facebook

    niedziela, 17 listopad 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2214277

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2007-04-18 Ogłoszenie na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie
poszukuje kandydata na stanowisko
REFERENT
w wydziale organizacyjno – kadrowym
wymiar etatu: 1.


Główne obowiązki:

1/ obsługa kancelaryjna sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie,
2/ współpraca z naczelnikiem wydziału w zakresie przygotowywania narad, odpraw,
3/ prowadzenie rejestru i zamawianie pieczęci,
4/ prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej do komendy oraz wysyłanie poczty,
5/ prowadzenie prac administracyjnych w wydziale organizacyjno – kadrowym,
6/ prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentacji wewnątrz komendy.

Wykształcenie:
minimum średnie

Wymagania konieczne:
1/ posiadać obywatelstwo polskie,
2/ korzystać z pełni praw publicznych,
3/ być nie karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4/ posiadać kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
5/ cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
6/ biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego potwierdzona certyfikatem,
7/ samodzielność w podejmowaniu decyzji,
8/ umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
9/ rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków,
10/ umiejętność wykonywania pracy biurowej.

Wymagania pożądane:
1/ wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym lub ekonomicznym,
2/ doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
3/ biegła znajomość pakietu Ms Office /Word, Exel/,
4/ dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista,
5/ znajomość przepisów kpa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2/ oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
3/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
4/ życiorys z fotografią o wym. 4 x 3,5 cm i list motywacyjny,
5/ kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego.Dokumenty należy składać w terminie do: 10.06.2007r.
pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków ul. Westerplatte 19 z dopiskiem „Oferta pracy”.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi powołana Decyzją nr 15/07 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
z dnia 12 kwietnia 2007 r. Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl
Zatrudnienie będzie możliwe po zasileniu budżetu tut. komendy środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.
Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (0-12) 422 – 87 – 40.
Podpisał:


Komendant Miejski


mł. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 28 interwencji. W tym: pożary 6, miejscowe zagrożenia 17, alarmy fałszywe 5.

Od początku roku: 14656 interwencji. W tym: pożary 3118, miejscowe zagrożenia 9443, alarmy fałszywe 2095.


2019-11-12 MPL Balice - awaryjne lądowanie samolotu pasażerskiego
Zgłoszenie dotyczące awaryjnego lądowania statku powietrznego zostało przekazane przez Lotniskową Służbę Ratowniczą do SKKM ok godziny 15.35. Przyczyną awaryjnego lądowania samolotu Boeing 737 miały być problemy z podwoziem zaraz po starcie. Na pokładzie znajdowało się 178 pasażerów oraz 6 członków ...

2019-11-03 Pożar mieszkania na ulicy Józefa Dietla w Krakowie.
W niu 31.10.2019 r. o godzinie 12:24 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o bardzo silnym zadymieniu z mieszkania na ulicy J. Dietla. Po przybyciu na miejsce zdarzenia uzyskano informację że pożarem objęte jest mieszkanie na drugiej kondygnacji. Jedna rota zabezpieczona w sprzęt ODO oraz wyposażon...

2019-10-30 Wyciek kwasu nadoctowego. Kraków, ul. Ciepłownicza
W dniu 29.10.2019 około godziny 15:30 do SKKM wplynęła formatka z CPR o wycieku kwasu nadoctowego w pralni chemicznej. Po przyjeździe na miejsce zastępów PSP stwierdzono wyciek około 300 litrów w/w substancji na skutek rozszczelnienia instalacji technologicznej. Na miejsce zadysponowano Specjalistyc...

2019-10-17 Trzy osoby ranne w wypadku na DK94
Do groźnego wypadku doszło tuż przed godziną 18:00 na 317 kilometrze drogi krajowej nr 94 w miejscowości Jerzmanowice.
O godzinie 17:51 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w którym zostały poszkodowane cztery os...

2019-10-12 Wypadek Kraków ul. Kuryłowicza.
W dniu 12 października 2019 roku o godzinie 19.54 do SKKM w Krakowie wpłynęła formatka z WCPR o zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym w Krakowie na ulicy Kuryłowicza. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 , OSP Zbydniowice oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zda...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja