facebook

    środa, 19 luty 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2473184

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2007-04-18 Ogłoszenie na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie
poszukuje kandydata na stanowisko
REFERENT
w wydziale organizacyjno – kadrowym
wymiar etatu: 1.


Główne obowiązki:

1/ obsługa kancelaryjna sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie,
2/ współpraca z naczelnikiem wydziału w zakresie przygotowywania narad, odpraw,
3/ prowadzenie rejestru i zamawianie pieczęci,
4/ prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej do komendy oraz wysyłanie poczty,
5/ prowadzenie prac administracyjnych w wydziale organizacyjno – kadrowym,
6/ prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentacji wewnątrz komendy.

Wykształcenie:
minimum średnie

Wymagania konieczne:
1/ posiadać obywatelstwo polskie,
2/ korzystać z pełni praw publicznych,
3/ być nie karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4/ posiadać kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
5/ cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
6/ biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego potwierdzona certyfikatem,
7/ samodzielność w podejmowaniu decyzji,
8/ umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
9/ rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków,
10/ umiejętność wykonywania pracy biurowej.

Wymagania pożądane:
1/ wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym lub ekonomicznym,
2/ doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
3/ biegła znajomość pakietu Ms Office /Word, Exel/,
4/ dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, inicjatywa, wysoka kultura osobista,
5/ znajomość przepisów kpa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2/ oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
3/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
4/ życiorys z fotografią o wym. 4 x 3,5 cm i list motywacyjny,
5/ kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego.Dokumenty należy składać w terminie do: 10.06.2007r.
pod adresem: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 31 – 033 Kraków ul. Westerplatte 19 z dopiskiem „Oferta pracy”.

Inne informacje:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie działa na terenie miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego o łącznej powierzchni około 1557 km2 i liczbie około 976.000 osób. Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje:
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Celem działania Komendy jest zabezpieczenie życia, zdrowia, mienia mieszkańców miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego oraz środowiska.

Rekrutację prowadzi powołana Decyzją nr 15/07 Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
z dnia 12 kwietnia 2007 r. Komisja zgodnie z ustawą o służbie cywilnej.
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu (rozmowy kwalifikacyjne) oraz termin ich przeprowadzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej komendy: www.psp.krakow.pl
Zatrudnienie będzie możliwe po zasileniu budżetu tut. komendy środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.
Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje, że nie zapewnia mieszkania osobom spoza Krakowa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (0-12) 422 – 87 – 40.
Podpisał:


Komendant Miejski


mł. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 31 interwencji. W tym: pożary 9, miejscowe zagrożenia 17, alarmy fałszywe 5.

Od początku roku: 1542 interwencji. W tym: pożary 293, miejscowe zagrożenia 989, alarmy fałszywe 260.


2020-02-16 Wybuch gazu w Żydowie.
W dniu 15.02.2020 o godzinie 14.38 do SKKM PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o eksplozji gazu w domu mieszkalnym na jednej z posesji w miejscowości Żydów. Do akcji zostały zadysponowane jednostki OSP z gminy Igołomi-Wawrzeńczyce oraz zastępy PSP z JRG -4, JRG- 5 i JRG-Proszowice. Po dojeździe na mi...

2020-02-13 Wypadek na torach w miejscowości Niedźwiedź.
W dniu 12.02 o godz. 20:41 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku pociągu relacji Gdynia - Kraków z samochodem osobowym. Na miejsce niezwłocznie zostały zadysponowane zastępy z JRG-7, zastępy OSP ( Niedźwiedź, Słomniki, Miłocice)oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowa...

2020-02-10 Pożar pustostanu przy ul. Podgórskiej w Krakowie
Kilka minut po godzinie 7.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie dotarło zgłoszenie o pożarze pustostanu w sąsiedztwie stacji benzynowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono rozwinięty pożar pustostanu przy nasypie kolejowym. Ratownicy zabezpieczeni w aparaty och...

2020-02-06 Kraków ul. Zwierzyniecka - Pożar w Filharmoni Krakowskiej
W dniu 06 lutego 2020 r. do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze dachu Filharmonii Krakowskiej przy ul. Zwierzynieckiej. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG 1, zastępy z JRG 2 oraz z Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono silne zadymienie na poddaszu budynku. Zabezpiecz...

2020-02-04 Groźne zdarzenie na rzece Wiśle - Kładka Bernatka
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren działań. W trakcie rozpoznania ustalono, że na przęśle Kładki Bernatka znajduje się kobieta, lat około 30, która poinformowała świadków zdarzenia, że zamierza popełnić samobójstwo skacząc do Wisły. Na miejscu był obecny patrol WOPR oraz wodny reg...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja