facebook

    czwartek, 2 lipiec 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2794084

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2012-03-12 Wyniki naboru na stanowisko strażak-stażysta w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym - protokół

P R O T O K Ó Ł
z pracy Komisji Kwalifikacyjnej
powołanej przez Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
do przeprowadzenia naboru na stanowisko stażysty, docelowo starszego inspektora
w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Komisja w składzie :
Przewodniczący: bryg. Paweł Jarosz,
Członek st. kpt. Waldemar Grzesiak,
Członek: st. kpt. Leszek Buczak,
Członek: st. kpt. Artur Nosek,
Sekretarz: mł. bryg. Jerzy Moniczewski.

Komisja Kwalifikacyjna powołana Decyzją Nr 4/12 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie pracowała zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie z dnia 16.12.2005 r. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nr BK-I-100/63/05 określającymi procedurę postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

I Etap pracy Komisji Kwalifikacyjnej

W dniu 2 lutego 2012 r. na stronie internetowej Komendy Miejskiej PSP w Krakowie (www.psp.krakow.pl) opublikowano informację o naborze kandydatów do służby na stanowisko stażysta (strażak), docelowo starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Krakowie. W ogłoszeniu określono wymagania stawiane kandydatom, wymagane dokumenty i oświadczenia, a także szczegółowy opis testów sprawności fizycznej.

W dniu 3 lutego 2012 r. informację o przedmiotowym naborze przesłano elektronicznie do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, zgodnie z obowiązującą w WUP procedurą.

W dniu 6 lutego 2012 r. w Gazecie Krakowskiej ukazało się ogłoszenie
o naborze kandydatów do służby na ww. stanowisko w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Krakowie ze wskazaniem na www.psp.krakow.pl, jako źródło szczegółowych informacji na wskazany temat.

W wymaganym terminie chęć podjęcia służby w PSP zgłosiło 40 osób. Po weryfikacji przesłanych dokumentów 2 kandydatury odrzucono:
1 ze względu na brak studiów chemicznych,
1 ze względu na brak dyplomu ukończenia studiów chemicznych.
Dnia 23 lutego 2012 r. na stronie internetowej opublikowano listę 38 osób zakwalifikowanych do testów sprawności fizycznej z informacją o miejscu i czasie ich przeprowadzenia.

II Etap pracy Komisji Kwalifikacyjnej

W dniu 7 marca 2012 r. na terenie JRG nr 6 w Krakowie przy ul. Aleksandry 2 Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do służby. Następnie pod nadzorem przedmiotowej komisji przy współpracy i nadzorze medycznym lekarza st. kpt. Leszka Smolarczyka odbyły się testy sprawności fizycznej. Do konkurencji sprawnościowych ogółem przystąpiły 24 osoby (9 mężczyzn oraz 15 kobiet).

Szczegółowe wyniki z testów sprawności fizycznej z poszczególnych konkurencji stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

W przypadku niezaliczenia jednej z konkurencji (kandydat miał prawo do 2 prób) za cały sprawdzian wystawiono ocenę niedostateczną – co było jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Testów sprawności fizycznej nie zaliczył 13 kandydatów:

Do dalszego etapu zakwalifikowali się kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli testy sprawności fizycznej - 11 osób.

Lista wyników uzyskanych przez kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po II etapie Komisja wyłoniła czterech najlepszych kandydatów do służby, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki z testów sprawdzianu fizycznego oraz, zdaniem komisji kwalifikacyjnej, są osobami najbardziej przydatnymi do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie na stanowisku stażysta, docelowo starszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym.

Komisja Kwalifikacyjna po przeprowadzeniu wnikliwej analizy przedstawionych ofert oraz wyników uzyskanych w teście sprawności fizycznej, a także w oparciu o informacje uzyskane podczas rozmowy kwalifikacyjnej proponuje zatrudnić
p. Danutę Majewską.

Pozostałe 3 osoby stanowią rezerwę w przypadku rezygnacji p. Majewskiej z podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Za Komisję Kwalifikacyjną
Podpisał: Przewodniczący
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
bryg. mgr inż. Paweł Jarosz

Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straż Pożarnej w Krakowie:
"Akceptuję wniosek komisji"
Podpisał:
Komendant Miejski PSP w Krakowie
st. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 61 interwencji. W tym: pożary 13, miejscowe zagrożenia 45, alarmy fałszywe 3.

Od początku roku: 8188 interwencji. W tym: pożary 1975, miejscowe zagrożenia 5206, alarmy fałszywe 1007.


2020-06-25 Wypadek na terenie Zakrzówka
W dniu 25.06.2020 r. o godz. 17.52 wpłynęło zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, że kobieta w wieku 18 lat spadła z wysokości około 12 m i znajduje się na półce skalnej na terenie Zakrzówka. Na miejsce zdarzenia zadysponowani Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego i S...

2020-06-06 Wypadek na przejeździe kolejowym.
W dniu 6.06.2020 o godzinie 11:40 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Rzepakowej w Krakowie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG 4 i JRG SA oraz pobliskie OSP. Łącznie w akcji uczestniczyło siedem zastępów straży wraz z Oficerem Operacyjnym. Po prz...

2020-05-24 Pożar kamienicy przy ulicy Dolnych Młynów.
W dniu 23 maja o godzinie 8:48 do SKKM wpłynęła informacja o pożarze kamienicy na skrzyżowaniu ulic Rajskiej i Dolnych Młynów. Do akcji zadysponowano zastępy z JRG 1 i JRG 3 oraz Oficera Operacyjnego. Na miejscu zdarzenia w chwili przybycia PSP, pożarem objęty był cały szyb windowy w podworcu i zn...

2020-05-18 Wypadek na ulicy Sucharskiego w Krakowie
W dniu 17.05.2020 o godzinie 5:46 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na ulicy Sucharskiego w Krakowie. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie. Stwierdzono, ze do...

2020-05-01 Pożar w miejscowości Sułoszowa
W dniu 1 maja 2020 roku o godz. 3:15 Dyżurny SKKM w Krakowie otrzymał zgłoszenie o pożarze garażu w domu jednorodzinnym w miejscowości Sułoszowa. Do działań zostały zadysponowane trzy zastępy z JRG 5 Kraków, pobliskie jednostki OSP oraz jeden zastęp z JRG Olkusz. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia ...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja