sobota, 15 sierpień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2867528

  

. bryg. mgr. Andrzej Poniedziałek
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

st kpt. inż. Paweł Majda
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej


Kraków ul. Zarzecze 106
tel. 12 639-92-90, e-mail: jrg3(at)psp.krakow.pl

 WWW.facebook.com/JRG-3-Kraków-892105344278573/

Do zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej należy między innymi:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,

 • sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań ratowniczych,

 • utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,

 • współdziałanie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania,   - prowadzenie rozpoznania zagrożeń w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatów,

 • organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.

JRG nr 3 specjalizuje się w zakresie ratownictwa wysokościowego.

Powierzchnia obszaru chronionego wynosi około 439,8 km2 w tym:

 • na terenie miasta Krakowa około 45 km2,

 • na terenie Powiatu Krakowskiego około 394,8 km2.

Ilość mieszkańców około 172000 w tym:

 • na terenie miasta Krakowa około 83000,

 • na terenie Powiatu Krakowskiego około 89000.

Rejon działania JRG 3 na terenie Krakowa obejmuje dzielnice V, VI, VII. Zawarty jest on od strony zachodniej miasta wzdłuż granicy administracyjnej do drogi Katowice - Chrzanów, od południa rzeką Wisła na wschód do mostu Dębnickiego, na północ al. Krasińskiego, Mickiewicza i Słowackiego, ul. Prądnicką i Doktora Twardego do linii kolejowej obwodnicy Kraków - Łobzów Kraków - Płaszów. Dalej torami tej linii na zachód, a następnie torami linii kolejowej Kraków- Katowice do wiaduktu na ul. Armii Krajowej, na północ ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Radzikowskiego i dalej ulicami Radzikowskiego, Pasternik do granic administracyjnych miasta. Rejon działania JRG 3 na terenie Powiatu Krakowskiego obejmuje gminy: Czernichów, Krzeszowice, Liszki i Zabierzów.


 


Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze JRG nr 3


GBARt 2,5/24 MAN –   W jednostce funkcjonuje jako tzw. ,"pierwszy samochód wyjazdowy". Jego obsadę stanowi dowódca, kierowca oraz dwie roty, czyli pełna obsada - sześciu ratowników. Tym samym GBARt 2,5/24 dysponowany jest do działań wymagających zaangażowania większej ilości ratowników przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Samochód wyposażony jest m. in. w sprzęt hydrauliczny wykorzystywany w wypadkach drogowych do uwalniania  osób pozostających w pojazdach. Integralną część zestawu hydraulicznego, czyli nożyc i rozpieracza ramieniowego, stanowią łańcuchy do rozpieracza ramieniowego, rozpieracz kolumnowy wraz ze wspornikiem progowym. Ponadto na samochodzie znajdziemy piłę do betonu i stali oraz pilarki do drewna. Podczas działań gaśniczych do dyspozycja strażaków pozostaje armatura wodna wraz ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2500 litrów oraz autopompą o wydajności 2400 l/min. Samochód został wyprodukowany w 2009 roku.


GCBA 5/32 MAN – jest tzw. "drugim samochodem wyjazdowym" i stanowi wsparcie podczas działań ratowniczo – gaśniczych dla GBARt 2,5/24. Ponadto GCBA 5/32 dysponowany jest do działań, które nie wymagają użycia specjalistycznego sprzętu przez większą ilość ratowników. Obsadę samochodu stanowi dowódca, kierowca oraz dwóch ratowników (jedna rota). Samochód wyposażony jest w narzędzia hydrauliczne, które podczas wypadków samochodowych, umożliwiają dojście do osób pozostających w pojazdach oraz ich uwolnienie. Ponadto GCBA 5/32 jako jedyny w JRG 3 posiada sprzęt pneumatyczny: poduszki wysokiego ciśnienia – umożliwiające podnoszenie m. in. pojazdów i elementów konstrukcyjnych o masie od kilkunastu do kilkudziesięciu ton. Na samochodzie znajduje się również skokochron, urządzenie w formie poduszki, na którą można oddać skok z wysokości do 16m – przy braku możliwości ewakuacji inną metodą. Istotną zaletą tego samochodu pozostaje autopompa o wydajności 3200 l/min i stosunkowo duża pojemność zbiornika z wodą – 5000 litrów oraz z pianą – 500 litrów. Oba powyższe parametry stanowią bazę dla działka wodno – pianowego umiejscowionego na zabudowie pojazdu. Natomiast pozostała armatura wodna pozostaje niezmieniona w porównaniu z „pierwszym wyjazdowym”. Samochód o napędzie szosowo – terenowym, wyprodukowano w 2007 roku.


GCBA 6/4/64 MAN – jest ciężkim samochód gaśniczym. Na jego wyposażeniu znajduję się typowa armatura wodna umożliwiająca podstawowe działania gaśnicze, w tym również gaszenie przy użyciu działka znajdującego się na dachu samochodu. Jednak ze względu na niewielką ilość ratowników mogących przemieszczać się samochodem ( dowódca, kierowca i ratownik) oraz dość duży zbiornik wodny o pojemności 6000 litrów samochód najczęściej służy do zapewnienia zaopatrzenie wodnego dla innych pojazdów pożarniczych. Doskonale sprawdza się podczas pożarów na terenie miasta mieście, jak również podczas pożarów budynków produkcyjno – magazynowych ze względów na zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 4400 litrów oraz autopompę o dużej wydajności - 6400 l/min. Samochód jest pojazdem o napędzie szosowo – terenowym, wyprodukowanym w 2004 roku.


SCH - 68 Bronto - samochód jest jednym z najwyższych tzw. Podnośników hydraulicznych w Polsce. Zasięg kosza przy pełnym wysięgu wynosi 68 metrów. Obsadę stanowi dowódca oraz kierowca. Samochód przeznaczony jest do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych wspólnie z innymi pojazdami pożarniczymi, głównie ze względu na specyfikę tego pojazdu, niewielką ilość armatury wodnej oraz obsadę. Zadania jakie można wykonywać przy użyciu tego podnośnika to m.in.: ewakuacja osób, podawanie prądów gaśniczych z działka umieszczonego w koszu, oświetlanie terenu akcji, usuwanie miejscowych zagrożeń na dużych wysokościach, dostarczanie sił i środków w miejsca trudno dostępne.


SRWys. UNIMOG U 5000jest unikalnym na skalę krajową samochodem specjalnym ratownictwa wysokościowego (SRWys.). Swoją niepowtarzalność zawdzięcza nietypowemu dla pojazdów pożarniczych zawieszeniu, które umożliwia poruszanie się w trudnym terenie oraz brodzenie samochodem w wodzie do ok 1,2m. Obsadę stanowi dowódca, kierowca i ratownik zajmujący miejsce w kabinie kierowcy oraz 5 ratowników mogących pomieścić się w kabinie załogi. Dodatkowym istotnym elementem pojazdu jest wbudowana wciągarka hydrauliczna o uciągu 6 ton. Na przestrzeni lat samochód wyposażano w różnorodny sprzęt ratownictwa wysokościowego. Obecnie wypracowano pewne standardy i udogodnienia, które poprawiły sprawność i efektowność pracy ratowników wysokościowych, m. in. : zestawy lin i sprzętu do budowy układów ratowniczych, zestawy do wspinaczki z dolną asekuracją, do działań we współpracy ze śmigłowcem, do poruszania się po drzewie, do ewakuacji osób z kolei linowych. Ponadto na samochodzie znajduje się: zestaw oświetleniowy, ochrony dróg oddechowych, mierniki osobiste skażenia powietrza, wciągarka ręczna oraz trójnóg ratowniczy. Szczególną naszą uwagę zwróci kilka rodzajów noszy do działań w warunkach ratownictwa wysokościowego m.in.: nosze wannowe, nosze śmigłowcowe, nosze jaskiniowe, nosze próżniowe. Przy użyciu samochodu UNIMOG można wywieźć z trudno dostępnego terenu 2 poszkodowanych pod opieką 2 ratowników i lekarza. Szczegółowy projekt koncepcyjny samochodu wykonali sami ratownicy z JRG nr 3.


SD-42 Magirus IVECO ( ML 42 L ) – drabina mechaniczna o wysięgu do 42m. Została osadzona na podwoziu samochodu IVECO z silnikiem 300 KM, napęd 4x2, masie 16 000kg z kabiną 2+1. Jest to drabina najnowszej generacji z pełnym sterowaniem komputerowym. Kosz drabiny dostosowany jest do przewożenia max.4 osób. Podczas działań ratowniczych drabina umożliwia ewakuację osoby w noszach dzięki specjalnej przystawce. W koszu można zamocować również: wysięgnik do prowadzenia działań z użyciem technik ratownictwa wysokościowego, działko - do podawania prądów wody lub wyprowadzić linię gaśniczą. Drabina posiada funkcję „pamięci ruchów” – czyli automatycznego odtwarzania zapisanej w pamięci komputera drogi, którą wcześniej pokonała – do konkretnego punktu. Dostępne są również funkcje: dźwigu oraz automatycznego utrzymania kosza nad określonym punktem / miejscem podczas wysuwania drabiny. Drabina umożliwia dobre oświetlenie miejsca prowadzonych działań. Znajduje się na niej podstawowy sprzęt: m.in. armatura wodna, sprzęt techniczny, aparaty powietrzne, apteczka R1, sprzęt do autoasekuracji w koszu, agregat prądotwórczy.


SLRR Nissan Navara – jest samochodem lekkim rozpoznania ratowniczego. Do głównych jego zalet należy terenowe zawieszenie oraz wciągarka zamontowana na przedniej części ramy samochodu. W tylnej części znajduje się niewielka ilość sprzętu, niezbędna dowódcy podczas działań ratowniczo – gaśniczych ( megafon, kamizelki odblaskowe, aparaty ochrony dróg oddechowych, podręczny sprzęt gaśniczy i burzący ), a ponadto zestawy potrzebne do podjęcia podstawowych działań z zakresu ratownictwa wysokościowego ( wór z liną i sprzętem wysokościowym ) oraz „apteczka plecakowa”. Obsadę samochodu najczęściej stanowi dowódca JRG i zastępca dowódcy JRG. Rok produkcji samochodu - 2007.
 
SLKw 1220/9 w Peugeot Boxer
– jest samochodem kwatermistrzowskim, który obecnie w jednostce wykorzystywany jest do transportu strażaków oraz przewożenia sprzętu w tylnej części bagażowej.  Rok produkcji -2011.

  
Iveco Stralis GBAM 25/32
– jest najnowszym nabytkiem JRG 3. Ze względu na ilość wody w cysternie – 25000 litrów, dysponowany jest do pożarów bardzo dużych jako zaopatrzenie wodne. Niewątpliwie dużą jego zaletą jest możliwość dowożenia wody pitnej używając dodatkowego wyposażenia, jakim jest: „nalewak do wody pitnej”. Podczas wyjazdu samochód obsadza dowódca i kierowca. Samochód wyposażony jest w podstawową armaturę wodną oraz dwie motopompy FOX o łącznej wydajności 3200 l/min.

 
SRWys Ford Ranger
– Ford Ranger SLRWys jest to najnowszy nabytek JRG3. Napęd 4x4, niska waga
pojazdu i jego specyfikacja pozwalają na dojazd i niesienie pomocy nawet w najtrudniejszym terenie. Posiada na swoim wyposażeniu cały sprzęt niezbędny
do działań ratowniczych Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych, mierniki wielogazowe, zestaw do
znakowania terenu lądowiska i wiele innych. Samochód ma zamontowane 4 punkty mocowania stanowisk, wyciągarkę elektryczną i oświetlenie pola pracy wokół samochodu.

 


Informacje o pojazdach opracowała: kpt. Agnieszka Wojciechowska
Zdjęcia wykonał: mł. kpt. Michał Turczyk


 

Charakterystyka Specjalistycznej Grupy Ratownictwa - Wysokościowego SGRW

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego funkcjonuje na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 działającej w ramach struktury Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Jednostka ta specjalizuje się w ratownictwie wysokościowym podczas prowadzenia działań ratowniczych w miejscach trudno dostępnych i znajdujących się poza zasięgiem i możliwościami użycia standardowego sprzętu i technik straży pożarnej.

Swoje działania SGRW realizuje przy użyciu:

 •  technik alpinistycznych (techniki stosowane we wspinaczce górskiej, alpinizmie jaskiniowym, alpinizmie przemysłowym i inne techniki wykorzystywane w działaniach na wysokości),

 • śmigłowca,

 • innego sprzętu potrzebnego w działaniach i dostępnego w straży pożarnej.

W skład grupy wchodzą strażacy ratownicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w której SGRW funkcjonuje i wypełniają standardowe zadania realizowane przez JRG oraz funkcjonariusze pracujący w systemie codziennym w Komendzie Miejskiej i Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Przyszli ratownicy wysokościowi przechodzą wielostopniowe szkolenie z zakresu technik alpinistycznych oraz wykorzystania w działaniach ratowniczych śmigłowca. Będąc członkami SGRW ratownicy stale doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje. Funkcja którą pełnią w SGRW razem ze standardową służbą pełnioną w JRG jest bardzo wymagająca. Dlatego do grupy przyjmowane są osoby predysponowane do prowadzenia działań ratownictwa wysokościowego i wypełniający wzorowo służbę w JRG.

SGRW z JRG nr 3 KM PSP w Krakowie funkcjonuje od roku 1994. Obecnie w jej skład wchodzi 43 strażaków ratowników w JRG 3, 2 funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej oraz 2 w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Ponadto wśród członków SGRW są strażacy, którzy posiadają uprawnienia ratownika medycznego PRM – 5 osób a kolejnych 2 osoby są w trakcie uzyskiwania uprawnień. 19 ratowników posiada kwalifikacje do pełnej współpracy ze śmigłowcem ( również operator na pokładzie śmigłowca ) a kolejnych 19-stu posiada uprawnienia do działań pod jego pokładem, z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Wszyscy ratownicy są przygotowani do prowadzenia działań z wykorzystaniem technik alpinistycznych w terenie zurbanizowanym ( budynki, budowle, konstrukcje, itp.) oraz na obiektach przyrody ( głównie chodzi tu o obszar Wyżyny Krakowskiej - skałki, jaskinie, inne obiekty sztuczne i przyrody ). Ponadto 20-stu ratowników posiada karty taternika jaskiniowego uprawniające, między innymi, do współdziałania z ratownikami TOPR podczas akcji ratowniczych i ćwiczeń na terenie Tatr Polskich.

Do końca maja 2004 r. SGRW z JRG nr 3 prowadziła w zakresie ratownictwa wysokościowego ponad 300 akcji ratowniczych. Podczas tych akcji ratownicy udzielali pomocy ponad 200 osobom poszkodowanym i zagrożonym oraz likwidowała miejscowe zagrożenia. Od czerwca 2004 roku do końca grudnia 2017 roku SGRW prowadziła 158 akcji ratowniczych, w kolejnych 289 wykorzystano sprzęt ratownictwa wysokościowego będący na wyposażeniu osobistym ratowników oraz samochodów bojowych. Podczas tych działań udzielono pomocy 60-ciu osobom poszkodowanym. Kilkadziesiąt z tych interwencji było trudnymi akcjami polegającymi na transporcie osób poszkodowanych z użyciem technik alpinistycznych. SGRW przeprowadziła 67 akcji ratowniczych z użyciem śmigłowca w ramach Lotniczej Służby Ratowniczej funkcjonującej w latach 1997 - 2000. W 1997 r. z użyciem śmigłowców wojskowych SGRW prowadziła wciągu 2 tygodni działania ratownicze na obszarach Polski dotkniętych przez powódź. Tego samego rodzaju działania prowadzone były również przez ratowników SGRW podczas powodzi w roku 2009 i 2010. Podczas tych działań ewakuowano wiele osób zagrożonych i uwięzionych w budynkach przez wody które wystąpiły z brzegów rzek i zbiorników wodnych.  Obecnie SGRW z JRG nr 3 funkcjonuje również w strukturach Małopolskiej Brygady Odwodowej pod nazwą „SGRW Kraków 3”.

Działania ratownicze i ewakuacje z wykorzystaniem:

- technik alpinistycznych prowadzone były w obiektach takich jak:      budynki mieszkalne,   słupy energetyczne,   budowla po katastrofie budowlanej,  jaskinia,   ściany skalne,   kamieniołomy,   studnie,  kolektor kanalizacyjny,  kolej linowa,   szyb windowy,    żuraw budowlany.
-  śmigłowca:
    ewakuacja osób podczas powodzi,    kamieniołom,  miejscowe zagrożenia w obrębie dróg i inne.

Ponadto prowadzono działania z wykorzystaniem technik alpinistycznych na takich obiektach jak:   drzewa,   wieże i maszty,  słupy,   kominy,   dachy i elewacje budynków,   rusztowania budowlane,   i inne.

Podstawowe obszary działań w zakresie ratownictwa wysokościowego prowadzonego przez SGRW z JRG nr 3 KM PSP w Krakowie:

·              na obiektach sztucznych, technicznych, przemysłowych,

·              z użyciem śmigłowca i technik alpinistycznych,

 • w warunkach pożaru,

·              w przestrzeniach skażonego powietrza,

·              w studniach,

·              na obiektach kratownicowych,

·               w obiektach po katastrofie budowlanej,

·               w jaskiniach,

 

·              terenach skalnych i kamieniołomach,

·              na kolejach linowych,

·              na drzewach,

·              w strukturach szczególnie ciasnych i skomplikowanych,

·                    wspomagające działania prowadzone przez inne dziedziny ratownicze w PSP,

·                   współpraca i wspomaganie służb ratownictwa górskiego podczas działań na obszarze gór,

·                   inne.


Opracował: st. kpt. Paweł Nowak  

Fot.: mł. kpt. Turczyk M., mł.kpt. Żera A., st.asp. Targosz M., mł.asp. Korzeniowski A.


Statystyka

 

 


aktualizacja 2020-04-02 (C) KrK

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja