facebook

    piątek, 3 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2585825

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2013-06-26 Działania powodziowe w dniu 26.06.2013 r.

-GMINA IWANOWICE (fala na rzece Dłubnia przez miejscowości Sieciechowice, Biskupice i Grzegorzowice + ewakuacja 5 osób w tym 3 dzieci z posesji
w Sieciechowicach, Jedzie Kontener pompowy z JRG - 6 oraz autobus z osobami z JRG które zostały w służbie, 13.20 fala kulminacyjna przeszła przez Sieciechowice
i Biskupice. W Biskupicach woda wylała na teren zabudowań i trwa ewakuacja młynu. Do działań zadysponowano kontener z JRG-6. Działania zakończono około 22.30). Trwa pompowanie piwnic oraz zbieranie informacji o ilości domostw do pompowania.

- działania wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Iwanowice

Siły i środki z JRG 3:
- Agregat pompowy,
- 4 x WTX,
- 2 x SKw.

Siły i środki z JRG 4:
- 1 x zastęp z łodzią
- Agregat pompowy,
- 4 x WTX,
- 1 x SKw.
Siły i środki z JRG 6:
- 2 x zastępy
- Kontener pompowy

Siły i środki z JRG 7

- 1 x zastęp z pompami.

Siły i środki z JRG Skawina
- 1 x SKw,
- 2 x WTX.

Siły i środki z JRG 1
- 1 x zastęp z przyczepą,
- 1 x SKW,
- 3 x WTX.

- GMINA ZIELONKI (zalane ulice i zabudowania w rejonie centrum miasta, zalana ulica Rzyczyska poziom na rzece Białucha-Prądnik podnosi się, natomiast sytuacja na rzece Naramka stabilizuje się, o godzinie 12.35 przerwany wał w Batowicach, 13.40 – przegrupowanie kadetów do Batowic. 0 13.48 wyjazd do uszczelnienia i umacniania wału w Batowicach dysponowane rękawy z JRG 6. Zakończenie działań w Zielonkach okoł 20.30. Działania umacniania wału w Batowicach trwałały do godziny 23.00 a od 23.00 JRG 7 kontroluje poziom rzeki. O 6.00 Wyjazd SKw z JRG-7 do Batowice. Na miejscu 4 zastępy OSP i 1 PSP)

Siły i środki z:
- wszystkie jednostki OSP z Gminy Zielonki,
- 2 x zastępy z JRG 1 + 40 kadetów z SA PSP Kraków
- 1 x zastęp z JRG 5,
- 1 x SOp z JRG 1,
- 1 x zastęp z JRG 2,(Batowice)
- 1 x rękawy przeciwpowodziowe z JRG 6 (Batowice)
- 1 x SOp z JRG 1 (Batowice),
- worki + piasek z Gminy Zielonki (Batowice).

- GMINA SKAŁA (Działania realizowane w miejscowości Minoga, nieprzejezdna droga
z Minogi na Tarnawę około 30 zalanych gospodarstw, 10.15 zadysponowano kontener pompowy z Nowego Sącza, o 11.20 przygotowania do ewakuacji DPS
w Ojcowie brak wody w budynkach i brak dojazdu z powodu zerwania drogi.Do działań zadysponowano kontener pompowy z Nowego Sącza. Wypompowywanie wody w rejonie Minogi 6 pomp z kontenera z Nowego Sącza Działania zakończone około 20.30)
- 7 x jednostki OSP z terenu Gminy Skała + 1 zastęp do DPS w Ojcowie.
- D-ca z JRG-7
- Oficer Operacyjny SKKM
- Kontener pompowy z Nowego Sącza


- GMINA MICHAŁOWICE (działania na terenie miejscowości Raciborowice)
Działania polegają na monitorowaniu rzeki Dłubni, 11.30 zalana droga powiatowa
w Wilczkowicach kierunek na Iwanowice. Około godziny 15.30 wylała rzeka w Książniczkach. Zalane posesje. 00.00 Wylała ponownie rzeka w Książniczkach. Nie przejezdna droga zgłoszono o 06.30. Od 7.30 Z-ca Dc-cy JRG 2 Tomasz Kozakiewicz na miejscu monitoruje sytuację. Rzeka około godziny 8.00 wróciła do koryta i sytuacja się stabilizuje. Rozpoznanie sytuacji co do pompowania domostw prowadzi OSP.

Siły i środki z :
- 1 x zastęp z JRG Skawina z łodzią,
- wszystkie jednostki OSP z Gminy Michałowice
- GMINA SŁOMNIKI: (działania na ul. Polnej i 3 maja oraz monitorowanie rzeki Szreniawy i Młynówki Około godz. 14.00 rozpoczęto wypompowywanie wody z przepompowni ścieków, oraz monitorowanie i pompowanie wody z ulic 3 Maja, Polna i Niecała. Całą noc trwało pompowanie wody z przepompowni ścieków, od 7.30 podjęto działania wypompowywania wody z piwnic. Dysponowano do podmiany OSP Miłocice, Prandocin, Waganowice i Słomniki, około 23.00 skompletowano kontener z Nowego Sącza i odesłano go do koszar.)
- 5 zastępów OSP
MIASTO KRAKÓW
- 1 x zastęp z JRG 7 ul. Majora
- 1 x zastęp z JRG 5 ul. Powstańców
- 1 x zastęp z JRG SA ul. Powiatowa – zakończono około 22. - 1 x zastęp z JRG 6 os. Na Skarpie
- 1 x zastęp z JRG SA os. Słoneczne
- 1 zastęp z JRG SA os. Młodości
- 1 zastęp z JRG 4 ul. Dolna
- 1 x zastęp z JRG 4+ pompa ZIKiT z WOSz ul. Wrobela
- ul. Kantorowicka
- 1 x zastęp z JRG 6 ul. Czajna
- 1 x zastęp z JRG 7 ul. Powstańców 50
- 4 x zastępy z JRG SA ul. Syrachowska – pompowanie od godziny 7.30

Siły JRG 180 osób
Siły OSP około 200 osób

Cały czas wpływają zgłoszenia o pompowaniu wody z piwnic.


Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 42 interwencji. W tym: pożary 13, miejscowe zagrożenia 25, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 3410 interwencji. W tym: pożary 922, miejscowe zagrożenia 1993, alarmy fałszywe 495.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja