facebook

    sobota, 4 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2588902

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2015-03-12 Ćwiczenia "SZTABEX 2015"

W dn. 10 marca 2015 w Zintegrowanym Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rozrywki 26 w Krakowie odbyły się ćwiczenia sztabowe „SZTABEX 2015”. Ćwiczenia na polecenie Komendanta Małopolskiego zorganizował Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W ćwiczeniach uczestniczyli: Z-ca komendanta Miejskiego PSP w K-owie Pan bryg. Andrzej Nowak, Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pan Mariusz Kaczmarek, oficerowie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na czele z naczelnikiem wydziału operacyjno- szkoleniowego st. kpt. Arkadiuszem Kielinem. Rozjemcami ćwiczenia byli oficerowie Komendy Wojewódzkiej. Grupie rozjemców przewodził Z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP Kraków bryg. Paweł Susło. Dodatkowo aplikacyjnie w ćwiczeniach zaangażowano min. służby: Policji, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, IMGW.

Tematem ćwiczeń było współdziałanie służb podczas pomocy mieszkańcom Krakowa oraz powiatu krakowskiego w sytuacji zagrożenia powodziowego. Kolejne epizody ćwiczenia zbudowano na doświadczeniu powodzi w naszym powiecie z lat ubiegłych. Powołany sztab na potrzeby ćwiczeń analizował założone zagrożenie, planował rozwój sytuacji powodziowej oraz aplikacyjnie dysponował do działań sił i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasoby innych służb.

W ćwiczeniu duży nacisk położono na prawidłową organizację łączności na terenie działań. Podczas ćwiczenia wykorzystano samochód dowodzenia i łączności KW PSP Kraków. Wykorzystanie w działaniach tego typu sprzętu daje możliwość korzystania z nowoczesnych systemów teleinformatycznych w terenie. Ćwiczenia okazały się doskonałą platformą do wymiany doświadczeń oraz sposobów realizacji zadań operacyjnych dokonywanych w latach ubiegłych podczas sytuacji zagrożenia powodziowego. Ćwiczenia umożliwiły wypracowanie schematów, które bezpośrednio wpłyną na efektywność pracy ratowników podczas zmagania się z zagrożeniami powodziowymi na obszarze naszego miasta i całego powiatu.

PM/SzD

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 59 interwencji. W tym: pożary 21, miejscowe zagrożenia 31, alarmy fałszywe 7.

Od początku roku: 3514 interwencji. W tym: pożary 960, miejscowe zagrożenia 2047, alarmy fałszywe 507.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja