facebook

    poniedziałek, 18 styczeń 2021 r.
 Liczba odwiedzin : 3107535

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2011-11-09 Nabór na stanowisko referent w korpusie służby cywilnej.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent
w Wydziale Organizacyjno - Kadrowym

wymiar etatu: 1,0

Główne obowiązki:
1. Prowadzenie dziennika podawczego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.
2. Przyjmowanie i wysyłanie poczty.
3. Zapewnienie skutecznego obiegu dokumentacji w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie.
4. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
5. Przygotowywanie zleconych przez Naczelnika Wydziału analiz oraz wniosków z zakresu prowadzonych spraw.
6. Przygotowanie i przekazanie do archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej wytworzonej w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym Komendy Miejskiej PSP.


Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:
1.Doświadczenie w pracy biurowej w administracji publicznej (2 lata).
2.Dobra znajomość oprogramowania Ms Office (ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel) oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
3.Znajomość przepisów regulujących obieg dokumentów w urzędzie.
4.Znajomość przepisów prawa w zakresie czasu pracy.
5.Umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym, z zastosowaniem przepisów prawa.
6.Umiejętność analitycznego myślenia.
7.Umiejętność rzetelnej i fachowej obsługi petenta.
8.Terminowość i dokładność.
9.Wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność,Wymagania pożądane:
1.Doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (2 lata).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.List motywacyjny i życiorys.
2.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
3.Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4.Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.Kopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
7.Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.


Dokumenty należy składać w terminie do: 21 listopada 2011 r. (w przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego) pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków, ul. Westerplatte 19.

Inne informacje:

Miejsce zatrudnienia: Komenda Miejska PSP w Krakowie ul. Westerplatte 19

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.
Przewidywane wynagrodzenie: 1700,00 brutto
Oferty nadesłane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-12) 616–83–32.

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 35 interwencji. W tym: pożary 5, miejscowe zagrożenia 27, alarmy fałszywe 3.

Od początku roku: 522 interwencji. W tym: pożary 68, miejscowe zagrożenia 388, alarmy fałszywe 66.


2021-01-06 Pożar drukarni.
W dniu 6.01.2021 o godzinie 7:49 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o płonącej hali przy ulicy Nad Drwiną w Krakowie. Dyżurny Operacyjny SKKM do zdarzenia niezwłocznie zadysponował zastępy z JRG 4 oraz JRG 6 i JRG SA. Po przybyciu na miejsce, stwierdzono objęty pożarem obiekt drukarni. W chwili dojazdu pie...

2021-01-05 Pożar poddasza w krakowskim szpitalu im. L Rydygiera
W dniu 4 stycznia br. o godzinie 16.37 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie przyjął zgłoszenie o wydobywającym się dymie z elewacji budynku. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy gaśnicze, drabinę mechaniczną oraz oficera operacyjnego. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia od ob...

2020-12-31 Pożar budynku mieszkalnego Olszowice ul. Kaimówka
W dniu 31.12.2020 r. o godzinie 11:05 wpłynęło zgłoszenie o pożarze domu w miejscowości Olszowice na ul. Kaimówka. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG 2 wraz z Dowódcą Jednostki oraz OSP z gminy Świątniki Górne. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano palący się drewniany dom o...

2020-12-29 Kraków ul. Kamionka - groźny pożar mieszkania
W dniu 29.12.2020 o godzinie 04.45 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na korytarzu budynku mieszkalnego.
W/g zgłaszającego zadymienie miało wydobywać się z jednego z mieszkań.
Na miejsce zadysponowano:
- GBA-Rt, GCBA, SD-30 z JRG-4,
- GCBA-Rt, SCD-37 z JRG SAP,
- SLRR z O...

2020-12-28 Pożar mieszkania os. Na Skarpie
W dniu 26.12.2020 o godzinie 08.34 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie wpłynęło zgłoszenie z WCPR o pożarze dachu koło komina na os. Na Skarpie 19 w Krakowie. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG SA i JRG7 oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce teren ...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja