facebook

    niedziela, 25 sierpień 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2073294

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2017-05-15 Szkolenie z niezidentyfikowaną przesyłką

W kwietniu i maju w tut. Komendzie miał miejsce cykl szkoleń dla kadry poziomu interwencyjnego i taktycznego krakowskich JRG z zakresu działań pierwszego przybyłego na miejsce zdarzenia zastępu przy niezidentyfikowanej przesyłce. Szkolenie zorganizowane na trzech zmianach służbowych obejmowało analizę pod względem obowiązujących w tym zakresie przepisów, szczegółowo omówiono zasady oraz algorytmy postępowania, przedstawiono podstawowe zadania pierwszego przybyłego zastępu, następnie omówiono zasady sporządzania meldunków po interwencji z niezidentyfikowaną przesyłką. Na zakończenie części teoretycznej wszystkich uczestników podzielono na mniejsze zespoły gdzie ich zadaniem było zakwalifikować daną przesyłkę po jej cechach charakterystycznych według stopnia zagrożenia. Przesyłki były wcześniej przygotowane i każdy zespół miał inne zagrożenie pod katem CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuklear, Explosive). Druga część szkolenia obejmowała zajęcia praktyczne. Kolejnym etapem była prezentacja ciągu dekontaminacyjnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i ostrożność podczas rozbierania się ratowników, a na zakończenie zaprezentowano potencjał samochodu rozpoznania chemicznego pod kątem zagrożeń CBRNE. Warto zaznaczyć, że w szkoleniu udział brał dr n. biol. Paweł Pocheć – Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa małopolskiego., a także Komendanta Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek.st. kpt. Łukasz Szewczyk
st. kpt. Damian Woszczyna

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 45 interwencji. W tym: pożary 3, miejscowe zagrożenia 36, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 11786 interwencji. W tym: pożary 2722, miejscowe zagrożenia 7522, alarmy fałszywe 1542.


2019-08-16 Pożar transportera z koksem na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie
W dniu 15 sierpnia br. w godzinach popołudniowych doszło do groźnego pożaru pasa transmisyjnego taśmociągu z koksem na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie.
Z uwagi na wysokość taśmociągu, który usytuowany jest kilkanaście metrów nad ziemią działania gaśnicze były prowadzone z wykorzystanie...

2019-08-16 Wybuch gazu miejscowości Sułoszowa
W dniu 16.08.2019 o godz. 17:07 wpłyneło zgłoszenie do dyżurnego SKKM o wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w miejscowosci Sułoszowa.
Na miejsce zadysponowano:
- OSP Sułoszowa I, Sułoszowa II, Sułoszowa III, Wielmoża (5 zastępów).
- JRG-5, JRG-7 (4 zastępy)
-Oficera Operacyjnego SKK...

2019-08-11 Zalew Kryspinów - dwóch nastolatków topiło się w niestrzeżonej części.
W dniu 11.08.2018 o godz. 15.24 Dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał informację z CPR-u o dwóch osobach topiących się na niestrzeżonej części zalewu przy kortach tenisowych.
Na miejsce natychmiast zadysponowano:
- OSP Kryspinów - dwa zastępy wraz z łodzią,
- GBA-Rt z JRG-3,
- Specj...

2019-08-05 Wyciek HCl z uszkodzonych pojemników w m.Rzeszotary.
W dniu 05.08.2019 o godz. 15.11 Dyżurny SKKM otrzymał informację o wycieku kwasu solnego (HCl) z dwóch pojemników typu DPL o pojemności 1000 litrów każdy. Z uzyskanych informacji wynikało, iż nikt nie został ranny i nie ma osób wymagających pomocy medycznej.

Do działań niezwłocznie zadyspo...

2019-08-01 Wypadek w m. Racławice
W dniu 1.08.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Racławice. Do działań niezwłocznie zadysponowano pobliskie jednostki OSP, zastępy z JRG 5 wraz z Oficerem Operacyjnym KM. Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono wypadek drogowy samochodu osob...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja