facebook

    wtorek, 19 listopad 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2217963

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2017-11-06 Ćwiczenia pododdziałów Małopolskiej Brygady Odwodowej "SPALARNIA 2017"

W dniu 6 listopada br. na terenie krakowskiej Ekospalarni odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pod tytułem „Spalarnia 2017”. Uczestniczyło w nich 60 strażaków i 15 zastępów ratowniczo – gaśniczych,, a także 30 słuchaczy szkolenia podstawowego Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ćwiczenia odbyły się w ramach „Planu Ćwiczeń Powiatowych z wykorzystaniem pododdziałów Małopolskiej Brygady Odwodowej na rok 2017”.
Część teoretyczna ćwiczeń, tzw. gra sztabowa odbyła się w dniu 3 listopada i miała na celu m. in. omówienie założeń i celów planowanych działań, przeanalizowanie ich scenariusza, sprawdzenie możliwości ich przeprowadzenia w założonym kształcie oraz zapoznanie się z zabezpieczeniem przeciwpożarowym ZTPO, prowadzonym procesem technologicznym oraz potencjalnymi zagrożeniami.

Część praktyczna ćwiczeń taktyczno-bojowych „Spalarnia 2017” składała się z dwóch epizodów. Pierwszy z nich to pożar odpadów
w bunkrze, do którego doszło w wyniku procesów endotermicznych. O zdarzeniu powiadomieni zostali także Komendant Miejski PSP w Krakowie oraz Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział wzięło 15 zastępów ratowniczo - gasniczych Państwowej Straży Pożarnej. Podczas wystąpienia pożaru wystąpiła konieczność ewakuowania ze ścieżki edukacyjnej grupy 20 słuchaczy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którzy w tym dniu zwiedzali Ekospalarnię.

Drugim epizodem ćwiczeń była ewakuacja pracownika, który podczas ewakuacji wpadł do bunkra na odpady. W akcji ratowniczej wzięła udział Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego SGRWys „Kraków 3”. Tę wyjątkową grupę tworzą ratownicy wysokościowi, którzy przeszli wielostopniowe szkolenie z zakresu technik alpinistycznych oraz wykorzystania w działaniach ratowniczych m.in. śmigłowcy. Będąc członkami „SGRWys Kraków 3” ratownicy stale doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje, tym razem jako poligon ćwiczeń wspomnianej grupy posłużył rejon bunkra ze składowanymi odpadami , a rolę poszkodowanego pełnił manekin ćwiczebny.
W pobliżu prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych na bazie pojazdu SLDł został utworzony sztab komendanta miejskiego psp , którego skład stanowili funkcjonariusze Wydziałów Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz dodatkowo przedstawiciele ZTPO, wspomagający pracę sztabu w zakresie udzielania informacji o możliwych zagrożeniach napotkanych podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Trzeci epizod ćwiczeń obejmował sprawdzenie możliwości prowadzenia działań poszukiwawczo – ewakuacyjnych prowadzonych podczas wystąpienia powodzi przez pododdział MBO „KRAKUS I”.
Tu również funkcje pozorantów pełniło 10 słuchaczy szkolenia podstawowego SA PSP w Krakowie oraz ratownicy z „SGRW-N Kraków 4”. Zastępy wspomnianej Kompanii miały za zadanie odnaleźć przy użyciu pozycjonowania GPS osoby uwiezione przez wysoką wodę wzdłuż koryta rz. Wisła oraz przetransportować je w miejsce bezpieczne.

Fukcję Kierującego Działaniem Ratowniczym podczas ćwiczeń pełnił Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie ds.operacyjnych bryg. Andrzej Nowak. Oprócz wspomnianej wcześniej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego , działania gaśnicze na terenie ZTPO prowadziły zastępy ratowniczo – gaśnicze z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 4, JRG nr 5, JRG SA PSP oraz SGRChem Eko "Kraków 6" z JRG 6 w Krakowie.

Opracowanie: kpt. Bartłomiej Rosiek
Zdjęcia z ćwiczeń dostępne w galerii

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 36 interwencji. W tym: pożary 6, miejscowe zagrożenia 21, alarmy fałszywe 9.

Od początku roku: 14742 interwencji. W tym: pożary 3130, miejscowe zagrożenia 9495, alarmy fałszywe 2117.


2019-11-12 MPL Balice - awaryjne lądowanie samolotu pasażerskiego
Zgłoszenie dotyczące awaryjnego lądowania statku powietrznego zostało przekazane przez Lotniskową Służbę Ratowniczą do SKKM ok godziny 15.35. Przyczyną awaryjnego lądowania samolotu Boeing 737 miały być problemy z podwoziem zaraz po starcie. Na pokładzie znajdowało się 178 pasażerów oraz 6 członków ...

2019-11-03 Pożar mieszkania na ulicy Józefa Dietla w Krakowie.
W niu 31.10.2019 r. o godzinie 12:24 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o bardzo silnym zadymieniu z mieszkania na ulicy J. Dietla. Po przybyciu na miejsce zdarzenia uzyskano informację że pożarem objęte jest mieszkanie na drugiej kondygnacji. Jedna rota zabezpieczona w sprzęt ODO oraz wyposażon...

2019-10-30 Wyciek kwasu nadoctowego. Kraków, ul. Ciepłownicza
W dniu 29.10.2019 około godziny 15:30 do SKKM wplynęła formatka z CPR o wycieku kwasu nadoctowego w pralni chemicznej. Po przyjeździe na miejsce zastępów PSP stwierdzono wyciek około 300 litrów w/w substancji na skutek rozszczelnienia instalacji technologicznej. Na miejsce zadysponowano Specjalistyc...

2019-10-17 Trzy osoby ranne w wypadku na DK94
Do groźnego wypadku doszło tuż przed godziną 18:00 na 317 kilometrze drogi krajowej nr 94 w miejscowości Jerzmanowice.
O godzinie 17:51 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w którym zostały poszkodowane cztery os...

2019-10-12 Wypadek Kraków ul. Kuryłowicza.
W dniu 12 października 2019 roku o godzinie 19.54 do SKKM w Krakowie wpłynęła formatka z WCPR o zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym w Krakowie na ulicy Kuryłowicza. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 2 zastępy z JRG 6 , OSP Zbydniowice oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zda...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja