facebook

    sobota, 15 sierpień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2867523

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2017-11-06 Ćwiczenia pododdziałów Małopolskiej Brygady Odwodowej "SPALARNIA 2017"

W dniu 6 listopada br. na terenie krakowskiej Ekospalarni odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pod tytułem „Spalarnia 2017”. Uczestniczyło w nich 60 strażaków i 15 zastępów ratowniczo – gaśniczych,, a także 30 słuchaczy szkolenia podstawowego Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ćwiczenia odbyły się w ramach „Planu Ćwiczeń Powiatowych z wykorzystaniem pododdziałów Małopolskiej Brygady Odwodowej na rok 2017”.
Część teoretyczna ćwiczeń, tzw. gra sztabowa odbyła się w dniu 3 listopada i miała na celu m. in. omówienie założeń i celów planowanych działań, przeanalizowanie ich scenariusza, sprawdzenie możliwości ich przeprowadzenia w założonym kształcie oraz zapoznanie się z zabezpieczeniem przeciwpożarowym ZTPO, prowadzonym procesem technologicznym oraz potencjalnymi zagrożeniami.

Część praktyczna ćwiczeń taktyczno-bojowych „Spalarnia 2017” składała się z dwóch epizodów. Pierwszy z nich to pożar odpadów
w bunkrze, do którego doszło w wyniku procesów endotermicznych. O zdarzeniu powiadomieni zostali także Komendant Miejski PSP w Krakowie oraz Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział wzięło 15 zastępów ratowniczo - gasniczych Państwowej Straży Pożarnej. Podczas wystąpienia pożaru wystąpiła konieczność ewakuowania ze ścieżki edukacyjnej grupy 20 słuchaczy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którzy w tym dniu zwiedzali Ekospalarnię.

Drugim epizodem ćwiczeń była ewakuacja pracownika, który podczas ewakuacji wpadł do bunkra na odpady. W akcji ratowniczej wzięła udział Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego SGRWys „Kraków 3”. Tę wyjątkową grupę tworzą ratownicy wysokościowi, którzy przeszli wielostopniowe szkolenie z zakresu technik alpinistycznych oraz wykorzystania w działaniach ratowniczych m.in. śmigłowcy. Będąc członkami „SGRWys Kraków 3” ratownicy stale doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje, tym razem jako poligon ćwiczeń wspomnianej grupy posłużył rejon bunkra ze składowanymi odpadami , a rolę poszkodowanego pełnił manekin ćwiczebny.
W pobliżu prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych na bazie pojazdu SLDł został utworzony sztab komendanta miejskiego psp , którego skład stanowili funkcjonariusze Wydziałów Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz dodatkowo przedstawiciele ZTPO, wspomagający pracę sztabu w zakresie udzielania informacji o możliwych zagrożeniach napotkanych podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Trzeci epizod ćwiczeń obejmował sprawdzenie możliwości prowadzenia działań poszukiwawczo – ewakuacyjnych prowadzonych podczas wystąpienia powodzi przez pododdział MBO „KRAKUS I”.
Tu również funkcje pozorantów pełniło 10 słuchaczy szkolenia podstawowego SA PSP w Krakowie oraz ratownicy z „SGRW-N Kraków 4”. Zastępy wspomnianej Kompanii miały za zadanie odnaleźć przy użyciu pozycjonowania GPS osoby uwiezione przez wysoką wodę wzdłuż koryta rz. Wisła oraz przetransportować je w miejsce bezpieczne.

Fukcję Kierującego Działaniem Ratowniczym podczas ćwiczeń pełnił Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie ds.operacyjnych bryg. Andrzej Nowak. Oprócz wspomnianej wcześniej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego , działania gaśnicze na terenie ZTPO prowadziły zastępy ratowniczo – gaśnicze z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 4, JRG nr 5, JRG SA PSP oraz SGRChem Eko "Kraków 6" z JRG 6 w Krakowie.

Opracowanie: kpt. Bartłomiej Rosiek
Zdjęcia z ćwiczeń dostępne w galerii

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 60 interwencji. W tym: pożary 8, miejscowe zagrożenia 45, alarmy fałszywe 7.

Od początku roku: 10357 interwencji. W tym: pożary 2256, miejscowe zagrożenia 6836, alarmy fałszywe 1265.


2020-08-02 Pożar w warsztacie mechanicznym ul.Tomickiego
W dniu 02.08. ok. godz. 20.30 wpłyneła informacja o pożarze magazynu (hali) koło zakladów tytoniowych w Nowej Hucie.
Na miejsce zadysponowano:
- GBA-Rt, GCBA-Rt, SD-30 z JRG SA,
- GCBA, SD-30 z JRG-4,
- GCBA-Rt, SD-30 z JRG-7
- SLRR z Oficerem Operacyjnym.
Po przybyciu na mie...

2020-07-30 Pożar na dachu budynku ul. Wadowicka
W dniu 30.07.2020 ok godz.08. 40 otrzymano informację o pożarze na dachu budynku przy ul. Wadowickiej w Krakowie.

Po przyjeździe na miejsce ustalono, że dach nowo budowanego budynku wielorodzinnego objęty jest pożarem. Budynek o konstrukcji żelbetowej o czterech kondygnacjach nadziemnych i ...

2020-07-20 Wypadek w trakcie prac rozbiórkowych.
W dniu 20.07.2020 do SKKM wpłynęła informacja, że doszło do wypadku z udziałem koparki na ulicy Cementowej. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG SA, JRG 4 oraz Oficera Operacyjnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że w trakcie prac rozbiórkowych na terenie dawnej cementowni doszło do z...

2020-07-04 Poważny wypadek samochodowy w miejscowości Cholerzyn
Kilka minut po północy w dniu 4 lipca br do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego dotarło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych .Do działań zadysponowano zastęp z JRG nr 3 oraz najbliższe OSP tj. Mników, Krayspinów oraz Liszki. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, w których podróż...

2020-06-25 Wypadek na terenie Zakrzówka
W dniu 25.06.2020 r. o godz. 17.52 wpłynęło zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, że kobieta w wieku 18 lat spadła z wysokości około 12 m i znajduje się na półce skalnej na terenie Zakrzówka. Na miejsce zdarzenia zadysponowani Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego i S...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja