facebook

    poniedziałek, 6 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2592840

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2011-11-09 Nabór na stanowisko referent w korpusie służby cywilnej.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent
w Wydziale Organizacyjno - Kadrowym

wymiar etatu: 1,0

Główne obowiązki:
1. Prowadzenie dziennika podawczego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.
2. Przyjmowanie i wysyłanie poczty.
3. Zapewnienie skutecznego obiegu dokumentacji w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie.
4. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
5. Przygotowywanie zleconych przez Naczelnika Wydziału analiz oraz wniosków z zakresu prowadzonych spraw.
6. Przygotowanie i przekazanie do archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej wytworzonej w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym Komendy Miejskiej PSP.


Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:
1.Doświadczenie w pracy biurowej w administracji publicznej (2 lata).
2.Dobra znajomość oprogramowania Ms Office (ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel) oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
3.Znajomość przepisów regulujących obieg dokumentów w urzędzie.
4.Znajomość przepisów prawa w zakresie czasu pracy.
5.Umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym, z zastosowaniem przepisów prawa.
6.Umiejętność analitycznego myślenia.
7.Umiejętność rzetelnej i fachowej obsługi petenta.
8.Terminowość i dokładność.
9.Wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność,Wymagania pożądane:
1.Doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (2 lata).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.List motywacyjny i życiorys.
2.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
3.Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4.Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.Kopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
7.Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.


Dokumenty należy składać w terminie do: 21 listopada 2011 r. (w przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego) pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków, ul. Westerplatte 19.

Inne informacje:

Miejsce zatrudnienia: Komenda Miejska PSP w Krakowie ul. Westerplatte 19

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.
Przewidywane wynagrodzenie: 1700,00 brutto
Oferty nadesłane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-12) 616–83–32.

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 56 interwencji. W tym: pożary 33, miejscowe zagrożenia 18, alarmy fałszywe 5.

Od początku roku: 3662 interwencji. W tym: pożary 1053, miejscowe zagrożenia 2089, alarmy fałszywe 520.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja