facebook

    piątek, 3 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2586566

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2007-03-12 Posiedzenie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa w JRG nr 5

Sesja wyjazdowa Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa w dniu 12.03.2007r nie bez przyczyny odbyła się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Wyki 3. To tam Radni po prezentacji pracy Komendy Miejskiej PSP, którą przedstawił p.o. Komendanta Miejskiego mł. bryg. Ryszard Gaczoł zapoznali się problemami służby a przede wszystkim z pilną potrzebą termomodernizacji budynku JRG w której obecnie przebywali. Wykonanie audytu energetycznego zlecono w roku ubiegłym ale na przeszkodzie do wykonanie powyższych prac oprócz braku środków finansowych jest również jak wspomniał Z-ca Komendanta Miejskiego kpt. Stanisław Nowak potrzeba wykonania obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji potężnego stropu kablobetonowego rozpościerającego się nad garażem. W dalszej części obrad D-ca JRG5 st. kpt. Jacek Kukuła zaprezentował jednostkę od momentu jej powołania przez ówczesnego Komendanta Głównego nadbryg. Feliksa Delę w 1995r do dnia obecnego. Mowa była o pracach budowlanych wykonanych w całości rękoma strażaków oraz o sprzęcie, którym w chwili obecnej dysponuje JRG. Radni, których wyraźnie zainteresowała praca i problemy straży pożarnej mieli wiele pytań do funkcjonariuszy PSP. Pytali m.in. o możliwość dojazdu sprzętu specjalistycznego do budynków w gęstej zabudowie osiedlowej, kosztach zaopatrzenia wodnego dla celów gaśniczych, współpracy z innymi podmiotami podległymi miastu czy też potrzebach sprzętowych. Na zakończenie obrad zaproszeni goście obejrzeli budynek JRG5 – zwiedzili część socjalną jak i garaże oraz zapoznali się ze sprzętem i specyfiką jednostki, której poświęcili większość czasu na tej sesji.
Zdjęcia z sesji w JRG nr 5 znajdują się w Galerii.

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 40 interwencji. W tym: pożary 17, miejscowe zagrożenia 19, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 3460 interwencji. W tym: pożary 940, miejscowe zagrożenia 2020, alarmy fałszywe 500.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja