facebook

    piątek, 3 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2585757

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2007-04-18 Ogłoszenie na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie
poszukuje kandydata na stanowisko
REFERENT
w wydziale organizacyjno – kadrowym
wymiar etatu: 1.


Główne obowiązki:

1/ obsługa kancelaryjna sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie,
2/ współpraca z naczelnikiem wydziału w zakresie przygotowywania narad, odpraw,
3/ prowadzenie rejestru i zamawianie pieczęci,
4/ prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej do komendy oraz wysyłanie poczty,
5/ prowadzenie prac administracyjnych w wydziale organizacyjno – kadrowym,
6/ prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentacji wewnątrz komendy.

Wykształcenie:
minimum średnie

Wymagania konieczne:
1/ posiadać obywatelstwo polskie,
2/ korzystać z pełni praw publicznych,
3/ być nie karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4/ posiadać kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
5/ cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
6/ biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego potwierdzona certyfikatem,
7/ samodzielność w podejmowaniu decyzji,
8/ umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
9/ rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków,
10/ umiejętność wykonywania pracy biurowej.

Wymagania pożądane:
1/ wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym lub ekonomicznym,
2/ doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
3/ biegła znajomość pakietu Ms Office /Word, Exel/,
4/ dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista,
5/ znajomość przepisów kpa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2/ oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
3/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
4/ życiorys z fotografią o wym. 4 x 3,5 cm i list motywacyjny,
5/ kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego.Dokumenty należy składać w terminie do: 10.06.2007r.
pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków ul. Westerplatte 19 z dopiskiem „Oferta pracy”.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi powołana Decyzją nr 15/07 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
z dnia 12 kwietnia 2007 r. Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl
Zatrudnienie będzie możliwe po zasileniu budżetu tut. komendy środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.
Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (0-12) 422 – 87 – 40.
Podpisał:


Komendant Miejski


mł. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 42 interwencji. W tym: pożary 13, miejscowe zagrożenia 25, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 3410 interwencji. W tym: pożary 922, miejscowe zagrożenia 1993, alarmy fałszywe 495.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja