facebook

    środa, 24 lipiec 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2011893

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2006-09-25 Otwarcie Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa

Dnia 25.09.2006 oddano do użytku nowe – wykończone i odpowiednio wyposażone – pomieszczenia Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26.

W nowych pomieszczeniach dyżury pełnią dyspozytorzy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Oddana do użytku po wykończeniu i doposażeniu siedziba Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26 jest kolejnym ważnym etapem organizacji i unowocześniania systemu zarządzania kryzysowego i ratownictwa w Krakowie - systemu wyposażonego w jednolitą platformę zgłoszeń, zdarzeń i koordynacji działań służb ratowniczych, porządkowych i miejskich z uwzględnieniem specyfiki i zakresu działania dla każdej ze służb. Do nowej lokalizacji, spełniającej powyższe wymagania, przeniosło się Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonujące dotychczas w siedzibie krakowskiej Straży Miejskiej przy ul. Dobrego Pasterza 116. Nowa siedziba Centrum i organizacja miejskiego systemu zarządzania kryzysowego i ratownictwa – integrująca służby ratownicze i miejskie oraz ich systemy łączności, ostrzegania, alarmowania wraz z bazami danych – pozwoli na skrócenie czasu reakcji i użycie adekwatnych do zagrożenia sił i środków, na lepszą koordynację działań wszystkich koniecznych służb (Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, służb podległych Prezydentowi Miasta Krakowa). Nowe Centrum będzie wspomagać wypracowanie decyzji dla Prezydenta Miasta Krakowa i podległych mu służb oraz dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej, zapewni szybkie powiadamianie i przekazanie zawsze aktualnych informacji o zdarzeniach do odpowiednich instytucji. Jeszcze skuteczniej będzie współpracować z Wojewódzkim Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego.

Nowe Centrum pracować będzie w systemie całodobowych dyżurów operatorów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz dyspozytorów Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W stanie normalnej pracy pełnić będzie funkcję całodobowego ośrodka dyspozycyjno–alarmowego Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP w Krakowie, natomiast w sytuacji zdarzeń kryzysowych Miejskie Stanowisko Kierowania KM PSP będzie można szybko i sprawnie rozbudować do poziomu Centrum Zarządzania Kryzysowego wykorzystując wszystkie posiadane komponenty sprzętu i oprogramowania.

Wykończenie i doposażenie Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26 kosztowało Miasto 200 tys. zł (roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, klimatyzacja serwerowni, zakup sprzętu komputerowego i mebli).

Przypomnijmy: Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa powstało na mocy porozumienia z dnia 25 października 2005 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W skład Centrum wchodzą:
- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa,
- Miejskie Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Zasady funkcjonowania i wyposażenia Centrum określają przepisy ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz rozporządzenia w sprawie tworzenia i funkcjonowania gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej.

Zdjęcia ZCZKiR zamieszczono w [Galerii]

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 38 interwencji. W tym: pożary 8, miejscowe zagrożenia 26, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 10509 interwencji. W tym: pożary 2552, miejscowe zagrożenia 6644, alarmy fałszywe 1313.


2019-07-08 Kraków os. Zielone - śmiertelna ofiara pożaru w mieszkaniu
W dniu 08.07.2019 o godz. 20.30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania na III piętrze budynku mieszkalnego w jednym z budynków na os.Zielonym.
Na miejsce zadysponowano:
- GCBA-Rt, SD-30 z JRG SA,
- GCBA z JRG-4,
- GCBA-Rt z JRG-7,
...

2019-07-07 Kraków rz.Wisła - kobieta weszła do rzeki i zniknęła pod wodą.
W dniu 07.07.2019 ok godz. 04.49 Dyżurny SKKM otrzymał informację z CPR-u o topiącej się kobiecie w rzece Wisła na wysokości Galerii Kazimierz. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano:
- dwa zastępy z JRG-1,
- Specjalistyczna Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG-4,
- Oficera Operacyjneg...

2019-07-04 Pożar mieszkania na osiedlu Niepodległości.
W dniu 04.07.2019 o godzinie 4:11 wpłynęło zgłoszenie z CPR o pożarze mieszkania na osiedlu Niepodległości. Do działań niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG SA, JRG-7, JRG-1 oraz Oficera Operacyjnego SKKM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar mieszkania na pierwszym piętrze...

2019-07-03 Pożar mieszkania na ul. Młyńskiej
W dniu 03.07.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu w mieszkaniu na ul. Młyńskiej. Do działań zadysponowano zastępy z JRG 7, JRG 5 wraz z Oficerem Operacyjnym KM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, iż pali się mieszkanie na trzecim piętrze....

2019-06-30 Poszukiwania osoby zaginionej w Kryspinowie.
W dniu 30.06 o godzinie 00:40 do SKKM telefonicznie wpłynęła informacja o zaginionym mężczyźnie w okolicy Jaskini Kryspinowskiej. Na miejsce zadysponowano:
- OSP Kryspinów, OSP Liszki i OSP Goszcza z psem.
- JRG-3 dwa zastępy (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego)
- Oficera O...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja