facebook

    środa, 8 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2596551

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2015-03-09 Ogłoszenie o naborze na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowskim)

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłasza nabór do służby w KM PSP na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowskim)

Liczba i wymiar etatu: 1
System służby: codzienny od poniedziałku do piątku (godz. 730 do 1530)

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej – spełnić muszą, stosownie do postanowień art. 28 i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm. ) – następujące kryteria podstawowe:

1) posiadać obywatelstwo polskie,
2) korzystać z pełni praw publicznych,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5) legitymować się bardzo dobrym stanem zdrowia, tj. zdolnością fizyczną i psychiczną, konieczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (weryfikacja w dalszym etapie naboru do służby potwierdzona orzeczeniem Komisji Lekarskiej MSW).

Z uwagi na rodzaj stanowiska i specyfikę realizowanych na nim obowiązków kandydaci muszą posiadać:

1) prawo jazdy kat. B,
2) doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,
3) umiejętność obsługi programów: pakietu Microsoft Office, programów do ewidencji materiałowej,
4) dobrą znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji środków trwałych,
znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości.

Pełna treść ogłoszenia w dziale Do pobrania

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 65 interwencji. W tym: pożary 31, miejscowe zagrożenia 28, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 3803 interwencji. W tym: pożary 1133, miejscowe zagrożenia 2139, alarmy fałszywe 531.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja