facebook

    sobota, 24 sierpień 2019 r.
 Liczba odwiedzin : 2072967

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2019-08-08 Uroczystośc powołania mł.bryg. Arkadiusza Kielina na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie

8 sierpnia br. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się uroczyste powołanie na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie młodszego brygadiera Arkadiusza Kielina.

Wręczenia aktu powołania w obecności kadry kierowniczej Komendy i dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych w Krakowie dokonał st.bryg. Marek Bębenek - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w asyście st.bryg. Pawła Knapika - Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie.

Pan mł. bryg. Arkadiusz Kielin, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, służbę w ochronie przeciwpożarowej pełni od 1999 roku. Na przestrzeni lat awansował na kolejne stanowiska służbowe: młodszy specjalista, dowódca zmiany, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 6 oraz naczelnik wydziału w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym. Podczas swojej służby dowodził wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi m.in. rozszczelnienie cysterny z kwasem azotowym, działania przeciwpowodziowe na terenie Krakowa w roku 2010, pożar zakładu utylizacji materiałów niebezpiecznych w Niepołomicach, pożar zakładów chemicznych w Oświęcimiu.

Szczególnie doświadczenie i wiedzę posiada z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego (przez 5 lat pełnił nieetatową funkcję Zastępcy Dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kraków 6”). Dzięki jego staraniom JRG nr 6 w Krakowie została doposażona w nowoczesny sprzęt. Jest autorem publikacji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Jest twórcą modułu CBRN na bazie JRG nr 6 i JRG nr 1 w Tarnowie.

Pan mł. bryg. Arkadiusz Kielin angażuje się w działania międzynarodowe m.in. był członkiem Polskiej Grupy Ratowniczej „Czarnogóra 2010”, która niosła pomoc mieszkańcom Czarnogóry podczas powodzi jaka nawiedziła ten kraj w grudniu 2010 r. Za profesjonalizm i zaangażowanie w tej akcji został wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Brał udział w szkoleniach i ćwiczeniach międzynarodowych organizowanych przez UE w ramach Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Jako naczelnik wydziału operacyjno - szkoleniowego pełnił nadzór nad przygotowaniem i realizacją zabezpieczenia operacyjnego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2017 oraz „41 Posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO”, podczas Światowych Dni Młodzieży 2016r. pełnił funkcję szefa sztabu Komendanta Miejskiego oraz dowódcy strefy „0” na krakowskich Błoniach.

Pan mł. bryg. Arkadiusz Kielin w ciągu swojej służby był wielokrotnie odznaczany między innymi: Brązowym i Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Brązowym Medalem „Za długoletnią służbę”, Nagrodą „Bezpieczny Kraków za 2015 rok oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.


opracowanie: kpt. Bartłomiej Rosiek - oficer prasowy KM PSP w Krakowie
zdjęcia z uroczystości dostępne w dziale galeria

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 45 interwencji. W tym: pożary 3, miejscowe zagrożenia 36, alarmy fałszywe 6.

Od początku roku: 11786 interwencji. W tym: pożary 2722, miejscowe zagrożenia 7522, alarmy fałszywe 1542.


2019-08-16 Pożar transportera z koksem na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie
W dniu 15 sierpnia br. w godzinach popołudniowych doszło do groźnego pożaru pasa transmisyjnego taśmociągu z koksem na terenie huty Arcelor Mittal w Krakowie.
Z uwagi na wysokość taśmociągu, który usytuowany jest kilkanaście metrów nad ziemią działania gaśnicze były prowadzone z wykorzystanie...

2019-08-16 Wybuch gazu miejscowości Sułoszowa
W dniu 16.08.2019 o godz. 17:07 wpłyneło zgłoszenie do dyżurnego SKKM o wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w miejscowosci Sułoszowa.
Na miejsce zadysponowano:
- OSP Sułoszowa I, Sułoszowa II, Sułoszowa III, Wielmoża (5 zastępów).
- JRG-5, JRG-7 (4 zastępy)
-Oficera Operacyjnego SKK...

2019-08-11 Zalew Kryspinów - dwóch nastolatków topiło się w niestrzeżonej części.
W dniu 11.08.2018 o godz. 15.24 Dyżurny Stanowiska Kierowania otrzymał informację z CPR-u o dwóch osobach topiących się na niestrzeżonej części zalewu przy kortach tenisowych.
Na miejsce natychmiast zadysponowano:
- OSP Kryspinów - dwa zastępy wraz z łodzią,
- GBA-Rt z JRG-3,
- Specj...

2019-08-05 Wyciek HCl z uszkodzonych pojemników w m.Rzeszotary.
W dniu 05.08.2019 o godz. 15.11 Dyżurny SKKM otrzymał informację o wycieku kwasu solnego (HCl) z dwóch pojemników typu DPL o pojemności 1000 litrów każdy. Z uzyskanych informacji wynikało, iż nikt nie został ranny i nie ma osób wymagających pomocy medycznej.

Do działań niezwłocznie zadyspo...

2019-08-01 Wypadek w m. Racławice
W dniu 1.08.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Racławice. Do działań niezwłocznie zadysponowano pobliskie jednostki OSP, zastępy z JRG 5 wraz z Oficerem Operacyjnym KM. Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono wypadek drogowy samochodu osob...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja