facebook

    poniedziałek, 20 maj 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 1876475

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2006-09-25 Otwarcie Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa

Dnia 25.09.2006 oddano do użytku nowe – wykończone i odpowiednio wyposażone – pomieszczenia Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26.

W nowych pomieszczeniach dyżury pełnią dyspozytorzy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Oddana do użytku po wykończeniu i doposażeniu siedziba Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26 jest kolejnym ważnym etapem organizacji i unowocześniania systemu zarządzania kryzysowego i ratownictwa w Krakowie - systemu wyposażonego w jednolitą platformę zgłoszeń, zdarzeń i koordynacji działań służb ratowniczych, porządkowych i miejskich z uwzględnieniem specyfiki i zakresu działania dla każdej ze służb. Do nowej lokalizacji, spełniającej powyższe wymagania, przeniosło się Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonujące dotychczas w siedzibie krakowskiej Straży Miejskiej przy ul. Dobrego Pasterza 116. Nowa siedziba Centrum i organizacja miejskiego systemu zarządzania kryzysowego i ratownictwa – integrująca służby ratownicze i miejskie oraz ich systemy łączności, ostrzegania, alarmowania wraz z bazami danych – pozwoli na skrócenie czasu reakcji i użycie adekwatnych do zagrożenia sił i środków, na lepszą koordynację działań wszystkich koniecznych służb (Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, służb podległych Prezydentowi Miasta Krakowa). Nowe Centrum będzie wspomagać wypracowanie decyzji dla Prezydenta Miasta Krakowa i podległych mu służb oraz dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej, zapewni szybkie powiadamianie i przekazanie zawsze aktualnych informacji o zdarzeniach do odpowiednich instytucji. Jeszcze skuteczniej będzie współpracować z Wojewódzkim Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego.

Nowe Centrum pracować będzie w systemie całodobowych dyżurów operatorów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz dyspozytorów Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W stanie normalnej pracy pełnić będzie funkcję całodobowego ośrodka dyspozycyjno–alarmowego Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP w Krakowie, natomiast w sytuacji zdarzeń kryzysowych Miejskie Stanowisko Kierowania KM PSP będzie można szybko i sprawnie rozbudować do poziomu Centrum Zarządzania Kryzysowego wykorzystując wszystkie posiadane komponenty sprzętu i oprogramowania.

Wykończenie i doposażenie Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26 kosztowało Miasto 200 tys. zł (roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, klimatyzacja serwerowni, zakup sprzętu komputerowego i mebli).

Przypomnijmy: Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa powstało na mocy porozumienia z dnia 25 października 2005 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W skład Centrum wchodzą:
- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa,
- Miejskie Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Zasady funkcjonowania i wyposażenia Centrum określają przepisy ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz rozporządzenia w sprawie tworzenia i funkcjonowania gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej.

Zdjęcia ZCZKiR zamieszczono w [Galerii]

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 62 interwencji. W tym: pożary 5, miejscowe zagrożenia 43, alarmy fałszywe 14.

Od początku roku: 6495 interwencji. W tym: pożary 1997, miejscowe zagrożenia 3675, alarmy fałszywe 823.


2019-05-16 Kolizja na A4 - wywrócona ciężarówka z węglem.
W dniu 16.05.2019 r. o godzinie 13:15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku na 383 kilometrze autostrady A4. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG 3 wraz z Zastępcą Dowódcy Jednostki oraz pobliskie OSP. Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu /OSP Krzeszowice/ stwierdzono, że na...

2019-05-12 Wypadek na 396 km autostrady A4
W dniu 12.05.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku na autostradzie A4 (396km). Do działań niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP, zastępy z JRG 3 wraz z Oficerem Operacyjnym SKKM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu stwierdzono, że doszło do wypadku samochodu osobowego ...

2019-05-11 Pożar domu jednorodzinnego w Krakowie
W dniu 11 maja 2019 roku około godziny 15.04 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęła informacja z nr 112 o pożarze domu jednorodzinnego w Krakowie na ulicy Aleksandrowicza. Na miejsce natychmiast zadysponowano 4 zastępy z JRG-6 i okoliczne jednostki OSP oraz Oficera Op...

2019-05-11 Pożar poddasza domu w Sułoszowej
W dniu 11 maja 2019 roku około godziny 14.42 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęła informacja z nr 112 o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Sułoszowa na ulicy Olkuskiej. Na miejsce natychmiast zadysponowano 3 zastępy z JRG-5 i okoliczne jednostki OSP oraz D-...

2019-05-09 Wypadek na 408 km autostrady A4
W dniu 08.05.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku na autostradzie A4 na wysokości 408 km w kierunku Balic. Do działań niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG Skawina, JRG 2, JRG 3, OSP oraz Oficera KM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy, który uderzył w nacz...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja