topiło się w niestrzeżonej części.
W dniu 11.08.2018 o godz. 15.24 Dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał informację z CPR-u o dwóch osobach topiących się na niestrzeżonej części zalewu przy kortach tenisowych.
Na miejsce natychmiast zadysponowano:
- OSP Kryspinów - dwa zastępy wraz z łodzią,
- GBA-Rt z JRG-3,
- Specj...

2019-08-05 Wyciek HCl z uszkodzonych pojemników w m.Rzeszotary.
W dniu 05.08.2019 o godz. 15.11 Dyżurny SKKM otrzymał informację o wycieku kwasu solnego (HCl) z dwóch pojemników typu DPL o pojemności 1000 litrów każdy. Z uzyskanych informacji wynikało, iż nikt nie został ranny i nie ma osób wymagających pomocy medycznej.

Do działań niezwłocznie zadyspo...

2019-08-01 Wypadek w m. Racławice
W dniu 1.08.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Racławice. Do działań niezwłocznie zadysponowano pobliskie jednostki OSP, zastępy z JRG 5 wraz z Oficerem Operacyjnym KM. Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono wypadek drogowy samochodu osob...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja