facebook

    sobota, 24 sierpień 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2072963

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2017-07-13 90 lecie OSP w Przegini gm. Jerzmanowce-Przeginia połączone z poświęceniem nowego samochodu gaśniczego MAN TGM

W bieżącym roku Przegińska Ochotnicza Straż Pożarna obchodzi 90-tą rocznicę istnienia. Z tego tytułu w dniu 9 lipca 2017 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe połączone z poświęceniem nowo zakupionego samochodu MAN. Była to również okazja to wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla druhów, a także instytucji i osób wspierających tę jednostkę. Uroczysta msza święta odprawiona w kościele parafialnym w intencji członków OSP i ich rodzin poprzedziła główne uroczystości, które odbyły się przed nową remizą w Przegini. To ważne wydarzenie dla druhów tej jednostki uświetnili swoją obecnością: Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło,Wójt Gminy Jerzmanowice – Przegina Adam Piaśnik oraz wielu innych przedstawicieli samorządów, oświaty i kultury. Państwową Straż Pożarną reprezentowali Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak, Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Krakowie mł. bryg. Marcin Bigaj, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Artur Nosek oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 w Krakowie bryg. Jacek Kukuła. Obecni byli również przedstawiciele OSP z sąsiednich jednostek a także członkowie orkiestr dętych działających na terenie gminy. ,,Straż, to nie tylko samochody i sprzęt ratowniczy. Jednostka to głównie ludzie, ich poświęcenie i pasja …” tych słów użył druh Jacek Prawda odczytując rys historyczny jednostki. Nawiązał w swoim wystąpieniu do początków powstania OSP, okresu wojennego i odbudowy jednostki po latach wojnya także czasów współczesnych w kontekście sprzętu, wyszkolenia a przede wszystkim osiągnięć, którymi należy się chwalić. Druhowie z Przegini to laureaci ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej czy też zdobywcy nagrody strażaka miesiąca województwa małopolskiego.
Licznie przyznane medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa” a także odznaczenia ,,Wzorowy Strażak ” oraz ,,Za wysługę lat” były formą podziękowania za trud, poświęcenie, narażanie zdrowia, a niekiedy i życia w trosce o bezpieczeństwo innych ludzi. Również przemówienia zaproszonych gości skupione były na podziękowaniu za bezinteresowną służbę na rzecz drugiego człowieka, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalno - oświatowych a także pomoc w różnego rodzaju uroczystościach religijnych.W dalszej części uroczystości zaprezentowano zgromadzonym gościom oraz licznie przybyłym mieszkańcom Przegini defiladę samochodów pożarniczych. Kolumnę prowadziłświeżo poświęcony,pachnący nowością MAN TGM o imieniu ,,JUREK” , za nim jechały samochody specjalne i gaśnicze z gminy Jerzmanowice – Przeginia. Po zakończeniu uroczystości wszystkich zaproszono na poczęstunek a także festyn, na którym nie zabrakło strażackich konkursów sprawnościowych.


bryg. Jacek Kukuła

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 45 interwencji. W tym: pożary 3, miejscowe zagrożenia 36, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 11786 interwencji. W tym: pożary 2722, miejscowe zagrożenia 7522, alarmy fałszywe 1542.


2019-08-16 Pożar transportera z koksem na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie
W dniu 15 sierpnia br. w godzinach popołudniowych doszło do groźnego pożaru pasa transmisyjnego taśmociągu z koksem na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie.
Z uwagi na wysokość taśmociągu, który usytuowany jest kilkanaście metrów nad ziemią działania gaśnicze były prowadzone z wykorzystanie...

2019-08-16 Wybuch gazu miejscowości Sułoszowa
W dniu 16.08.2019 o godz. 17:07 wpłyneło zgłoszenie do dyżurnego SKKM o wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w miejscowosci Sułoszowa.
Na miejsce zadysponowano:
- OSP Sułoszowa I, Sułoszowa II, Sułoszowa III, Wielmoża (5 zastępów).
- JRG-5, JRG-7 (4 zastępy)
-Oficera Operacyjnego SKK...

2019-08-11 Zalew Kryspinów - dwóch nastolatków topiło się w niestrzeżonej części.
W dniu 11.08.2018 o godz. 15.24 Dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał informację z CPR-u o dwóch osobach topiących się na niestrzeżonej części zalewu przy kortach tenisowych.
Na miejsce natychmiast zadysponowano:
- OSP Kryspinów - dwa zastępy wraz z łodzią,
- GBA-Rt z JRG-3,
- Specj...

2019-08-05 Wyciek HCl z uszkodzonych pojemników w m.Rzeszotary.
W dniu 05.08.2019 o godz. 15.11 Dyżurny SKKM otrzymał informację o wycieku kwasu solnego (HCl) z dwóch pojemników typu DPL o pojemności 1000 litrów każdy. Z uzyskanych informacji wynikało, iż nikt nie został ranny i nie ma osób wymagających pomocy medycznej.

Do działań niezwłocznie zadyspo...

2019-08-01 Wypadek w m. Racławice
W dniu 1.08.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Racławice. Do działań niezwłocznie zadysponowano pobliskie jednostki OSP, zastępy z JRG 5 wraz z Oficerem Operacyjnym KM. Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono wypadek drogowy samochodu osob...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja