facebook

    wtorek, 12 listopad 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2206389

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2015-03-09 Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowskim)

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłasza nabór do służby w KM PSP na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowskim)

Liczba i wymiar etatu: 1
System służby: codzienny od poniedziałku do piątku (godz. 730 do 1530)

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej – spełnić muszą, stosownie do postanowień art. 28 i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm. ) – następujące kryteria podstawowe:

1) posiadać obywatelstwo polskie,
2) korzystać z pełni praw publicznych,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5) legitymować się bardzo dobrym stanem zdrowia, tj. zdolnością fizyczną i psychiczną, konieczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (weryfikacja w dalszym etapie naboru do służby potwierdzona orzeczeniem Komisji Lekarskiej MSW).

Z uwagi na rodzaj stanowiska i specyfikę realizowanych na nim obowiązków kandydaci muszą posiadać:

1) prawo jazdy kat. B,
2) doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,
3) umiejętność obsługi programów: pakietu Microsoft Office, programów do ewidencji materiałowej,
4) dobrą znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji środków trwałych,
znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości.

Pełna treść ogłoszenia w dziale Do pobrania

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 21 interwencji. W tym: pożary 3, miejscowe zagrożenia 14, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 14554 interwencji. W tym: pożary 3104, miejscowe zagrożenia 9379, alarmy fałszywe 2071.


2019-11-03 Pożar mieszkania na ulicy Józefa Dietla w Krakowie.
W niu 31.10.2019 r. o godzinie 12:24 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o bardzo silnym zadymieniu z mieszkania na ulicy J. Dietla. Po przybyciu na miejsce zdarzenia uzyskano informację że pożarem objęte jest mieszkanie na drugiej kondygnacji. Jedna rota zabezpieczona w sprzęt ODO oraz wyposażon...

2019-10-30 Wyciek kwasu nadoctowego. Kraków, ul. Ciepłownicza
W dniu 29.10.2019 około godziny 15:30 do SKKM wplynęła formatka z CPR o wycieku kwasu nadoctowego w pralni chemicznej. Po przyjeździe na miejsce zastępów PSP stwierdzono wyciek około 300 litrów w/w substancji na skutek rozszczelnienia instalacji technologicznej. Na miejsce zadysponowano Specjalistyc...

2019-10-17 Trzy osoby ranne w wypadku na DK94
Do groźnego wypadku doszło tuż przed godziną 18:00 na 317 kilometrze drogi krajowej nr 94 w miejscowości Jerzmanowice.
O godzinie 17:51 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w którym zostały poszkodowane cztery os...

2019-10-12 Wypadek Kraków ul. Kuryłowicza.
W dniu 12 października 2019 roku o godzinie 19.54 do SKKM w Krakowie wpłynęła formatka z WCPR o zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym w Krakowie na ulicy Kuryłowicza. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 , OSP Zbydniowice oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zda...

2019-10-11 Kraków ul. Półłanki - pożar wagonów kolejowych
O godz. 00.54 dnia 11.10.2019 Dyżurny SKKM w Krakowie otrzymał informację o palącym się wagonie na bocznicy kolejowej w Bieżanowie.
Na miejsce zadysponowano:
- GBA-Rt, GCBA z JRG-6,
- SLRR z Oficerem Operacyjnym.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren prowadzonych dzia...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja