facebook

    środa, 1 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2582301

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2017-11-06 Ćwiczenia pododdziałów Małopolskiej Brygady Odwodowej "SPALARNIA 2017"

W dniu 6 listopada br. na terenie krakowskiej Ekospalarni odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pod tytułem „Spalarnia 2017”. Uczestniczyło w nich 60 strażaków i 15 zastępów ratowniczo – gaśniczych,, a także 30 słuchaczy szkolenia podstawowego Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ćwiczenia odbyły się w ramach „Planu Ćwiczeń Powiatowych z wykorzystaniem pododdziałów Małopolskiej Brygady Odwodowej na rok 2017”.
Część teoretyczna ćwiczeń, tzw. gra sztabowa odbyła się w dniu 3 listopada i miała na celu m. in. omówienie założeń i celów planowanych działań, przeanalizowanie ich scenariusza, sprawdzenie możliwości ich przeprowadzenia w założonym kształcie oraz zapoznanie się z zabezpieczeniem przeciwpożarowym ZTPO, prowadzonym procesem technologicznym oraz potencjalnymi zagrożeniami.

Część praktyczna ćwiczeń taktyczno-bojowych „Spalarnia 2017” składała się z dwóch epizodów. Pierwszy z nich to pożar odpadów
w bunkrze, do którego doszło w wyniku procesów endotermicznych. O zdarzeniu powiadomieni zostali także Komendant Miejski PSP w Krakowie oraz Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. W działaniach ratowniczo – gaśniczych udział wzięło 15 zastępów ratowniczo - gasniczych Państwowej Straży Pożarnej. Podczas wystąpienia pożaru wystąpiła konieczność ewakuowania ze ścieżki edukacyjnej grupy 20 słuchaczy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którzy w tym dniu zwiedzali Ekospalarnię.

Drugim epizodem ćwiczeń była ewakuacja pracownika, który podczas ewakuacji wpadł do bunkra na odpady. W akcji ratowniczej wzięła udział Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego SGRWys „Kraków 3”. Tę wyjątkową grupę tworzą ratownicy wysokościowi, którzy przeszli wielostopniowe szkolenie z zakresu technik alpinistycznych oraz wykorzystania w działaniach ratowniczych m.in. śmigłowcy. Będąc członkami „SGRWys Kraków 3” ratownicy stale doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje, tym razem jako poligon ćwiczeń wspomnianej grupy posłużył rejon bunkra ze składowanymi odpadami , a rolę poszkodowanego pełnił manekin ćwiczebny.
W pobliżu prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych na bazie pojazdu SLDł został utworzony sztab komendanta miejskiego psp , którego skład stanowili funkcjonariusze Wydziałów Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz dodatkowo przedstawiciele ZTPO, wspomagający pracę sztabu w zakresie udzielania informacji o możliwych zagrożeniach napotkanych podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Trzeci epizod ćwiczeń obejmował sprawdzenie możliwości prowadzenia działań poszukiwawczo – ewakuacyjnych prowadzonych podczas wystąpienia powodzi przez pododdział MBO „KRAKUS I”.
Tu również funkcje pozorantów pełniło 10 słuchaczy szkolenia podstawowego SA PSP w Krakowie oraz ratownicy z „SGRW-N Kraków 4”. Zastępy wspomnianej Kompanii miały za zadanie odnaleźć przy użyciu pozycjonowania GPS osoby uwiezione przez wysoką wodę wzdłuż koryta rz. Wisła oraz przetransportować je w miejsce bezpieczne.

Fukcję Kierującego Działaniem Ratowniczym podczas ćwiczeń pełnił Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie ds.operacyjnych bryg. Andrzej Nowak. Oprócz wspomnianej wcześniej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego , działania gaśnicze na terenie ZTPO prowadziły zastępy ratowniczo – gaśnicze z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 4, JRG nr 5, JRG SA PSP oraz SGRChem Eko "Kraków 6" z JRG 6 w Krakowie.

Opracowanie: kpt. Bartłomiej Rosiek
Zdjęcia z ćwiczeń dostępne w galerii

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 23 interwencji. W tym: pożary 7, miejscowe zagrożenia 13, alarmy fałszywe 3.

Od początku roku: 3368 interwencji. W tym: pożary 909, miejscowe zagrożenia 1968, alarmy fałszywe 491.


2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

2020-03-01 Czołowe zderzenie 2 pojazdów w Kryspinowie
Do bardzo groźnego wypadku doszło na odcinku drogi wojewódzkiej nr 780. Z nieustalonych przyczyn doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejsce zadysponowano w sumie 7 zastępów z JRG, OSP i LSRG.
Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wy...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja