czwartek, 25 luty 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3174201

 


st. bryg. mgr inż. Paweł Knapik
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
tel. 12 616-83-00, e-mail: km1(at)psp.krakow.pl

Komendant Miejski kieruje pracą Komendy Miejskiej przy pomocy Zastępców Komendanta Miejskiego, Naczelników Wydziałów, Głównego Księgowego, Dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz Kierowników pozostałych komórek organizacyjnych. Komendant Miejski nadzoruje bezpośrednio Wydział Organizacyjno-Kadrowy, Wydział Finansów, Samodzielne Stanowisko Pracy BHP, Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw obronnych, ochrony informacji niejawnych i archiwizacji (w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych), Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Pomocy Prawnej i Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego.


st. bryg. mgr inż. Andrzej Nowak
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
tel. 12 616-83-05, e-mail: km2(at)psp.krakow.pl

Zastępca Komendanta Miejskiego nadzoruje bezpośrednio Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
w tym Sekcję Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego i Sekcję Informatyki i Łączności, Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy i Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze.


bryg. mgr inż. Arkadiusz Kielin
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
tel. 12 616-83-05, e-mail: km2(at)psp.krakow.pl

Zastępca Komendanta Miejskiego nadzoruje bezpośrednio Wydział Kwatermistrzowski i Wydział Techniczny oraz Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw obronnych, ochrony informacji niejawnych i archiwizacji (w zakresie spraw obronnych i archiwizacji).


Komendant Miejski PSP w Krakowie przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 13.30 – 15.30.
Wizyty proszę uzgadniać osobiście w sekretariacie Komendanta lub pod numerem telefonu +48 12 6168300.


 

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja