facebook

    środa, 8 lipiec 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2803046

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2016-12-03 Zjazd Powiatowy ZOSP RPW dniu 3 grudnia 2016 roku o godzinie 10 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie-ziemskim. Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru ZOP ZOSP RP i odtworzeniu hymnu strażackiego. Zjazd otworzył i przywitał wszystkich przybyłych gości dh Leszek Zięba. Przed przystąpieniem do obrad Prezes Zarządu poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięci druhów OSP i działaczy Związku, zmarłych w minionej kadencji. W kolejnym uroczystym punkcie spotkania zasłużonym druhom Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu krakowskiego wręczono Złoty Znak Związku.
Odznaczenie otrzymali:
Józef Gaudyn
Marek Jamborski.

W zjeździe uczestniczyli m.in.
Edward Siarka – poseł na Sejm RP, Prezes ZOW ZOSP RP w Krakowie
Łukasz Smółka – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa
st. bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie
Józef Krzyworzeka - Starosta Krakowski
Adam Domagała – członek Zarządu Głównego ZOSP RP
bryg. Andrzej Nowak – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
mł. bryg. Artur Nosek p.o. Komendant Miejski PSP w Krakowie
mł. bryg. Arkadiusz Kielin – Naczelnik Wydziału Operacyjno Szkoleniowego KM PSP w Krakowie
st. kpt. Michał Majda – KM PSP w Krakowie
Paweł Miś – Wójt Gminy Liszki

Szczególne podziękowania Dh Leszek Zięba – Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie złożył Panu st. bryg. Ryszardowi Gaczoł – Komendantowi Miejskiemu PSP w Krakowie do dnia 3 listopada 2016r., jak również pracownikom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i podległym im służbom za pomoc organizacyjną i doradczą, bez której nasz Zarząd, Zarządy Miejsko Gminne i Gminne jak również jednostki OSP nie mogłyby prawidłowo funkcjonować.

Skład nowo wybranego zarządu przedstawia się następująco:

Prezes – Leszek Zieba

Wiceprezesi:
Jerzy Stopa
Ryszard Gaczoł
Marek Jamborski
Łukasz Smółka

Sekretarz – Stanisław Macałka
Skarbnik – Jerzy Ujma

Członkowie Prezydium:

Jan Palimąka
Władysław Siudek
Adam Przecherka

Członkowie zarządu:

Tadeusz Karcz
Franciszek Kucharz
Andrzej Szwajca
Bogdan Piotrowski
Leszek Maj
Paweł Knafel
Kazimierz Pasternak
Jacek Janus
Adam Adamek
Edward Stopiński
Grzegorz Kania
Mieczysław Odrzywołek
Mariusz Kącik
Krzysztof Tabiś
Piotr Piotrowski
Henryk Bulanda
Maciej Skalski
Rafał Litewka
Marcin Cieślak
Przemysław Sitarski
Komendant Miejski PSP

Podczas przerwy również nowo wybrana Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Dh Krzysztofa Karczewskiego ukonstytuowała się.
Skład nowo powołanej Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
Krzysztof Karczewski
Dariusz Wróbel
Krzysztof Malik
Stanisław Janus
Tadeusz Wójcik

Delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP:
Krzysztof Malik
Sylwia Kozera
Henryk Odrzywołek
Franciszek Guzik
Kazimierz Pasternak
Łukasz Dutkiewicz
Janusz Hojda
Józef Mazur
Dariusz Tylek
Janusz Góralczyk
Paweł Kramarz

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP:
Leszek Zięba
Marek Jamborski
Jan Palimąka
Łukasz Smółka
Władysław Siudek

Zjazd zakończył krótką mową nowo wybrany prezes a następnie wyprowadzono sztandar ZOP ZOSP RP.


Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 37 interwencji. W tym: pożary 4, miejscowe zagrożenia 27, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 8524 interwencji. W tym: pożary 2001, miejscowe zagrożenia 5479, alarmy fałszywe 1044.


2020-07-04 Poważny wypadek samochodowy w miejscowości Cholerzyn
Kilka minut po północy w dniu 4 lipca br do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego dotarło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych .Do działań zadysponowano zastęp z JRG nr 3 oraz najbliższe OSP tj. Mników, Krayspinów oraz Liszki. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, w których podróż...

2020-06-25 Wypadek na terenie Zakrzówka
W dniu 25.06.2020 r. o godz. 17.52 wpłynęło zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, że kobieta w wieku 18 lat spadła z wysokości około 12 m i znajduje się na półce skalnej na terenie Zakrzówka. Na miejsce zdarzenia zadysponowani Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego i S...

2020-06-06 Wypadek na przejeździe kolejowym.
W dniu 6.06.2020 o godzinie 11:40 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Rzepakowej w Krakowie. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy z JRG 4 i JRG SA oraz pobliskie OSP. Łącznie w akcji uczestniczyło siedem zastępów straży wraz z Oficerem Operacyjnym. Po prz...

2020-05-24 Pożar kamienicy przy ulicy Dolnych Młynów.
W dniu 23 maja o godzinie 8:48 do SKKM wpłynęła informacja o pożarze kamienicy na skrzyżowaniu ulic Rajskiej i Dolnych Młynów. Do akcji zadysponowano zastępy z JRG 1 i JRG 3 oraz Oficera Operacyjnego. Na miejscu zdarzenia w chwili przybycia PSP, pożarem objęty był cały szyb windowy w podworcu i zn...

2020-05-18 Wypadek na ulicy Sucharskiego w Krakowie
W dniu 17.05.2020 o godzinie 5:46 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego na ulicy Sucharskiego w Krakowie. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie. Stwierdzono, ze do...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja