facebook

    środa, 19 luty 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2473336

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2013-06-26 Działania powodziowe w dniu 26.06.2013 r.

-GMINA IWANOWICE (fala na rzece Dłubnia przez miejscowości Sieciechowice, Biskupice i Grzegorzowice + ewakuacja 5 osób w tym 3 dzieci z posesji
w Sieciechowicach, Jedzie Kontener pompowy z JRG - 6 oraz autobus z osobami z JRG które zostały w służbie, 13.20 fala kulminacyjna przeszła przez Sieciechowice
i Biskupice. W Biskupicach woda wylała na teren zabudowań i trwa ewakuacja młynu. Do działań zadysponowano kontener z JRG-6. Działania zakończono około 22.30). Trwa pompowanie piwnic oraz zbieranie informacji o ilości domostw do pompowania.

- działania wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Iwanowice

Siły i środki z JRG 3:
- Agregat pompowy,
- 4 x WTX,
- 2 x SKw.

Siły i środki z JRG 4:
- 1 x zastęp z łodzią
- Agregat pompowy,
- 4 x WTX,
- 1 x SKw.
Siły i środki z JRG 6:
- 2 x zastępy
- Kontener pompowy

Siły i środki z JRG 7

- 1 x zastęp z pompami.

Siły i środki z JRG Skawina
- 1 x SKw,
- 2 x WTX.

Siły i środki z JRG 1
- 1 x zastęp z przyczepą,
- 1 x SKW,
- 3 x WTX.

- GMINA ZIELONKI (zalane ulice i zabudowania w rejonie centrum miasta, zalana ulica Rzyczyska poziom na rzece Białucha-Prądnik podnosi się, natomiast sytuacja na rzece Naramka stabilizuje się, o godzinie 12.35 przerwany wał w Batowicach, 13.40 – przegrupowanie kadetów do Batowic. 0 13.48 wyjazd do uszczelnienia i umacniania wału w Batowicach dysponowane rękawy z JRG 6. Zakończenie działań w Zielonkach okoł 20.30. Działania umacniania wału w Batowicach trwałały do godziny 23.00 a od 23.00 JRG 7 kontroluje poziom rzeki. O 6.00 Wyjazd SKw z JRG-7 do Batowice. Na miejscu 4 zastępy OSP i 1 PSP)

Siły i środki z:
- wszystkie jednostki OSP z Gminy Zielonki,
- 2 x zastępy z JRG 1 + 40 kadetów z SA PSP Kraków
- 1 x zastęp z JRG 5,
- 1 x SOp z JRG 1,
- 1 x zastęp z JRG 2,(Batowice)
- 1 x rękawy przeciwpowodziowe z JRG 6 (Batowice)
- 1 x SOp z JRG 1 (Batowice),
- worki + piasek z Gminy Zielonki (Batowice).

- GMINA SKAŁA (Działania realizowane w miejscowości Minoga, nieprzejezdna droga
z Minogi na Tarnawę około 30 zalanych gospodarstw, 10.15 zadysponowano kontener pompowy z Nowego Sącza, o 11.20 przygotowania do ewakuacji DPS
w Ojcowie brak wody w budynkach i brak dojazdu z powodu zerwania drogi.Do działań zadysponowano kontener pompowy z Nowego Sącza. Wypompowywanie wody w rejonie Minogi 6 pomp z kontenera z Nowego Sącza Działania zakończone około 20.30)
- 7 x jednostki OSP z terenu Gminy Skała + 1 zastęp do DPS w Ojcowie.
- D-ca z JRG-7
- Oficer Operacyjny SKKM
- Kontener pompowy z Nowego Sącza


- GMINA MICHAŁOWICE (działania na terenie miejscowości Raciborowice)
Działania polegają na monitorowaniu rzeki Dłubni, 11.30 zalana droga powiatowa
w Wilczkowicach kierunek na Iwanowice. Około godziny 15.30 wylała rzeka w Książniczkach. Zalane posesje. 00.00 Wylała ponownie rzeka w Książniczkach. Nie przejezdna droga zgłoszono o 06.30. Od 7.30 Z-ca Dc-cy JRG 2 Tomasz Kozakiewicz na miejscu monitoruje sytuację. Rzeka około godziny 8.00 wróciła do koryta i sytuacja się stabilizuje. Rozpoznanie sytuacji co do pompowania domostw prowadzi OSP.

Siły i środki z :
- 1 x zastęp z JRG Skawina z łodzią,
- wszystkie jednostki OSP z Gminy Michałowice
- GMINA SŁOMNIKI: (działania na ul. Polnej i 3 maja oraz monitorowanie rzeki Szreniawy i Młynówki Około godz. 14.00 rozpoczęto wypompowywanie wody z przepompowni ścieków, oraz monitorowanie i pompowanie wody z ulic 3 Maja, Polna i Niecała. Całą noc trwało pompowanie wody z przepompowni ścieków, od 7.30 podjęto działania wypompowywania wody z piwnic. Dysponowano do podmiany OSP Miłocice, Prandocin, Waganowice i Słomniki, około 23.00 skompletowano kontener z Nowego Sącza i odesłano go do koszar.)
- 5 zastępów OSP
MIASTO KRAKÓW
- 1 x zastęp z JRG 7 ul. Majora
- 1 x zastęp z JRG 5 ul. Powstańców
- 1 x zastęp z JRG SA ul. Powiatowa – zakończono około 22. - 1 x zastęp z JRG 6 os. Na Skarpie
- 1 x zastęp z JRG SA os. Słoneczne
- 1 zastęp z JRG SA os. Młodości
- 1 zastęp z JRG 4 ul. Dolna
- 1 x zastęp z JRG 4+ pompa ZIKiT z WOSz ul. Wrobela
- ul. Kantorowicka
- 1 x zastęp z JRG 6 ul. Czajna
- 1 x zastęp z JRG 7 ul. Powstańców 50
- 4 x zastępy z JRG SA ul. Syrachowska – pompowanie od godziny 7.30

Siły JRG 180 osób
Siły OSP około 200 osób

Cały czas wpływają zgłoszenia o pompowaniu wody z piwnic.


Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 31 interwencji. W tym: pożary 9, miejscowe zagrożenia 17, alarmy fałszywe 5.

Od początku roku: 1542 interwencji. W tym: pożary 293, miejscowe zagrożenia 989, alarmy fałszywe 260.


2020-02-16 Wybuch gazu w Żydowie.
W dniu 15.02.2020 o godzinie 14.38 do SKKM PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o eksplozji gazu w domu mieszkalnym na jednej z posesji w miejscowości Żydów. Do akcji zostały zadysponowane jednostki OSP z gminy Igołomi-Wawrzeńczyce oraz zastępy PSP z JRG -4, JRG- 5 i JRG-Proszowice. Po dojeździe na mi...

2020-02-13 Wypadek na torach w miejscowości Niedźwiedź.
W dniu 12.02 o godz. 20:41 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku pociągu relacji Gdynia - Kraków z samochodem osobowym. Na miejsce niezwłocznie zostały zadysponowane zastępy z JRG-7, zastępy OSP ( Niedźwiedź, Słomniki, Miłocice)oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowa...

2020-02-10 Pożar pustostanu przy ul. Podgórskiej w Krakowie
Kilka minut po godzinie 7.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie dotarło zgłoszenie o pożarze pustostanu w sąsiedztwie stacji benzynowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono rozwinięty pożar pustostanu przy nasypie kolejowym. Ratownicy zabezpieczeni w aparaty och...

2020-02-06 Kraków ul. Zwierzyniecka - Pożar w Filharmoni Krakowskiej
W dniu 06 lutego 2020 r. do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze dachu Filharmonii Krakowskiej przy ul. Zwierzynieckiej. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG 1, zastępy z JRG 2 oraz z Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono silne zadymienie na poddaszu budynku. Zabezpiecz...

2020-02-04 Groźne zdarzenie na rzece Wiśle - Kładka Bernatka
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren działań. W trakcie rozpoznania ustalono, że na przęśle Kładki Bernatka znajduje się kobieta, lat około 30, która poinformowała świadków zdarzenia, że zamierza popełnić samobójstwo skacząc do Wisły. Na miejscu był obecny patrol WOPR oraz wodny reg...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja