facebook

    środa, 8 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2595390

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2019-01-18 Pożegnanie Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie

Z dniem 18 stycznia Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak odwołał ze stanowiska komendanta miejskiego PSP w Krakowie mł. bryg. Artura Noska. Decyzja ta była podyktowana raportem jaki Pan Komendant Nosek złożył do Komendanta Głównego PSP, a dot. chęci przejścia w stan spoczynku.
Pan Komendant Nosek przez cały okres swojej służby był związany z Krakowską Strażą Pożarną pełniąc służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1, a następnie będąc zastępcą dowódcy i dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 6. Od grudnia 2016 r. stał na czele KM PSP w Krakowie czynnie angażując się w realizację nie tylko ustawowych zadań, ale także rozwój i poprawę warunków bytowych krakowskich strażaków.
Jednocześnie Małopolski Komendanta Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków komendanta miejskiego PSP w Krakowie bryg. Andrzejowi Nowakowi, pełniącemu dotychczas funkcję za-cy komendanta.

Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni tut. Komendy dziękują za współpracę Panu Komendantowi mł. bryg. Arturowi Noskowi, a p.o. komendanta miejskiego bryg. Andrzejowi Nowakowi życzą wytrwałości i powodzenia w kierowaniu tut. Komendą.


st. kpt. Łukasz Szewczyk

zdjęcia w dziale Galeria

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 71 interwencji. W tym: pożary 45, miejscowe zagrożenia 20, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 3727 interwencji. W tym: pożary 1095, miejscowe zagrożenia 2107, alarmy fałszywe 525.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja