facebook

    środa, 1 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2582205

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2017-07-06 Krakowscy strażacy zabezpieczają 41 Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Dzień 5 lipca br. był kolejnym, w którym Krakowscy Strażacy uczestniczyli w realizacji zabezpieczenia operacyjnego 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Główne wysiłki Państwowej Straży Pożarnej koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa w obiekcie Centrum Kongresowego, gdzie codziennie odbywają się obrady.

W dniu dzisiejszym w ramach zabezpieczenia CBRN tj. działaniach przy zagrożeniach których źródłem mogą być czynniki chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne strażacy- ratownicy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ćwiczyli razem ze swoimi odpowiednikami funkonującymi w ramach Sił Zbrojnych RP.

Dodatkowo odbyły się codzienne wizytacje posterunków przez kadrę dowódczą, m.in. Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie – mł. bryg. Artura Noska i jego Zastępców.
W poprzednich dniach posterunki osobiście wizytowali również Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Stanisław Nowak wraz z Zastępcami st. bryg. Markiem Bębenkiem i mł. bryg. Pawłem Sejmejem oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP
w Krakowie kpt. Marek Chwała.

Warto wiedzieć:
UNESCO to Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, która powstało 16 listopada 1945 roku na mocy podpisanego Aktu Konstytucyjnego.
UNESCO jest organizacją multilateralną koordynującą działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Organizacja aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju w świecie. Wymaga to zaangażowania ze strony państw, współpracy różnych instytucji i wdrożenia programów, ale przede wszystkim zaangażowania ludzi, którzy są wolni od uprzedzeń, chęci rewanżu i nie powoduje nimi strach, lecz międzyludzka solidarność. Zakładając również, że pokój jest wyborem, który opiera się na poszanowaniu odmienności i nie jest możliwy bez dialogu, UNESCO stało się promotorem dialogu pomiędzy narodami i cywilizacjami. Organizacja wspiera wymianę doświadczeń, której celem jest trwały rozwój, oparty na założeniu, że kolejne pokolenia będą mogły korzystać z dziedzictwa, które jest udziałem współczesnych ludzi.

Aktywizacja rządów państw oraz społeczności lokalnych dla idei ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, współpracy w dziedzinie nauki i edukacji oraz tworzenia społeczeństwa informacyjnego to jedne z podstawowych celów UNESCO. Ochronie dziedzictwa kulturowego służą uchwalane w drodze negocjacji międzyrządowych akty normatywne oraz liczne programy, stymulujące międzynarodową współpracę w dziedzinie kultury. Konwencja Haska oraz Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa są podstawowymi instrumentami, kształtującymi politykę poszczególnych państw w zakresie dziedzictwa kulturowego. Są także punktem odniesienia dla działań sektora obywatelskiego. Pierwsza z nich ma na celu uświadomienie kierującym operacjami wojskowymi, że istnieją obiekty podlegające ochronie prawnej, tak aby nie znalazły się one w ogniu walk. Druga zaowocowała powstaniem prestiżowej Listy Światowego Dziedzictwa.
W dziedzinie kultury organizacji przyświecają trzy strategiczne cele:
• wypracowywanie i wdrażanie norm prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego
• ochrona różnorodności kulturowej i budowanie dialogu między kulturami i cywilizacjami w oparciu o poszanowanie praw człowieka i demokrację.
• wzmocnienie związków pomiędzy kulturą a rozwojem poprzez upowszechnianie dobrych praktyk i wymianę doświadczeń, na przykład w zakresie polityki kulturalnej.
Równie ważne dla UNESCO są działania w dziedzinie edukacji. Ich celem jest uświadamianie, że prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka. Pokrewnym celem jest poprawa jakości edukacji oraz wspieranie doświadczeń, innowacyjności i dialogu.
Innym polem działania UNESCO jest współpraca naukowa, która dotyczy zarówno nauk ścisłych, humanistycznych, jak i nauk społecznych. UNESCO nie ustaje również w staraniach aby zapewnić równy dostęp do informacji we wszystkich krajach członkowskich. Organizacja zrzesza obecnie 193 państwa członkowskie oraz 7 państw stowarzyszonych.
Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to coroczne, międzyrządowe spotkania wielu państw członków Komitetu dotyczące stosowania w praktyce Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Obrady Komitetu mają ściśle ustalony program. Od 1977 r. odbywają się w różnych miastach na świecie.


Źródło: http://www.unesco.pl/unesco/misja-unesco/st. kpt. Łukasz Szewczyk


zdjęcia w dziale Galeria

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 23 interwencji. W tym: pożary 7, miejscowe zagrożenia 13, alarmy fałszywe 3.

Od początku roku: 3368 interwencji. W tym: pożary 909, miejscowe zagrożenia 1968, alarmy fałszywe 491.


2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

2020-03-01 Czołowe zderzenie 2 pojazdów w Kryspinowie
Do bardzo groźnego wypadku doszło na odcinku drogi wojewódzkiej nr 780. Z nieustalonych przyczyn doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejsce zadysponowano w sumie 7 zastępów z JRG, OSP i LSRG.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wy...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja