facebook

    wtorek, 12 listopad 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2206991

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2012-01-19 Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na wolne stanowisko pracy

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko: STARSZY INSPEKTOR (funkcjonariusz w korpusie aspirantów) w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym - system służby codzienny.

Wymagania:
1. Ukończone studia z zakresu chemii potwierdzone dyplomem ukończenia studiów w zakresie chemii I lub II stopnia.
2. Kandydat powinien posiadać następującą wiedzę i umiejętności:
- rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętność korzystania z niej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
- posiadać pogłębioną wiedzę w wybranej specjalności, przydatnej w działaniach ratowniczych ze szczególną znajomością interpretacji wskazań pomiarowych i urządzeń służących do identyfikacji substancji niebezpiecznych typu chromatograf, spektrometr itp.
- znać podstawowe problemy ochrony środowiska.
- posiadać podstawowe umiejętności kierowania zasobami ludzkimi.
- być zaznajomionym z problematyką ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych.
- umieć samodzielnie rozwiązywać zagadnienia technologiczne z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych.
3. Znajomość języka obcego na poziomie biegłości B1/B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu ukończonego kierunku studiów.
4. Spełnienie warunków zdrowotnych i sprawnościowych przewidzianych dla strażaka PSP.
Oferty w formie pisemnej należy składać do Komendy Miejskiej PSP w Krakowie ul. Westerplatte 19 w terminie do dnia 27 stycznia 2012 r.
O wyniku naboru każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie, niezwłocznie po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.Podpisał:
Komendant Miejski PSP w Krakowie
st.bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 21 interwencji. W tym: pożary 3, miejscowe zagrożenia 14, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 14554 interwencji. W tym: pożary 3104, miejscowe zagrożenia 9379, alarmy fałszywe 2071.


2019-11-03 Pożar mieszkania na ulicy Józefa Dietla w Krakowie.
W niu 31.10.2019 r. o godzinie 12:24 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o bardzo silnym zadymieniu z mieszkania na ulicy J. Dietla. Po przybyciu na miejsce zdarzenia uzyskano informację że pożarem objęte jest mieszkanie na drugiej kondygnacji. Jedna rota zabezpieczona w sprzęt ODO oraz wyposażon...

2019-10-30 Wyciek kwasu nadoctowego. Kraków, ul. Ciepłownicza
W dniu 29.10.2019 około godziny 15:30 do SKKM wplynęła formatka z CPR o wycieku kwasu nadoctowego w pralni chemicznej. Po przyjeździe na miejsce zastępów PSP stwierdzono wyciek około 300 litrów w/w substancji na skutek rozszczelnienia instalacji technologicznej. Na miejsce zadysponowano Specjalistyc...

2019-10-17 Trzy osoby ranne w wypadku na DK94
Do groźnego wypadku doszło tuż przed godziną 18:00 na 317 kilometrze drogi krajowej nr 94 w miejscowości Jerzmanowice.
O godzinie 17:51 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w którym zostały poszkodowane cztery os...

2019-10-12 Wypadek Kraków ul. Kuryłowicza.
W dniu 12 października 2019 roku o godzinie 19.54 do SKKM w Krakowie wpłynęła formatka z WCPR o zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym w Krakowie na ulicy Kuryłowicza. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 , OSP Zbydniowice oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zda...

2019-10-11 Kraków ul. Półłanki - pożar wagonów kolejowych
O godz. 00.54 dnia 11.10.2019 Dyżurny SKKM w Krakowie otrzymał informację o palącym się wagonie na bocznicy kolejowej w Bieżanowie.
Na miejsce zadysponowano:
- GBA-Rt, GCBA z JRG-6,
- SLRR z Oficerem Operacyjnym.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren prowadzonych dzia...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja