facebook

    wtorek, 12 listopad 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2206685

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2015-09-10 Katastrofa statku powietrznegoW dniu 9 września 2015r. o godz. 09.00 załoga statku powietrznego ATR 42-300 lecącego z Berlina przewożącego na pokładzie 41 pasażerów oraz 4 członków załogi, w trakcie procedury podejścia do lądowania w MPL Kraków –Balice, poinformowała przez radio o awarii kolejno obu silników. Maszyna zaczęła opadać, a następnie podczas próby awaryjnego lądowania spadła na terenie Zalewu na Piaskach k. Kryspinowa. Wieża kontroli lotów utraciła kontakt radiolokacyjny i radiowy ze statkiem powietrznym. Natychmiast podjęła działania zgodnie z
„Planem Działań w Sytuacji Zagrożenia” dla Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie – Balicach. Z uwagi na bliską odległość od portu lotniczego na miejsce zdarzenie w pierwszej kolejności zostają zadysponowane zastępy z Lotniskowej Służby Ratowniczo Gaśniczej oraz zastępy Wojskowej Straży Pożarnej stacjonujące w Balicach, o zaistniałym wypadku lotniczym zostaje powiadomione Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, które również natychmiastowo dysponuje zasoby PSP z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, jednostki OSP, Z-cę Komendanta Miejskiego, który poleca zadysponować również członków Sztabu. Po dotarciu na miejsce zdarzenia okazuje się, iż samolot w wyniku zderzenia z ziemią rozpadł się na dwie części. Jedna część zalega w wodzie, a druga ok. 30 m dalej na lądzie. Ratownicy z LSRG natychmiast przystępują do gaszenia pożaru podając prądy piany. Jednocześnie przybywa na miejsce śmigłowiec z III Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczek Kraków wraz z ratownikami, którzy podejmują 3 poszkodowanych dryfujących po powierzchni wody. Systematycznie przybywają kolejne siły i środki wraz z D-cą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Na miejsce zadysponowana zostaje Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa „Małopolska”. Przybywa Z-ca Komendanta Miejskiego, który przejmuje dowodzenie. Dzieli teren akcji na trzy odcinki bojowe, zawiązuje Sztab Akcji oraz organizuje „miasteczko namiotowe” dla poszkodowanych. Działania prowadzone są równocześnie przez nurków prowadzących prace podwodne, ratowników ewakuujących poszkodowanych ze środka kadłuba samolotu, powstają namioty gdzie transportowani są poszkodowani i organizowana jest pomoc medyczna. Sztab akcji organizuje łączność radiową oraz nawiązuje współprace z przedstawicielami MPL Balice. Poszkodowani po segregacji są systematycznie transportowani do Szpitalnych Oddziałów ratunkowych z terenu Krakowa. Po odnalezieniu wszystkich pasażerów i członków załogi okazuje się, że w wyniku katastrofy śmierć poniosło 16 osób. Na szczęście to tylko ćwiczenia, które odbyły się w dniu wczorajszym w pobliżu akwenu w Kryspinowie. Uczestnikami ćwiczeń byli:

• Komenda Miejska PSP w Krakowie,
• MPL Balice w tym Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza,
• Szkoła Aspirantów PSP Krakowie,
• III Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Kraków,
• Krakowskie Pogotowie ratunkowe
• Komenda Powiatowa Policji
• Jednostki OSP z Czernichowa, Kryspinowa i Balic,
• Komenda Wojewódzka PSP
• SIS SGWN „Małopolska”

kpt. Łukasz Szewczyk


Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 21 interwencji. W tym: pożary 3, miejscowe zagrożenia 14, alarmy fałszywe 4.

Od początku roku: 14554 interwencji. W tym: pożary 3104, miejscowe zagrożenia 9379, alarmy fałszywe 2071.


2019-11-03 Pożar mieszkania na ulicy Józefa Dietla w Krakowie.
W niu 31.10.2019 r. o godzinie 12:24 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o bardzo silnym zadymieniu z mieszkania na ulicy J. Dietla. Po przybyciu na miejsce zdarzenia uzyskano informację że pożarem objęte jest mieszkanie na drugiej kondygnacji. Jedna rota zabezpieczona w sprzęt ODO oraz wyposażon...

2019-10-30 Wyciek kwasu nadoctowego. Kraków, ul. Ciepłownicza
W dniu 29.10.2019 około godziny 15:30 do SKKM wplynęła formatka z CPR o wycieku kwasu nadoctowego w pralni chemicznej. Po przyjeździe na miejsce zastępów PSP stwierdzono wyciek około 300 litrów w/w substancji na skutek rozszczelnienia instalacji technologicznej. Na miejsce zadysponowano Specjalistyc...

2019-10-17 Trzy osoby ranne w wypadku na DK94
Do groźnego wypadku doszło tuż przed godziną 18:00 na 317 kilometrze drogi krajowej nr 94 w miejscowości Jerzmanowice.
O godzinie 17:51 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w którym zostały poszkodowane cztery os...

2019-10-12 Wypadek Kraków ul. Kuryłowicza.
W dniu 12 października 2019 roku o godzinie 19.54 do SKKM w Krakowie wpłynęła formatka z WCPR o zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym w Krakowie na ulicy Kuryłowicza. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 , OSP Zbydniowice oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zda...

2019-10-11 Kraków ul. Półłanki - pożar wagonów kolejowych
O godz. 00.54 dnia 11.10.2019 Dyżurny SKKM w Krakowie otrzymał informację o palącym się wagonie na bocznicy kolejowej w Bieżanowie.
Na miejsce zadysponowano:
- GBA-Rt, GCBA z JRG-6,
- SLRR z Oficerem Operacyjnym.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren prowadzonych dzia...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja