facebook

    środa, 8 lipiec 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2803155

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2006-09-25 Otwarcie Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa

Dnia 25.09.2006 oddano do użytku nowe – wykończone i odpowiednio wyposażone – pomieszczenia Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26.

W nowych pomieszczeniach dyżury pełnią dyspozytorzy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Oddana do użytku po wykończeniu i doposażeniu siedziba Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26 jest kolejnym ważnym etapem organizacji i unowocześniania systemu zarządzania kryzysowego i ratownictwa w Krakowie - systemu wyposażonego w jednolitą platformę zgłoszeń, zdarzeń i koordynacji działań służb ratowniczych, porządkowych i miejskich z uwzględnieniem specyfiki i zakresu działania dla każdej ze służb. Do nowej lokalizacji, spełniającej powyższe wymagania, przeniosło się Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonujące dotychczas w siedzibie krakowskiej Straży Miejskiej przy ul. Dobrego Pasterza 116. Nowa siedziba Centrum i organizacja miejskiego systemu zarządzania kryzysowego i ratownictwa – integrująca służby ratownicze i miejskie oraz ich systemy łączności, ostrzegania, alarmowania wraz z bazami danych – pozwoli na skrócenie czasu reakcji i użycie adekwatnych do zagrożenia sił i środków, na lepszą koordynację działań wszystkich koniecznych służb (Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, służb podległych Prezydentowi Miasta Krakowa). Nowe Centrum będzie wspomagać wypracowanie decyzji dla Prezydenta Miasta Krakowa i podległych mu służb oraz dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej, zapewni szybkie powiadamianie i przekazanie zawsze aktualnych informacji o zdarzeniach do odpowiednich instytucji. Jeszcze skuteczniej będzie współpracować z Wojewódzkim Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego.

Nowe Centrum pracować będzie w systemie całodobowych dyżurów operatorów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz dyspozytorów Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W stanie normalnej pracy pełnić będzie funkcję całodobowego ośrodka dyspozycyjno–alarmowego Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP w Krakowie, natomiast w sytuacji zdarzeń kryzysowych Miejskie Stanowisko Kierowania KM PSP będzie można szybko i sprawnie rozbudować do poziomu Centrum Zarządzania Kryzysowego wykorzystując wszystkie posiadane komponenty sprzętu i oprogramowania.

Wykończenie i doposażenie Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26 kosztowało Miasto 200 tys. zł (roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, klimatyzacja serwerowni, zakup sprzętu komputerowego i mebli).

Przypomnijmy: Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa powstało na mocy porozumienia z dnia 25 października 2005 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W skład Centrum wchodzą:
- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa,
- Miejskie Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Zasady funkcjonowania i wyposażenia Centrum określają przepisy ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz rozporządzenia w sprawie tworzenia i funkcjonowania gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej.

Zdjęcia ZCZKiR zamieszczono w [Galerii]

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 37 interwencji. W tym: pożary 4, miejscowe zagrożenia 27, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 8524 interwencji. W tym: pożary 2001, miejscowe zagrożenia 5479, alarmy fałszywe 1044.


2020-07-04 Poważny wypadek samochodowy w miejscowości Cholerzyn
Kilka minut po północy w dniu 4 lipca br do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego dotarło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych .Do działań zadysponowano zastęp z JRG nr 3 oraz najbliższe OSP tj. Mników, Krayspinów oraz Liszki. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, w których podróż...

2020-06-25 Wypadek na terenie Zakrzówka
W dniu 25.06.2020 r. o godz. 17.52 wpłynęło zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, że kobieta w wieku 18 lat spadła z wysokości około 12 m i znajduje się na półce skalnej na terenie Zakrzówka. Na miejsce zdarzenia zadysponowani Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego i S...

2020-06-06 Wypadek na przejeździe kolejowym.
W dniu 6.06.2020 o godzinie 11:40 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Rzepakowej w Krakowie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG 4 i JRG SA oraz pobliskie OSP. Łącznie w akcji uczestniczyło siedem zastępów straży wraz z Oficerem Operacyjnym. Po prz...

2020-05-24 Pożar kamienicy przy ulicy Dolnych Młynów.
W dniu 23 maja o godzinie 8:48 do SKKM wpłynęła informacja o pożarze kamienicy na skrzyżowaniu ulic Rajskiej i Dolnych Młynów. Do akcji zadysponowano zastępy z JRG 1 i JRG 3 oraz Oficera Operacyjnego. Na miejscu zdarzenia w chwili przybycia PSP, pożarem objęty był cały szyb windowy w podworcu i zn...

2020-05-18 Wypadek na ulicy Sucharskiego w Krakowie
W dniu 17.05.2020 o godzinie 5:46 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na ulicy Sucharskiego w Krakowie. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie. Stwierdzono, ze do...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja