facebook

    poniedziałek, 6 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2592869

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2019-07-30 Strażacy SGRChem-Eko Kraków 6 - na warsztatach próbkobiorców - Bio Info II

DRUGA EDYCJA WARSZTATÓW DLA PRÓBKOBIORCÓW SGRCHEM EKO KRAKÓW 6 - "Bio-Info II"
W dniach 24,25,26 lipca 2010 roku odbyły się II Warsztaty dla próbkobiorców z SGRCHEM EKO KRAKÓW 6. Warsztaty zrealizowano we współpracy z Małopolskim Inspektorem Sanitarnym MSWiA oraz Dyrektorem Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem warsztatów było doskonalenie przygotowania specjalistów (próbkobiorców) z SGRCHEM EKO do realizacji zadań podczas działań z potencjalnie niebezpiecznym materiałem biologicznym i wysoce zakaźnym.
Warsztaty odbyły się w pomieszczeniach profesjonalnie wyposażonego zaplecza naukowo-badawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki temu szkolenie obejmowało zarówno etap pobierania próbek biologicznych jak i szczegółowo omówiono dalsze etapy procesów,
na których prowadzone są specjalistyczne badania pobranych prób w obrębie stacjonarnego zaplecza laboratoryjnego.
Funkcjonariusze w obszarze wiedzy utrwalili definicje kluczowych pojęć: biologiczne źródła zagrożenia – czynniki bioterrorystyczne, spodziewany wygląd zawartości PNP, czas i warunki zachowania zdolności infekcyjnych przez czynnik biologiczny, możliwe drogi transmisji, techniki badań czynnika biologicznego na przykładzie materiału ludzkiego. W obszarze sprzętu i wyposażenia Laboratorium poznali:
• pracownię hodowli komórkowych: laminar do pracy sterylnej - II klasy bezpieczeństwa biologicznego, inkubator CO2, wirówka, łaźnia wodna, mikroskop odwrócony,
• pracownię kwasów nukleinowych: termocykler, termoblok, komory laminarne, lampy UV, sprzęt do elektroforezy kwasów nukleinowych,
• pracownię biochemiczną do pracy z białkami: sprzęt do elektroforezy białek, termobloki, aparat HPLC,
• inny niezbędny sprzęt laboratoryjny: pH-metry, worteksy, wirówki, wytrząsarki.
W obszarze zasad i procedur Funkcjonariusze poznali ogólne zasady pracy z materiałem biologicznym w tym: środki ochrony indywidualnej w laboratorium, praca pod digestorium lub komorą laminarną, dezynfekcja sprzętu i obszaru roboczego, utylizacja odpadów niebezpiecznych o właściwościach zakaźnych, organizacja pracy laboratorium w tym: praca z materiałem biologicznym i odczynnikami chemicznymi, pozyskiwanie materiału do badań, metody elektroforetyczne, HPLC i PCR, wykorzystanie autoklawu.
Kadrą dydaktyczną warsztatów stanowili: Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA w Krakowie oraz kadra naukowo-dydaktyczna Zakładu Biochemii Glikokoniugatów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wysoki poziom wiedzy w/w oraz ich profesjonalizm, zaangażowanie w organizację i realizację warsztatów pozwoliły na osiągnięcie zamierzonych celów, a to będzie miało przełożenie na właściwą realizację zadań przez Państwową Straż Pożarną w obszarze postępowania z materiałem biologicznym i wysoce zakaźnym.

opracowanie: mł. bryg. Damian Woszczyna - Z-ca Dowódcy JRG nr 6 w Krakowie
zdjęcia z warsztatów dostępne w galerii

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 56 interwencji. W tym: pożary 33, miejscowe zagrożenia 18, alarmy fałszywe 5.

Od początku roku: 3662 interwencji. W tym: pożary 1053, miejscowe zagrożenia 2089, alarmy fałszywe 520.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja