facebook

    czwartek, 2 lipiec 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2793936

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2011-11-09 Nabór na stanowisko referent w korpusie służby cywilnej.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent
w Wydziale Organizacyjno - Kadrowym

wymiar etatu: 1,0

Główne obowiązki:
1. Prowadzenie dziennika podawczego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.
2. Przyjmowanie i wysyłanie poczty.
3. Zapewnienie skutecznego obiegu dokumentacji w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie.
4. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
5. Przygotowywanie zleconych przez Naczelnika Wydziału analiz oraz wniosków z zakresu prowadzonych spraw.
6. Przygotowanie i przekazanie do archiwum zakładowego dokumentacji archiwalnej wytworzonej w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym Komendy Miejskiej PSP.


Wykształcenie: średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:
1.Doświadczenie w pracy biurowej w administracji publicznej (2 lata).
2.Dobra znajomość oprogramowania Ms Office (ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel) oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
3.Znajomość przepisów regulujących obieg dokumentów w urzędzie.
4.Znajomość przepisów prawa w zakresie czasu pracy.
5.Umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym, z zastosowaniem przepisów prawa.
6.Umiejętność analitycznego myślenia.
7.Umiejętność rzetelnej i fachowej obsługi petenta.
8.Terminowość i dokładność.
9.Wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność,Wymagania pożądane:
1.Doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (2 lata).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.List motywacyjny i życiorys.
2.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
3.Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4.Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.Kopia dokumentu potwierdzająca obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
6.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
7.Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.


Dokumenty należy składać w terminie do: 21 listopada 2011 r. (w przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego) pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków, ul. Westerplatte 19.

Inne informacje:

Miejsce zatrudnienia: Komenda Miejska PSP w Krakowie ul. Westerplatte 19

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.
Przewidywane wynagrodzenie: 1700,00 brutto
Oferty nadesłane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje: (0-12) 616–83–32.

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 61 interwencji. W tym: pożary 13, miejscowe zagrożenia 45, alarmy fałszywe 3.

Od początku roku: 8188 interwencji. W tym: pożary 1975, miejscowe zagrożenia 5206, alarmy fałszywe 1007.


2020-06-25 Wypadek na terenie Zakrzówka
W dniu 25.06.2020 r. o godz. 17.52 wpłynęło zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, że kobieta w wieku 18 lat spadła z wysokości około 12 m i znajduje się na półce skalnej na terenie Zakrzówka. Na miejsce zdarzenia zadysponowani Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego i S...

2020-06-06 Wypadek na przejeździe kolejowym.
W dniu 6.06.2020 o godzinie 11:40 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Rzepakowej w Krakowie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG 4 i JRG SA oraz pobliskie OSP. Łącznie w akcji uczestniczyło siedem zastępów straży wraz z Oficerem Operacyjnym. Po prz...

2020-05-24 Pożar kamienicy przy ulicy Dolnych Młynów.
W dniu 23 maja o godzinie 8:48 do SKKM wpłynęła informacja o pożarze kamienicy na skrzyżowaniu ulic Rajskiej i Dolnych Młynów. Do akcji zadysponowano zastępy z JRG 1 i JRG 3 oraz Oficera Operacyjnego. Na miejscu zdarzenia w chwili przybycia PSP, pożarem objęty był cały szyb windowy w podworcu i zn...

2020-05-18 Wypadek na ulicy Sucharskiego w Krakowie
W dniu 17.05.2020 o godzinie 5:46 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na ulicy Sucharskiego w Krakowie. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie. Stwierdzono, ze do...

2020-05-01 Pożar w miejscowości Sułoszowa
W dniu 1 maja 2020 roku o godz. 3:15 Dyżurny SKKM w Krakowie otrzymał zgłoszenie o pożarze garażu w domu jednorodzinnym w miejscowości Sułoszowa. Do działań zostały zadysponowane trzy zastępy z JRG 5 Kraków, pobliskie jednostki OSP oraz jeden zastęp z JRG Olkusz. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia ...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja