facebook

    sobota, 4 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2588898

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2015-09-10 Katastrofa statku powietrznegoW dniu 9 września 2015r. o godz. 09.00 załoga statku powietrznego ATR 42-300 lecącego z Berlina przewożącego na pokładzie 41 pasażerów oraz 4 członków załogi, w trakcie procedury podejścia do lądowania w MPL Kraków –Balice, poinformowała przez radio o awarii kolejno obu silników. Maszyna zaczęła opadać, a następnie podczas próby awaryjnego lądowania spadła na terenie Zalewu na Piaskach k. Kryspinowa. Wieża kontroli lotów utraciła kontakt radiolokacyjny i radiowy ze statkiem powietrznym. Natychmiast podjęła działania zgodnie z
„Planem Działań w Sytuacji Zagrożenia” dla Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie – Balicach. Z uwagi na bliską odległość od portu lotniczego na miejsce zdarzenie w pierwszej kolejności zostają zadysponowane zastępy z Lotniskowej Służby Ratowniczo Gaśniczej oraz zastępy Wojskowej Straży Pożarnej stacjonujące w Balicach, o zaistniałym wypadku lotniczym zostaje powiadomione Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, które również natychmiastowo dysponuje zasoby PSP z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, jednostki OSP, Z-cę Komendanta Miejskiego, który poleca zadysponować również członków Sztabu. Po dotarciu na miejsce zdarzenia okazuje się, iż samolot w wyniku zderzenia z ziemią rozpadł się na dwie części. Jedna część zalega w wodzie, a druga ok. 30 m dalej na lądzie. Ratownicy z LSRG natychmiast przystępują do gaszenia pożaru podając prądy piany. Jednocześnie przybywa na miejsce śmigłowiec z III Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczek Kraków wraz z ratownikami, którzy podejmują 3 poszkodowanych dryfujących po powierzchni wody. Systematycznie przybywają kolejne siły i środki wraz z D-cą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Na miejsce zadysponowana zostaje Specjalistyczna Grupa Wodno-Nurkowa „Małopolska”. Przybywa Z-ca Komendanta Miejskiego, który przejmuje dowodzenie. Dzieli teren akcji na trzy odcinki bojowe, zawiązuje Sztab Akcji oraz organizuje „miasteczko namiotowe” dla poszkodowanych. Działania prowadzone są równocześnie przez nurków prowadzących prace podwodne, ratowników ewakuujących poszkodowanych ze środka kadłuba samolotu, powstają namioty gdzie transportowani są poszkodowani i organizowana jest pomoc medyczna. Sztab akcji organizuje łączność radiową oraz nawiązuje współprace z przedstawicielami MPL Balice. Poszkodowani po segregacji są systematycznie transportowani do Szpitalnych Oddziałów ratunkowych z terenu Krakowa. Po odnalezieniu wszystkich pasażerów i członków załogi okazuje się, że w wyniku katastrofy śmierć poniosło 16 osób. Na szczęście to tylko ćwiczenia, które odbyły się w dniu wczorajszym w pobliżu akwenu w Kryspinowie. Uczestnikami ćwiczeń byli:

• Komenda Miejska PSP w Krakowie,
• MPL Balice w tym Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza,
• Szkoła Aspirantów PSP Krakowie,
• III Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Kraków,
• Krakowskie Pogotowie ratunkowe
• Komenda Powiatowa Policji
• Jednostki OSP z Czernichowa, Kryspinowa i Balic,
• Komenda Wojewódzka PSP
• SIS SGWN „Małopolska”

kpt. Łukasz Szewczyk


Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 59 interwencji. W tym: pożary 21, miejscowe zagrożenia 31, alarmy fałszywe 7.

Od początku roku: 3514 interwencji. W tym: pożary 960, miejscowe zagrożenia 2047, alarmy fałszywe 507.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja