facebook

    środa, 24 lipiec 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2011815

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2007-04-18 Ogłoszenie na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie
poszukuje kandydata na stanowisko
REFERENT
w wydziale organizacyjno – kadrowym
wymiar etatu: 1.


Główne obowiązki:

1/ obsługa kancelaryjna sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie,
2/ współpraca z naczelnikiem wydziału w zakresie przygotowywania narad, odpraw,
3/ prowadzenie rejestru i zamawianie pieczęci,
4/ prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej do komendy oraz wysyłanie poczty,
5/ prowadzenie prac administracyjnych w wydziale organizacyjno – kadrowym,
6/ prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentacji wewnątrz komendy.

Wykształcenie:
minimum średnie

Wymagania konieczne:
1/ posiadać obywatelstwo polskie,
2/ korzystać z pełni praw publicznych,
3/ być nie karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4/ posiadać kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
5/ cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
6/ biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego potwierdzona certyfikatem,
7/ samodzielność w podejmowaniu decyzji,
8/ umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
9/ rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków,
10/ umiejętność wykonywania pracy biurowej.

Wymagania pożądane:
1/ wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym lub ekonomicznym,
2/ doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
3/ biegła znajomość pakietu Ms Office /Word, Exel/,
4/ dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista,
5/ znajomość przepisów kpa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2/ oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
3/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
4/ życiorys z fotografią o wym. 4 x 3,5 cm i list motywacyjny,
5/ kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego.Dokumenty należy składać w terminie do: 10.06.2007r.
pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków ul. Westerplatte 19 z dopiskiem „Oferta pracy”.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi powołana Decyzją nr 15/07 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
z dnia 12 kwietnia 2007 r. Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl
Zatrudnienie będzie możliwe po zasileniu budżetu tut. komendy środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.
Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (0-12) 422 – 87 – 40.
Podpisał:


Komendant Miejski


mł. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 38 interwencji. W tym: pożary 8, miejscowe zagrożenia 26, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 10509 interwencji. W tym: pożary 2552, miejscowe zagrożenia 6644, alarmy fałszywe 1313.


2019-07-08 Kraków os. Zielone - śmiertelna ofiara pożaru w mieszkaniu
W dniu 08.07.2019 o godz. 20.30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania na III piętrze budynku mieszkalnego w jednym z budynków na os.Zielonym.
Na miejsce zadysponowano:
- GCBA-Rt, SD-30 z JRG SA,
- GCBA z JRG-4,
- GCBA-Rt z JRG-7,
...

2019-07-07 Kraków rz.Wisła - kobieta weszła do rzeki i zniknęła pod wodą.
W dniu 07.07.2019 ok godz. 04.49 Dyżurny SKKM otrzymał informację z CPR-u o topiącej się kobiecie w rzece Wisła na wysokości Galerii Kazimierz. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano:
- dwa zastępy z JRG-1,
- Specjalistyczna Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG-4,
- Oficera Operacyjneg...

2019-07-04 Pożar mieszkania na osiedlu Niepodległości.
W dniu 04.07.2019 o godzinie 4:11 wpłynęło zgłoszenie z CPR o pożarze mieszkania na osiedlu Niepodległości. Do działań niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG SA, JRG-7, JRG-1 oraz Oficera Operacyjnego SKKM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty pożar mieszkania na pierwszym piętrze...

2019-07-03 Pożar mieszkania na ul. Młyńskiej
W dniu 03.07.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu w mieszkaniu na ul. Młyńskiej. Do działań zadysponowano zastępy z JRG 7, JRG 5 wraz z Oficerem Operacyjnym KM. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, iż pali się mieszkanie na trzecim piętrze....

2019-06-30 Poszukiwania osoby zaginionej w Kryspinowie.
W dniu 30.06 o godzinie 00:40 do SKKM telefonicznie wpłynęła informacja o zaginionym mężczyźnie w okolicy Jaskini Kryspinowskiej. Na miejsce zadysponowano:
- OSP Kryspinów, OSP Liszki i OSP Goszcza z psem.
- JRG-3 dwa zastępy (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego)
- Oficera O...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja