facebook

    poniedziałek, 6 kwiecień 2020 r.
 Liczba odwiedzin : 2592939

 

 

Sala edukacyjna "Ognik"

Bezpieczne ferie 2019

Sport Pożarniczy

Warunki ubiegania się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Zaświadczenia z interwencji

Wieża Mariacka

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "STRAŻAK" przy KM PSP Kraków

 

 

Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
Sprawy OSP
SITP przy KM PSP

 Konkursy organizowane przez KG PSP


Aktualności

2020-02-21 Uroczyste pożegnanie st. kpt. Pawła Nowaka i mł. bryg. Zbigniewa Głąba

W sali konferencyjnej tut. komendy miała miejsce uroczystość pożegnania w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne st. kpt. Pawła Nowaka - dowódcy JRG Nr 3 w Krakowie i mł. bryg. Zbigniewa Głąba zastępcy dowódcy JRG Nr 5 w Krakowie. Uczestniczył w niej: st. bryg. Paweł Knapik komendant miejski PSP w Krakowie, st. bryg. Andrzej Nowak zastępca komendanta miejskiego PSP w Krakowie, mł. bryg. Arkadiusz Kielin zastępca komendanta miejskiego PSP w Krakowie, zaproszeni goście - Antoni Fryczek sekretarz Miasta Krakowa, Jacek Bednarz radny Miasta Krakowa, st. bryg. w st. spocz. Antoni Nawrot były komendant miejski PSP w Krakowie, a także kadra kierownicza i pracownicy komendy.

Przypomnijmy sylwetki obu oficerów.


St. kpt. Paweł Nowak swoją służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnił od 1994 r. W 2011 roku został mianowany na stanowisko dowódcy zmiany, a w 2017 r. zostały mu powierzone obowiązki dowódcy JRG Nr 3. Dzięki wyjątkowym predyspozycjom ratowniczym zdobył zaufanie podwładnych, którzy darzyli go szacunkiem i polegali na jego decyzjach. Jako dowódca JRG był wzorowym przełożonym. Swym przykładem mobilizował innych do działania, ciesząc się dużym uznaniem wśród przełożonych i podwładnych.

Przez wiele lat był dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego, wchodzącej w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W ramach grupy przeszedł wszystkie stopnie ratownika wysokościowego. Był osobą wiodącą w zakresie wyszkolenia oraz doskonalenia zawodowego członków SGRW. Wielokrotnie przyczynił się do uratowania życia, zdrowia i mienia osób zagrożonych w pożarach, wypadkach lub klęskach żywiołowych. W pracy zawodowej cechowały go zawsze ogromne zaangażowanie i wysoki profesjonalizm a przede wszystkim chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

St. kpt. Paweł Nowak to strażak wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Podczas wieloletniej służby st. kpt. Paweł Nowak dał się poznać jako inicjator przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Otwarty na współpracę z ośrodkami edukacyjnymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi Miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego.

Odchodzi ze służby doświadczony oficer, strażak który dobro służby przedkłada ponad własne potrzeby. Zostanie przez nas zapamiętany jako oddany służbie profesjonalista oraz życzliwy kolega.


Mł. bryg. Zbigniew Głąb swoją służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1989 r. W 1991 roku jako prymus ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. W 1999 r. został mianowany na stanowisko Dowódcy Zmiany w JRG 1 w Krakowie. W tym czasie czynnie uczestniczył w tworzeniu zasad ratownictwa chemiczno – ekologicznego.

Dał się poznać jako sprawdzony dowódca pododdziałów pożarniczych, wielokrotnie wykazał się w walce z dużymi pożarami, jakie dotknęły nasze miasto i okolice, jak choćby pożar hurtowni chemicznej Dragon, czy pożar hurtowni motoryzacyjnej Stachura. Mł. bryg. Zbigniew Głąb brał również udział w długotrwałych działaniach ratowniczo–gaśniczych, takich jak pożar lasu w Kuźni Raciborskiej w 1992 r., czy akcja powodziowa w Krakowie w 1997, 2001 oraz w 2010 roku.

W 2013 r. został mianowany na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG Nr 5. Od tego czasu mocno zaangażował się w rozwój kolejnej specjalizacji w Państwowej Straży Pożarnej, działań poszukiwawczo – ratowniczych. W 2017 r. został zastępcą dowódcy Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Kraków - 5.

W pracy zawodowej cechowała go zawsze wzorowa postawa etyczna, profesjonalizm, inicjatywa oraz zdolność perspektywicznego myślenia, co pozwalało mu na właściwe podejmowanie decyzji zarówno w czasie działań ratowniczych jak i w pracy na terenie JRG. Znał doskonale zagadnienia ochrony przeciwpożarowej zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Był strażakiem o wyjątkowych predyspozycjach i doświadczeniu ratowniczym oraz dowódczym, zdobywanym w okresie długoletniej służby. Powierzone obowiązki służbowe, mające ogromny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego na swoim obszarze działania, wykonywał zawsze rzetelnie i terminowo.

Mł. bryg. Zbigniew Głąb to funkcjonariusz wielokrotnie nagradzany odznaczeniami resortowymi i państwowymi. Został odznaczony m.in. przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę. Otrzymał również od Prezydenta Krakowa nagrodę Bezpieczny Kraków.

Odchodzi ze służby oficer, który zostanie przez nas zapamiętany jako strażak o ponad przeciętnym zaangażowaniu i inicjatywie, zawsze odpowiedzialny i wymagający, a przede wszystkim jako lubiany kolega.

Wcześniejsze aktualności >>>


Interwencje

Minionej doby: 56 interwencji. W tym: pożary 33, miejscowe zagrożenia 18, alarmy fałszywe 5.

Od początku roku: 3662 interwencji. W tym: pożary 1053, miejscowe zagrożenia 2089, alarmy fałszywe 520.


2020-04-01 Wypadek w miejscowosci Czajowice na DK 94.
W dniu 01.04.2020r. o godz. 2: 15 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wypadku w miejscowości Czajowice na DK 94. Z treści zgłoszenia wynikało, że samochód wjechał w dom, a w pojeździe uwięziona jest osoba poszkodowana. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG 5, Oficer Operacyjny oraz zastępy...

2020-03-24 Pożar kotłowni domu jednorodzinnego w Sułoszowej.
W dniu 24.04.2020 r. o godz. 00:48 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o pożarze kotła do centralnego ogrzewania w miejscowości Sułoszowa. Niezwłocznie na miejsce zadysponowano zastęp z JRG 5 oraz 2 zastępy z pobliskich OSP Sułoszowa I i Sułoszowa II. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Sułoszowa I i rozpo...

2020-03-24 Wypadek drogowy z udziałem sześciu samochodów osobowych w miejscowości Gaj
W dniu 24.03.2020 około godziny 10:45 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymało zgłoszenie z CPR o dachowaniu samochodu osobowego w miejscowości Gaj, gmina Mogilany. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano pobliskie OSP Mogilany oraz JRG Skawina wraz z zastępcą dowódcy. Po przyb...

2020-03-23 Śmiertelny wypadek w miejscowości Prusy
W dniu 22.03.2020 r. wpłynęła formatka z WCPR o wypadku w miejscowości Prusy . Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG-7, JRG SA, OSP i Oficera Operacyjnego. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego,...

2020-03-13 Wypadek komunikacyjny na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie.
W dniu 12.03.2020r. około godziny 13.00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Krakowie otrzymano formatkę od dyspozytora CPR o zdarzeniu komunikacyjnym na ul. Zygmunta Glogera w Krakowie. Na miejsce zadysponowano zastępy JRG-5 które stwierdziły wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym. R...

Polityka prywatności

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie                                                                                                               Administracja