facebook

    sobota, 4 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2588919

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2006-09-25 Otwarcie Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa

Dnia 25.09.2006 oddano do użytku nowe – wykończone i odpowiednio wyposażone – pomieszczenia Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26.

W nowych pomieszczeniach dyżury pełnią dyspozytorzy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Oddana do użytku po wykończeniu i doposażeniu siedziba Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26 jest kolejnym ważnym etapem organizacji i unowocześniania systemu zarządzania kryzysowego i ratownictwa w Krakowie - systemu wyposażonego w jednolitą platformę zgłoszeń, zdarzeń i koordynacji działań służb ratowniczych, porządkowych i miejskich z uwzględnieniem specyfiki i zakresu działania dla każdej ze służb. Do nowej lokalizacji, spełniającej powyższe wymagania, przeniosło się Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonujące dotychczas w siedzibie krakowskiej Straży Miejskiej przy ul. Dobrego Pasterza 116. Nowa siedziba Centrum i organizacja miejskiego systemu zarządzania kryzysowego i ratownictwa – integrująca służby ratownicze i miejskie oraz ich systemy łączności, ostrzegania, alarmowania wraz z bazami danych – pozwoli na skrócenie czasu reakcji i użycie adekwatnych do zagrożenia sił i środków, na lepszą koordynację działań wszystkich koniecznych służb (Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, służb podległych Prezydentowi Miasta Krakowa). Nowe Centrum będzie wspomagać wypracowanie decyzji dla Prezydenta Miasta Krakowa i podległych mu służb oraz dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej, zapewni szybkie powiadamianie i przekazanie zawsze aktualnych informacji o zdarzeniach do odpowiednich instytucji. Jeszcze skuteczniej będzie współpracować z Wojewódzkim Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego.

Nowe Centrum pracować będzie w systemie całodobowych dyżurów operatorów Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz dyspozytorów Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W stanie normalnej pracy pełnić będzie funkcję całodobowego ośrodka dyspozycyjno–alarmowego Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP w Krakowie, natomiast w sytuacji zdarzeń kryzysowych Miejskie Stanowisko Kierowania KM PSP będzie można szybko i sprawnie rozbudować do poziomu Centrum Zarządzania Kryzysowego wykorzystując wszystkie posiadane komponenty sprzętu i oprogramowania.

Wykończenie i doposażenie Zintegrowanego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa przy ul. Rozrywka 26 kosztowało Miasto 200 tys. zł (roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, klimatyzacja serwerowni, zakup sprzętu komputerowego i mebli).

Przypomnijmy: Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa powstało na mocy porozumienia z dnia 25 października 2005 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W skład Centrum wchodzą:
- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa,
- Miejskie Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Zasady funkcjonowania i wyposażenia Centrum określają przepisy ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz rozporządzenia w sprawie tworzenia i funkcjonowania gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej.

Zdjęcia ZCZKiR zamieszczono w [Galerii]

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 59 interwencji. W tym: pożary 21, miejscowe zagrożenia 31, alarmy fałszywe 7.

Od początku roku: 3514 interwencji. W tym: pożary 960, miejscowe zagrożenia 2047, alarmy fałszywe 507.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja