facebook

    piątek, 3 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2585873

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2012-01-19 Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na wolne stanowisko pracy

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko: STARSZY INSPEKTOR (funkcjonariusz w korpusie aspirantów) w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym - system służby codzienny.

Wymagania:
1. Ukończone studia z zakresu chemii potwierdzone dyplomem ukończenia studiów w zakresie chemii I lub II stopnia.
2. Kandydat powinien posiadać następującą wiedzę i umiejętności:
- rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętność korzystania z niej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
- posiadać pogłębioną wiedzę w wybranej specjalności, przydatnej w działaniach ratowniczych ze szczególną znajomością interpretacji wskazań pomiarowych i urządzeń służących do identyfikacji substancji niebezpiecznych typu chromatograf, spektrometr itp.
- znać podstawowe problemy ochrony środowiska.
- posiadać podstawowe umiejętności kierowania zasobami ludzkimi.
- być zaznajomionym z problematyką ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych.
- umieć samodzielnie rozwiązywać zagadnienia technologiczne z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych.
3. Znajomość języka obcego na poziomie biegłości B1/B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ukończonego kierunku studiów.
4. Spełnienie warunków zdrowotnych i sprawnościowych przewidzianych dla strażaka PSP.
Oferty w formie pisemnej należy składać do Komendy Miejskiej PSP w Krakowie ul. Westerplatte 19 w terminie do dnia 27 stycznia 2012 r.
O wyniku naboru każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie, niezwłocznie po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.Podpisał:
Komendant Miejski PSP w Krakowie
st.bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 42 interwencji. W tym: pożary 13, miejscowe zagrożenia 25, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 3410 interwencji. W tym: pożary 922, miejscowe zagrożenia 1993, alarmy fałszywe 495.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja