facebook

    sobota, 24 sierpień 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2072833

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2007-01-15 uroczystość zdania obowiązków służbowych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

W dniu 15.01.2007 r. odbyła się uroczystość zdania obowiązków służbowych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Po 32 latach pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej i 2 latach kierowania Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na emeryturę przeszedł st. bryg. inż. Józef Pękala. W czasie swojej wieloletniej służby Komendant Józef Pękala kierował wieloma skomplikowanymi działaniami ratowniczymi w tym: gaszeniem pożaru zakładów chemicznych „Dragon” w Szczyglicach, elektrociepłowni „Kraków”, hurtowni motoryzacyjnej „Stachura”, kamienicy na Rynku Głównym w Krakowie oraz likwidacjach skutków powodzi i podtopień.
Na uroczystości obecni byli zaproszeni honorowi goście: bryg. Andrzej Łabuz - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski, bryg. Piotr Konar – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Piotr Goraj – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Antoni Rumian – Wójt Gminy Michałowice, Marian Paszcza – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie, Artur Gawroński – Kierownik Referatu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, st. bryg. w st. spocz. Czesław Kosiba – Wiceprezes ZW ZOSP RP, Mieczysław Linca – Prezes ZM ZOSP RP, Leszek Zięba – Prezes ZP ZOSP RP, Kierownictwo i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej, strażacy i pracownicy cywilni KW i KM PSP w Krakowie oraz liczne grono przyjaciół i znajomych.
W swoich wystąpieniach zaproszeni honorowi goście podkreślali ogromny wkład pracy i zasługi Komendanta Józefa Pękali dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa i Powiatu Krakowskiego. W uznaniu tych zasług Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski odznaczył Komendanta Józefa Pękalę odznaką Honoris Gratia.
Pod kierownictwem st. bryg. Józefa Pękali zwiększył się potencjał ratowniczy Krakowskiej Straży Pożarnej - powstała JRG nr 7 przy ul. Rozrywka, powstało nowoczesne Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa, dokonano zakupów specjalistycznego sprzętu oraz podniósł poziom wyszkolenia specjalistycznego strażaków. Dzięki Jego staraniom oraz poparciu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w 2006 r. Komenda Miejska pozyskała 75 nowych etatów strażackich co znacznie poprawiło wskaźnik ilości strażaków pełniących służbę w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych.
Dowódcą uroczystości był kpt. Mariusz Bałazy a prowadzącymi kpt. Wojciech Kuciński i st. kpt. Tomasz Januś.
Zdjęcia z uroczystości znajdują się w galerii.

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 45 interwencji. W tym: pożary 3, miejscowe zagrożenia 36, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 11786 interwencji. W tym: pożary 2722, miejscowe zagrożenia 7522, alarmy fałszywe 1542.


2019-08-16 Pożar transportera z koksem na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie
W dniu 15 sierpnia br. w godzinach popołudniowych doszło do groźnego pożaru pasa transmisyjnego taśmociągu z koksem na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie.
Z uwagi na wysokość taśmociągu, który usytuowany jest kilkanaście metrów nad ziemią działania gaśnicze były prowadzone z wykorzystanie...

2019-08-16 Wybuch gazu miejscowości Sułoszowa
W dniu 16.08.2019 o godz. 17:07 wpłyneło zgłoszenie do dyżurnego SKKM o wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w miejscowosci Sułoszowa.
Na miejsce zadysponowano:
- OSP Sułoszowa I, Sułoszowa II, Sułoszowa III, Wielmoża (5 zastępów).
- JRG-5, JRG-7 (4 zastępy)
-Oficera Operacyjnego SKK...

2019-08-11 Zalew Kryspinów - dwóch nastolatków topiło się w niestrzeżonej części.
W dniu 11.08.2018 o godz. 15.24 Dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał informację z CPR-u o dwóch osobach topiących się na niestrzeżonej części zalewu przy kortach tenisowych.
Na miejsce natychmiast zadysponowano:
- OSP Kryspinów - dwa zastępy wraz z łodzią,
- GBA-Rt z JRG-3,
- Specj...

2019-08-05 Wyciek HCl z uszkodzonych pojemników w m.Rzeszotary.
W dniu 05.08.2019 o godz. 15.11 Dyżurny SKKM otrzymał informację o wycieku kwasu solnego (HCl) z dwóch pojemników typu DPL o pojemności 1000 litrów każdy. Z uzyskanych informacji wynikało, iż nikt nie został ranny i nie ma osób wymagających pomocy medycznej.

Do działań niezwłocznie zadyspo...

2019-08-01 Wypadek w m. Racławice
W dniu 1.08.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Racławice. Do działań niezwłocznie zadysponowano pobliskie jednostki OSP, zastępy z JRG 5 wraz z Oficerem Operacyjnym KM. Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono wypadek drogowy samochodu osob...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja