facebook

    wtorek, 12 listopad 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2206662

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2013-06-26 Działania powodziowe w dniu 26.06.2013 r.

-GMINA IWANOWICE (fala na rzece Dłubnia przez miejscowości Sieciechowice, Biskupice i Grzegorzowice + ewakuacja 5 osób w tym 3 dzieci z posesji
w Sieciechowicach, Jedzie Kontener pompowy z JRG - 6 oraz autobus z osobami z JRG które zostały w służbie, 13.20 fala kulminacyjna przeszła przez Sieciechowice
i Biskupice. W Biskupicach woda wylała na teren zabudowań i trwa ewakuacja młynu. Do działań zadysponowano kontener z JRG-6. Działania zakończono około 22.30). Trwa pompowanie piwnic oraz zbieranie informacji o ilości domostw do pompowania.

- działania wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Iwanowice

Siły i środki z JRG 3:
- Agregat pompowy,
- 4 x WTX,
- 2 x SKw.

Siły i środki z JRG 4:
- 1 x zastęp z łodzią
- Agregat pompowy,
- 4 x WTX,
- 1 x SKw.
Siły i środki z JRG 6:
- 2 x zastępy
- Kontener pompowy

Siły i środki z JRG 7

- 1 x zastęp z pompami.

Siły i środki z JRG Skawina
- 1 x SKw,
- 2 x WTX.

Siły i środki z JRG 1
- 1 x zastęp z przyczepą,
- 1 x SKW,
- 3 x WTX.

- GMINA ZIELONKI (zalane ulice i zabudowania w rejonie centrum miasta, zalana ulica Rzyczyska poziom na rzece Białucha-Prądnik podnosi się, natomiast sytuacja na rzece Naramka stabilizuje się, o godzinie 12.35 przerwany wał w Batowicach, 13.40 – przegrupowanie kadetów do Batowic. 0 13.48 wyjazd do uszczelnienia i umacniania wału w Batowicach dysponowane rękawy z JRG 6. Zakończenie działań w Zielonkach okoł 20.30. Działania umacniania wału w Batowicach trwałały do godziny 23.00 a od 23.00 JRG 7 kontroluje poziom rzeki. O 6.00 Wyjazd SKw z JRG-7 do Batowice. Na miejscu 4 zastępy OSP i 1 PSP)

Siły i środki z:
- wszystkie jednostki OSP z Gminy Zielonki,
- 2 x zastępy z JRG 1 + 40 kadetów z SA PSP Kraków
- 1 x zastęp z JRG 5,
- 1 x SOp z JRG 1,
- 1 x zastęp z JRG 2,(Batowice)
- 1 x rękawy przeciwpowodziowe z JRG 6 (Batowice)
- 1 x SOp z JRG 1 (Batowice),
- worki + piasek z Gminy Zielonki (Batowice).

- GMINA SKAŁA (Działania realizowane w miejscowości Minoga, nieprzejezdna droga
z Minogi na Tarnawę około 30 zalanych gospodarstw, 10.15 zadysponowano kontener pompowy z Nowego Sącza, o 11.20 przygotowania do ewakuacji DPS
w Ojcowie brak wody w budynkach i brak dojazdu z powodu zerwania drogi.Do działań zadysponowano kontener pompowy z Nowego Sącza. Wypompowywanie wody w rejonie Minogi 6 pomp z kontenera z Nowego Sącza Działania zakończone około 20.30)
- 7 x jednostki OSP z terenu Gminy Skała + 1 zastęp do DPS w Ojcowie.
- D-ca z JRG-7
- Oficer Operacyjny SKKM
- Kontener pompowy z Nowego Sącza


- GMINA MICHAŁOWICE (działania na terenie miejscowości Raciborowice)
Działania polegają na monitorowaniu rzeki Dłubni, 11.30 zalana droga powiatowa
w Wilczkowicach kierunek na Iwanowice. Około godziny 15.30 wylała rzeka w Książniczkach. Zalane posesje. 00.00 Wylała ponownie rzeka w Książniczkach. Nie przejezdna droga zgłoszono o 06.30. Od 7.30 Z-ca Dc-cy JRG 2 Tomasz Kozakiewicz na miejscu monitoruje sytuację. Rzeka około godziny 8.00 wróciła do koryta i sytuacja się stabilizuje. Rozpoznanie sytuacji co do pompowania domostw prowadzi OSP.

Siły i środki z :
- 1 x zastęp z JRG Skawina z łodzią,
- wszystkie jednostki OSP z Gminy Michałowice
- GMINA SŁOMNIKI: (działania na ul. Polnej i 3 maja oraz monitorowanie rzeki Szreniawy i Młynówki Około godz. 14.00 rozpoczęto wypompowywanie wody z przepompowni ścieków, oraz monitorowanie i pompowanie wody z ulic 3 Maja, Polna i Niecała. Całą noc trwało pompowanie wody z przepompowni ścieków, od 7.30 podjęto działania wypompowywania wody z piwnic. Dysponowano do podmiany OSP Miłocice, Prandocin, Waganowice i Słomniki, około 23.00 skompletowano kontener z Nowego Sącza i odesłano go do koszar.)
- 5 zastępów OSP
MIASTO KRAKÓW
- 1 x zastęp z JRG 7 ul. Majora
- 1 x zastęp z JRG 5 ul. Powstańców
- 1 x zastęp z JRG SA ul. Powiatowa – zakończono około 22. - 1 x zastęp z JRG 6 os. Na Skarpie
- 1 x zastęp z JRG SA os. Słoneczne
- 1 zastęp z JRG SA os. Młodości
- 1 zastęp z JRG 4 ul. Dolna
- 1 x zastęp z JRG 4+ pompa ZIKiT z WOSz ul. Wrobela
- ul. Kantorowicka
- 1 x zastęp z JRG 6 ul. Czajna
- 1 x zastęp z JRG 7 ul. Powstańców 50
- 4 x zastępy z JRG SA ul. Syrachowska – pompowanie od godziny 7.30

Siły JRG 180 osób
Siły OSP około 200 osób

Cały czas wpływają zgłoszenia o pompowaniu wody z piwnic.


Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 21 interwencji. W tym: pożary 3, miejscowe zagrożenia 14, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 14554 interwencji. W tym: pożary 3104, miejscowe zagrożenia 9379, alarmy fałszywe 2071.


2019-11-03 Pożar mieszkania na ulicy Józefa Dietla w Krakowie.
W niu 31.10.2019 r. o godzinie 12:24 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o bardzo silnym zadymieniu z mieszkania na ulicy J. Dietla. Po przybyciu na miejsce zdarzenia uzyskano informację że pożarem objęte jest mieszkanie na drugiej kondygnacji. Jedna rota zabezpieczona w sprzęt ODO oraz wyposażon...

2019-10-30 Wyciek kwasu nadoctowego. Kraków, ul. Ciepłownicza
W dniu 29.10.2019 około godziny 15:30 do SKKM wplynęła formatka z CPR o wycieku kwasu nadoctowego w pralni chemicznej. Po przyjeździe na miejsce zastępów PSP stwierdzono wyciek około 300 litrów w/w substancji na skutek rozszczelnienia instalacji technologicznej. Na miejsce zadysponowano Specjalistyc...

2019-10-17 Trzy osoby ranne w wypadku na DK94
Do groźnego wypadku doszło tuż przed godziną 18:00 na 317 kilometrze drogi krajowej nr 94 w miejscowości Jerzmanowice.
O godzinie 17:51 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w którym zostały poszkodowane cztery os...

2019-10-12 Wypadek Kraków ul. Kuryłowicza.
W dniu 12 października 2019 roku o godzinie 19.54 do SKKM w Krakowie wpłynęła formatka z WCPR o zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym w Krakowie na ulicy Kuryłowicza. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 , OSP Zbydniowice oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zda...

2019-10-11 Kraków ul. Półłanki - pożar wagonów kolejowych
O godz. 00.54 dnia 11.10.2019 Dyżurny SKKM w Krakowie otrzymał informację o palącym się wagonie na bocznicy kolejowej w Bieżanowie.
Na miejsce zadysponowano:
- GBA-Rt, GCBA z JRG-6,
- SLRR z Oficerem Operacyjnym.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren prowadzonych dzia...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja