facebook

    sobota, 24 sierpień 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2072838

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2007-10-17 Prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczej w przypadku lądowania awaryjnego pasażerskiego statku powietrznego

W dniu 15 października 2007 r. na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków - Balice zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – bojowe pt. „BALICE 2007”
Zgodnie z założeniami ćwiczeń kapitan samolotu pasażerskiego lecącego z Warszawy do Wiednia poinformował kontrolera lotów w Balicach o konieczności lądowania awaryjnego na lotnisku w Krakowie, z powodu poważnej awarii samolotu. Lądowanie miało nastąpić za ok. 15 minut od momentu poinformowania kontrolera. W związku z powyższym Służby Ruchu Lotniczego w Balicach podjęły stosowne działania – powiadomiły Dyżurnego Portu, Lotniskową Służbę Ratowniczo -Gaśniczą i Dyżurnego Operacyjnego. Dyżurny PA LSR-G zaalarmował MSK Kraków o zaistniałym zdarzeniu i poprosił o zadysponowanie sił i środków PSP przewidzianych w Operacyjnym Planie Alarmowania Sił i Środków PSP.
Lądujący awaryjnie samolot uległ zapaleniu (tylne podwozie i silniki) po zatrzymaniu, ogień rozprzestrzenia się również na kadłub samolotu. LSR-G przystąpiła do działań gaśniczych poprzez podanie trzech prądów z działek oraz zabezpieczenie wyjścia ewakuacyjne z samolotu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia sił i środków KM PSP Kraków Oficer operacyjny MSK w uzgodnieniu z KDR z LSR-G przydzielił następujące zadania:
• GCBA z JRG SA PSP i JRG 3 - zasilanie GCBA Baracuda,
• GCBA z JRG 1 oraz GCBA z JRG 5- ewakuacja poszkodowanych z wnętrza samolotu,
• GCBA z JRG 3 zasilanie SCH 68- podawanie wody z działka zamontowanego w koszu,
• SWmed z JRG 5 i SCRT z JRG 2 – sprawienie namiotu stanowiącego punkt medyczny, ratownik medyczny KM PSP – przeprowadzenie wstępnej segregacji poszkodowanych,
• SpGaz – przygotowanie aparatów ochrony dróg oddechowych na podmianę dla pracujących ratowników.

W trakcie ćwiczeń został powołany Sztab Operacyjny w skład którego weszli m.in. bryg. Bogdan Malinowski oraz mł. bryg. Andrzej Siekanka.
W ćwiczeniach brały udział dodatkowo:
- Zespół Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- Państwowa Agencja Żeglugi Powietrznej,
- Policja,
- 8 Baza Lotnicza,
- 13 Eskadra Lotnictwa Transportowego,
- KRK Airport Services,
- Pogotowie Ratunkowe,
- Straż Graniczna,
- Żandarmeria Wojskowa,
- Airlines Operating Committe

Celem ćwiczeń było m. in. doskonalenie funkcjonowania wojewódzkiego i miejskiego systemu zarządzania (reagowania) kryzysowego w sytuacji zagrożenia katastrofą lotniczą, sprawdzenie działania systemu łączności i obiegu informacji, doskonalenie wojewódzkich i miejskich procedur reagowania w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, sprawdzenie gotowości bojowej podległych JRG, poziomu wyszkolenia ratowników PSP oraz Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, działania środków alarmowania i łączności, zapoznanie się służb ratowniczych z drogami dojazdowymi i ewakuacyjnymi oraz zagrożeniami występującymi na terenie lotniska.

Na ćwiczeniach obecny był Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Jan Tajduś, Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Paweł Jarosz.

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 45 interwencji. W tym: pożary 3, miejscowe zagrożenia 36, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 11786 interwencji. W tym: pożary 2722, miejscowe zagrożenia 7522, alarmy fałszywe 1542.


2019-08-16 Pożar transportera z koksem na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie
W dniu 15 sierpnia br. w godzinach popołudniowych doszło do groźnego pożaru pasa transmisyjnego taśmociągu z koksem na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie.
Z uwagi na wysokość taśmociągu, który usytuowany jest kilkanaście metrów nad ziemią działania gaśnicze były prowadzone z wykorzystanie...

2019-08-16 Wybuch gazu miejscowości Sułoszowa
W dniu 16.08.2019 o godz. 17:07 wpłyneło zgłoszenie do dyżurnego SKKM o wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w miejscowosci Sułoszowa.
Na miejsce zadysponowano:
- OSP Sułoszowa I, Sułoszowa II, Sułoszowa III, Wielmoża (5 zastępów).
- JRG-5, JRG-7 (4 zastępy)
-Oficera Operacyjnego SKK...

2019-08-11 Zalew Kryspinów - dwóch nastolatków topiło się w niestrzeżonej części.
W dniu 11.08.2018 o godz. 15.24 Dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał informację z CPR-u o dwóch osobach topiących się na niestrzeżonej części zalewu przy kortach tenisowych.
Na miejsce natychmiast zadysponowano:
- OSP Kryspinów - dwa zastępy wraz z łodzią,
- GBA-Rt z JRG-3,
- Specj...

2019-08-05 Wyciek HCl z uszkodzonych pojemników w m.Rzeszotary.
W dniu 05.08.2019 o godz. 15.11 Dyżurny SKKM otrzymał informację o wycieku kwasu solnego (HCl) z dwóch pojemników typu DPL o pojemności 1000 litrów każdy. Z uzyskanych informacji wynikało, iż nikt nie został ranny i nie ma osób wymagających pomocy medycznej.

Do działań niezwłocznie zadyspo...

2019-08-01 Wypadek w m. Racławice
W dniu 1.08.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Racławice. Do działań niezwłocznie zadysponowano pobliskie jednostki OSP, zastępy z JRG 5 wraz z Oficerem Operacyjnym KM. Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono wypadek drogowy samochodu osob...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja