facebook

    sobota, 11 lipiec 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2808299

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2007-04-18 Ogłoszenie na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie
poszukuje kandydata na stanowisko
REFERENT
w wydziale organizacyjno – kadrowym
wymiar etatu: 1.


Główne obowiązki:

1/ obsługa kancelaryjna sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie,
2/ współpraca z naczelnikiem wydziału w zakresie przygotowywania narad, odpraw,
3/ prowadzenie rejestru i zamawianie pieczęci,
4/ prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej do komendy oraz wysyłanie poczty,
5/ prowadzenie prac administracyjnych w wydziale organizacyjno – kadrowym,
6/ prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentacji wewnątrz komendy.

Wykształcenie:
minimum średnie

Wymagania konieczne:
1/ posiadać obywatelstwo polskie,
2/ korzystać z pełni praw publicznych,
3/ być nie karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4/ posiadać kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
5/ cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
6/ biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego potwierdzona certyfikatem,
7/ samodzielność w podejmowaniu decyzji,
8/ umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
9/ rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków,
10/ umiejętność wykonywania pracy biurowej.

Wymagania pożądane:
1/ wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym lub ekonomicznym,
2/ doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
3/ biegła znajomość pakietu Ms Office /Word, Exel/,
4/ dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista,
5/ znajomość przepisów kpa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2/ oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
3/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
4/ życiorys z fotografią o wym. 4 x 3,5 cm i list motywacyjny,
5/ kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego.Dokumenty należy składać w terminie do: 10.06.2007r.
pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków ul. Westerplatte 19 z dopiskiem „Oferta pracy”.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi powołana Decyzją nr 15/07 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
z dnia 12 kwietnia 2007 r. Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl
Zatrudnienie będzie możliwe po zasileniu budżetu tut. komendy środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.
Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (0-12) 422 – 87 – 40.
Podpisał:


Komendant Miejski


mł. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 60 interwencji. W tym: pożary 9, miejscowe zagrożenia 45, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 9095 interwencji. W tym: pożary 2449, miejscowe zagrożenia 5586, alarmy fałszywe 1060.


2020-07-04 Poważny wypadek samochodowy w miejscowości Cholerzyn
Kilka minut po północy w dniu 4 lipca br do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego dotarło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych .Do działań zadysponowano zastęp z JRG nr 3 oraz najbliższe OSP tj. Mników, Krayspinów oraz Liszki. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, w których podróż...

2020-06-25 Wypadek na terenie Zakrzówka
W dniu 25.06.2020 r. o godz. 17.52 wpłynęło zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, że kobieta w wieku 18 lat spadła z wysokości około 12 m i znajduje się na półce skalnej na terenie Zakrzówka. Na miejsce zdarzenia zadysponowani Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego i S...

2020-06-06 Wypadek na przejeździe kolejowym.
W dniu 6.06.2020 o godzinie 11:40 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Rzepakowej w Krakowie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG 4 i JRG SA oraz pobliskie OSP. Łącznie w akcji uczestniczyło siedem zastępów straży wraz z Oficerem Operacyjnym. Po prz...

2020-05-24 Pożar kamienicy przy ulicy Dolnych Młynów.
W dniu 23 maja o godzinie 8:48 do SKKM wpłynęła informacja o pożarze kamienicy na skrzyżowaniu ulic Rajskiej i Dolnych Młynów. Do akcji zadysponowano zastępy z JRG 1 i JRG 3 oraz Oficera Operacyjnego. Na miejscu zdarzenia w chwili przybycia PSP, pożarem objęty był cały szyb windowy w podworcu i zn...

2020-05-18 Wypadek na ulicy Sucharskiego w Krakowie
W dniu 17.05.2020 o godzinie 5:46 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na ulicy Sucharskiego w Krakowie. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie. Stwierdzono, ze do...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja