facebook

    poniedziałek, 18 listopad 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2215686

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2017-07-06 Krakowscy strażacy zabezpieczają 41 Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Dzień 5 lipca br. był kolejnym, w którym Krakowscy Strażacy uczestniczyli w realizacji zabezpieczenia operacyjnego 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Główne wysiłki Państwowej Straży Pożarnej koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa w obiekcie Centrum Kongresowego, gdzie codziennie odbywają się obrady.

W dniu dzisiejszym w ramach zabezpieczenia CBRN tj. działaniach przy zagrożeniach których źródłem mogą być czynniki chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne strażacy- ratownicy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego ćwiczyli razem ze swoimi odpowiednikami funkonującymi w ramach Sił Zbrojnych RP.

Dodatkowo odbyły się codzienne wizytacje posterunków przez kadrę dowódczą, m.in. Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie – mł. bryg. Artura Noska i jego Zastępców.
W poprzednich dniach posterunki osobiście wizytowali również Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Stanisław Nowak wraz z Zastępcami st. bryg. Markiem Bębenkiem i mł. bryg. Pawłem Sejmejem oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP
w Krakowie kpt. Marek Chwała.

Warto wiedzieć:
UNESCO to Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, która powstało 16 listopada 1945 roku na mocy podpisanego Aktu Konstytucyjnego.
UNESCO jest organizacją multilateralną koordynującą działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Organizacja aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju w świecie. Wymaga to zaangażowania ze strony państw, współpracy różnych instytucji i wdrożenia programów, ale przede wszystkim zaangażowania ludzi, którzy są wolni od uprzedzeń, chęci rewanżu i nie powoduje nimi strach, lecz międzyludzka solidarność. Zakładając również, że pokój jest wyborem, który opiera się na poszanowaniu odmienności i nie jest możliwy bez dialogu, UNESCO stało się promotorem dialogu pomiędzy narodami i cywilizacjami. Organizacja wspiera wymianę doświadczeń, której celem jest trwały rozwój, oparty na założeniu, że kolejne pokolenia będą mogły korzystać z dziedzictwa, które jest udziałem współczesnych ludzi.

Aktywizacja rządów państw oraz społeczności lokalnych dla idei ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, współpracy w dziedzinie nauki i edukacji oraz tworzenia społeczeństwa informacyjnego to jedne z podstawowych celów UNESCO. Ochronie dziedzictwa kulturowego służą uchwalane w drodze negocjacji międzyrządowych akty normatywne oraz liczne programy, stymulujące międzynarodową współpracę w dziedzinie kultury. Konwencja Haska oraz Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa są podstawowymi instrumentami, kształtującymi politykę poszczególnych państw w zakresie dziedzictwa kulturowego. Są także punktem odniesienia dla działań sektora obywatelskiego. Pierwsza z nich ma na celu uświadomienie kierującym operacjami wojskowymi, że istnieją obiekty podlegające ochronie prawnej, tak aby nie znalazły się one w ogniu walk. Druga zaowocowała powstaniem prestiżowej Listy Światowego Dziedzictwa.
W dziedzinie kultury organizacji przyświecają trzy strategiczne cele:
• wypracowywanie i wdrażanie norm prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego
• ochrona różnorodności kulturowej i budowanie dialogu między kulturami i cywilizacjami w oparciu o poszanowanie praw człowieka i demokrację.
• wzmocnienie związków pomiędzy kulturą a rozwojem poprzez upowszechnianie dobrych praktyk i wymianę doświadczeń, na przykład w zakresie polityki kulturalnej.
Równie ważne dla UNESCO są działania w dziedzinie edukacji. Ich celem jest uświadamianie, że prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka. Pokrewnym celem jest poprawa jakości edukacji oraz wspieranie doświadczeń, innowacyjności i dialogu.
Innym polem działania UNESCO jest współpraca naukowa, która dotyczy zarówno nauk ścisłych, humanistycznych, jak i nauk społecznych. UNESCO nie ustaje również w staraniach aby zapewnić równy dostęp do informacji we wszystkich krajach członkowskich. Organizacja zrzesza obecnie 193 państwa członkowskie oraz 7 państw stowarzyszonych.
Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to coroczne, międzyrządowe spotkania wielu państw członków Komitetu dotyczące stosowania w praktyce Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Obrady Komitetu mają ściśle ustalony program. Od 1977 r. odbywają się w różnych miastach na świecie.


Źródło: http://www.unesco.pl/unesco/misja-unesco/st. kpt. Łukasz Szewczyk


zdjęcia w dziale Galeria

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 21 interwencji. W tym: pożary 4, miejscowe zagrożenia 14, alarmy fałszywe 3.

Od początku roku: 14677 interwencji. W tym: pożary 3122, miejscowe zagrożenia 9457, alarmy fałszywe 2098.


2019-11-12 MPL Balice - awaryjne lądowanie samolotu pasażerskiego
Zgłoszenie dotyczące awaryjnego lądowania statku powietrznego zostało przekazane przez Lotniskową Służbę Ratowniczą do SKKM ok godziny 15.35. Przyczyną awaryjnego lądowania samolotu Boeing 737 miały być problemy z podwoziem zaraz po starcie. Na pokładzie znajdowało się 178 pasażerów oraz 6 członków ...

2019-11-03 Pożar mieszkania na ulicy Józefa Dietla w Krakowie.
W niu 31.10.2019 r. o godzinie 12:24 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o bardzo silnym zadymieniu z mieszkania na ulicy J. Dietla. Po przybyciu na miejsce zdarzenia uzyskano informację że pożarem objęte jest mieszkanie na drugiej kondygnacji. Jedna rota zabezpieczona w sprzęt ODO oraz wyposażon...

2019-10-30 Wyciek kwasu nadoctowego. Kraków, ul. Ciepłownicza
W dniu 29.10.2019 około godziny 15:30 do SKKM wplynęła formatka z CPR o wycieku kwasu nadoctowego w pralni chemicznej. Po przyjeździe na miejsce zastępów PSP stwierdzono wyciek około 300 litrów w/w substancji na skutek rozszczelnienia instalacji technologicznej. Na miejsce zadysponowano Specjalistyc...

2019-10-17 Trzy osoby ranne w wypadku na DK94
Do groźnego wypadku doszło tuż przed godziną 18:00 na 317 kilometrze drogi krajowej nr 94 w miejscowości Jerzmanowice.
O godzinie 17:51 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w którym zostały poszkodowane cztery os...

2019-10-12 Wypadek Kraków ul. Kuryłowicza.
W dniu 12 października 2019 roku o godzinie 19.54 do SKKM w Krakowie wpłynęła formatka z WCPR o zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym w Krakowie na ulicy Kuryłowicza. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 , OSP Zbydniowice oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zda...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja