piątek, 25 wrzesień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2928459

 


Dowództwo JRG 6

Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6

 bryg. inż.
Robert Anioł

Zastępca Dowódcy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6

 mł. bryg. mgr inż.
Damian Woszczyna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 6 jest największą jednostką KM PSP w Krakowie pod wpędem stanu osobowego. W Jednostce pracuje łącznie 87 funkcjonariuszy z czego 84 to pracownicy systemu zmianowego, którzy pełnią 24 godzinną służbę. Na każdej służbie stan minimalny to 17 strażaków ratowników. JRG-6 jest również jedną z największych jednostek w Krakowie jeśli chodzi o wielkość obiektu jak również o ilość sprzętu ratowniczego i specjalistycznego.

Dane teleadresowe

Kraków ul. Aleksandry 2

tel. 12 657-99-95, 12 657-99-29, e-mail: jrg6(at)psp.krakow.pl

WWW: http://www.dzielnica12.krakow.pl/dzk/pspstart.htm
Blog:
http://www.jrg6.blox.pl

 

 

Podstawowe zadania JRG 6

Do podstawowych zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej należy między innymi:

  • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,

  • sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań ratowniczych,

  • utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,

  • współdziałanie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania,   - prowadzenie rozpoznania zagrożeń w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatów,

  • organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.

Powierzchnia obszaru chronionego wynosi około 34 km2 .

Ilość mieszkańców około 100 000.

Rejon działania JRG 6 obejmuje części dzielnic X, XI, XII i XIII Krakowa.
Zawarty jest on od północy od posesji ul. Dworzec 12 i PKP S.A. Zakład Taboru w Krakowie (Posterunek Rewizji Taboru Elektrycznego Kraków - Płaszów wzdłuż toru nr 6 (włącznie) do nastawni wykonawczej od strony wschodniej i dalej na wschód cały teren PKP do granicy administracyjnej miasta Krakowa (z wyłączeniem bocznic prywatnych do kolejowych Zakładów Nawierzchniowych). Od zachodu granica przebiega wzdłuż ul. Wodnej (w całości), Wielickiej do ul. Malborskiej, ul. Malborską (w całości), Klonowica (w całości), Beskidzką (w całości), Witosa (w całości), Myślenicką (w całości) i Krzyżańskiego (w całości). Od wschodu i południa granicą rejonu operacyjnego działania jest granica administracyjna miasta Krakowa.


[POWIĘKSZ]


Specjalizacja Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 6

Specjalizacją JRG 6 jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne, które realizowane w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do zmniejszenia lub likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, środowiska i mienia.

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Nr 6 jest jedną z czterech JRG w województwie małopolskim, w której utworzona została

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego„KRAKÓW 6”.

Grupa funkcjonuje w ramach Małopolskiej Brygady Obwodowej oraz Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego i może być dysponowana na obszar całego kraju oraz słowackiego powiatu Żilina (na mocy porozumienia między Polską a Słowacją).
Ponadto ze względu na posiadany specjalistyczny sprzęt, specjalistyczne wyszkolenie i możliwości w realizacji zadań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego na bazie JRG 6 utworzony został Moduł CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) działający w ramach Mechanizmów Ochrony Ludności Unii Europejskiej.
 

Moduł CBRN realizuje zadania w zakresie pobierania próbek oraz wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych. Strażacy wchodzący w skład Modułu CBRN przygotowani są do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na terenie całej Unii Europejskiej. onadto ze względu na posiadany specjalistyczny sprzęt, specjalistyczne wyszkolenie i możliwości w realizacji zadań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego na bazie JRG 6 utworzony został Moduł CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) działający w ramach Mechanizmów Ochrony Ludności Unii Europejskiej.

 

 


Sprzęt specjalistyczny do identyfikacjiUrządzenia jednogazowe GASMAN - Urządzenia służą do pomiaru stężenia jednej z wybranych substancji niebezpiecznych w powietrzu: fluorowodór HF, dwutlenek azotu NO2, amoniak NH3, dwutlenek węgla CO2, a także wybuchowości LEL, kalibrowane na metan, pentan, propan.


 

Urządzenia jednogazowe DRAGER Pac 7000 - Urządzenia służą do pomiaru stężenia jednej z wybranych substancji niebezpiecznych w powietrzu: chlor CL2, dwusiarczek węgla H2S, amoniak NH3, tlenek węgla CO, tlen O2.


 


Eksplozymetr Drager X-am 2000 - kalibrowany na metan, posiada również sensor do pomiaru tlenu O2 w otaczającym powietrzu.


 


RAID M-100 - Urządzenie służy do pomiaru stężenia bojowych środków trujących i toksycznych środków przemysłowych.


 

DRAGER X-am 7000 - Urządzenie służy do pomiaru stężenia lotnych związków organicznych, posiada również sensor do pomiaru tlenu O2 i eksplozymetr kalibrowany na metan.


 

TETRA IV - Urządzenie służy do pomiaru stężenia następujących substancji niebezpiecznych w powietrzu: cyjanowodór HCN, dwutlenek siarki SO2, amoniak NH3.


 

TETRA III - Urządzenie służy do pomiaru stężenia następujących substancji niebezpiecznych w powietrzu: siarkowodór H2S, tlenek węgla CO.


 

Luminometr SYSTEM SURE PLUS II - to przenośny, ważący 260 g, analizator czystości i higieny mikrobiologicznej. Aparat wykonuje pomiar ilości (ATP) zawartego w żywej komórce materiału pochodzenia biologicznego. Urządzenie wykorzystywane podczas działań w przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi oraz przy postępowaniu z niezidentyfikowaną przesyłką.

 

 

 
MOBILE IR
- Spektrometr. Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia IR (z ang. infraredspectroscopy) − rodzaj spektroskopii, w której stosuje się promieniowanie podczerwone.
 FIRST DEFENDER
- FirstDefender używa do analizy technologii znanej jako spektroskopia ramanowska. FirstDefender precyzyjnie identyfikuje szeroką gamę związków organicznych i nieorganicznych m.in.: produkty przemysłu naftowego, broń chemiczna, metale organiczne.
 
Radiometr RDS – 31S
- Urządzenie służy do pomiaru mocy dawki promieniowania alfa, beta, gamma.
identiFINDER 2 NG
- spektrometr do identyfikacji izotopów promieniotwórczych zarówno pod względem ilościowym i jakościowym.
 

Pojazdy ratowniczo-gaśnicze eksploatowane przez JRG nr 6
SLRR Suzuki Grand Vitara
, Rok produkcji 2012, napęd 4x4, silnik benzynowy o pojemności 2393 cm3 i mocy 169 KM, liczba miejsc 5.

 

SLKw Peugeot Boxer - samochód kwatermistrzowski, silnik 2200 cm3 o mocy 130KM, k

kabina 1+8, napęd na koła przednie, ładowność 1600kg


GBARt 2,5/24 Mercedes 1329 AF ATEGO - średni samochód gaśniczy. Silnik wysokoprężny o mocy 210kW (286kM), napęd 4X4, ilość miejsc 6 (1+1+4), autopompa Moto-Truck A18/8 Wydajność: niskie ciśnienie - 2400 dm3/min, przy 0,8 MPa, wysokie ciśnienie - 470 dm3/min przy 4,0 MPa, zbiornik wody: stal nierdzewna/kompozyt - 2500dm3, zbiornik środka pianotwórczego: stal nierdzewna/kompozyt - 250dm3, dozownik środka pianotwórczego: DSP 120 sterowany ręcznie (3 i 6%), zwijadło szybkiego natarcia zwijane elektrycznie - długość węża - 60m, działko wodno-pianowe: ZIEGLER HH 365 - wydajność 800/1200/1600 dm3/min. Wyposażenie dodatkowe: Pneumatyczny maszt oświetleniowy, Agregat prądotwórczy - 2,2 kVA, Niezależne ogrzewanie spalinowe przedziału kabiny i autopompy, Wyciągarka elektryczna 5,6 t.


GBARt 2.5/16 Iveco Eurocargo - średni samochód gaśniczy, zbiornik na wodę o poj. 2500 l., zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 250 l., autopompa dwustopniowa o wydajności przy ciśnieniu 10 atm. -1600 l./min. i przy ciśnieniu 40 atm.-250 l./min., silnik IVECO o mocy 210KM, zabudowa Stolarczyk ,kabina 1+1+4, napęd 4x2. Samochód wyposażony jest w m.in. wyciągarkę elektryczną, pneumatyczny maszt oświetleniowy i urządzenia ratownicze WEBER.

 

GCBA 9.5/65 MAN – ciężki samochód gaśniczy, zbiornik na wodę o poj. 9500 l., zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 900 l, autopompa – Stolarczyk S 60 NP., wydajność - 6500 dm3/min - 8 bar, dozownik - automatyczny 3% i 6%, linia szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe typ STOLARCZYK DWP 32, Podwozie - MAN TGA/TGS 26.440, Kabina - ilość miejsc siedzących 1 + 1 + 1, Moc maksymalna - 324 kW (440 KM), Rodzaj napędu - 6 x 6.


SRT SCANIA – średni samochód ratownictwa technicznego (z żurawiem) SCANIA P370 4x4. Kabina 1+2. Silnik DC13 116 o mocy 282 kW z zapłonem samoczynnym. Na wyposażeniu samochodu znajdują się m.in. urządzenia hydrauliczne, wyciągarka hydrauliczna, poduszki wysokociśnieniowe, pilarki do cięcia stali i betonu, podpory stabilizacyjne, pilarki do drewna, sprzęt wyburzeniowy i inny. Na pojeździe zamontowane oświetlenie dalekiego zasięgu w postaci lamp na wysięgniku hydraulicznym co znacząco poprawia bezpieczeństwo szczególnie na drogach szybkiego ruchu. Samochód ten stanowi bazę sprzętową dla SGR CHEM-EKO (Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego). Pojazd zakupiony w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności..


SCD-37 Magirus – drabina mechaniczna o wysięgu 37 m, podwozie IVECO z silnikiem 299 KM Euro5, napęd 4x2, masa 15000 t, kabina 2+1, pięciosekcyjna drabina z koszem w pełni sterowana mikroprocesorowo – kosz 3 osoby (270kg), automatyczne działko wodne z możliwością zdalnego sterowania. Na wyposażeniu między innymi agregat prądotwórczy, piły mechaniczne do drewna i aparaty ochrony dróg oddechowych.


SCRchem IVECO STRALIS - ciężki samochód ratownictwa chemicznego. Silnik 11120 ccm, 309 KW. Maksymalna wysokość 3200mm, kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1+1, napęd 6x2, tylna oś skrętna, podest hydrauliczny do załadunku w tylnej części pojazdu. Samochód ten stanowi bazę sprzętową dla SGR CHEM-EKO (Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego) w której możemy wyróżnić: sprzęt pomiarowy, sprzęt ochronny ratowników (aparaty powietrzne, różnorodne ubrania ochronne), sprzęt do uszczelniania wycieków oraz usuwania substancji chemicznych, różnego typu pompy do substancji chemicznych, zbiorniki do gromadzenia i transportu substancji chemicznych, armatura do przepompowywania, sprzęt specjalistyczny w wykonaniu przeciwwybuchowym, sprzęt pneumatyczny, hydrauliczny, oświetleniowy i wiele innego niezbędnego na potrzeby działań w ramach specjalizacji.


SLRchem Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI 4x4 - Samochód lekki specjalny rozpoznania chemicznego. Pojemność silnika 2987 cm3,
moc 140 kW/190 KM, napęd na 4 koła - uterenowiony, ilość miejsc 4
(1+1+2). Na wyposażeniu znajduje się m.in.: Analizator Ramanowski First Defender, Spektr
ometr podczerwieni Mobil IR, Zdalny detektor skażeń Second Sight, detektory promieniowania jonizacyjnego RKP-2-2 i RDS-31, Aparaty powietrzne, Spektrometr RAID-M, mierniki jedno i wielogazowe, agregat prądotwórczy, kamera termowizyjna, defibrylator, torba PSP R1, Laptop, lornetka, Stacja METEO, radiostacje Motorola (także w wykonaniu EX), zestaw do poboru próbek, manipulator Allen Vanguard TM-600, rurki wskaźnikowe, pirometr, Smart testy (BIO-AGENT TEST), ubrania przeciwochlapaniowe.


 

Nośnik kontenerowy SCKn VOLVO typ FM 8x4. Pojemność silnika 12777 cm3, moc 345 kW, liczba miejsc 3. Na samochodzie zostało zamontowane urządzenie hakowe MULTILIFT XR21S59. Kontener przeciwpowodziowy.


Nośnik kontenerowy SCKn VOLVO typ FM 8x4. Pojemność silnika 12777 cm3, moc 345 kW, liczba miejsc 3. Na samochodzie zostało zamontowane urządzenie hakowe MULTILIFT XR21S59. Kontener do przewozu materiałów sypkich np. piasku podczas powodzi.


 

Nośnik kontenerowy SCKn VOLVO typ FM 8x4. Pojemność silnika 12777 cm3, moc 345 kW, liczba miejsc 3. Na samochodzie zostało zamontowane urządzenie hakowe MULTILIFT XR21S59.
Kontener proszkowy służący do przewożenia agregatu proszkowego oraz proszku gaśniczego typu A, B, C w ilości 3000 kg.


 

GCBM 18/16 Jelcz – zestaw składający się z ciągnika siodłowego Jelcz 417 ( silnik o pojemności 11000 cm2 i mocy 240 KM, napęd na oś tylną) oraz cysterny na wodę Metalchem o pojemności 18 tysięcy litrów. Na cysternie zamontowana jest pompa szlamowa o wydajności 1600 l/min.


 

Agregat pompowy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej AP - 45000 wyprodukowany przez firmę SANECO zabudowany na przyczepie GNIOTPOL. Pompa austryjackiej firmy ANDRITZ. Posiada możliwość podpięcia 3 linii ssawnych DN 300 o długości 9 m, 5 linii tłocznych DN 200 o długości 20m zakończonych rozdzielaczami umożliwiającymi podpięcie węży tłocznych 110.
NEPTUN – Przyczepa specjalna ratownictwa ekologicznego – przeciwpowodziowego, dozowarka materiałów sypkich i granulowanych. Przyczepa posiada zbiornik zasypowy na materiały sypkie i granulowane o pojemności 2,5 m3 z alternatywnymi możliwościami dozowania tych materiałów poprzez moduł pakowarki piasku lub moduł posypywarki sorbentów sypkich.
 
Przyczepa z zaporą przeciwolejową "Schmitz" P4
, elastyczna zapora przeciwolejowa 20 elementów po 10 m każdy, możliwość sprawienia na rzekach o prędkości nurtu do 0,8 m/s, ciężar 2200kgPrzyczepa z separatorem Schmitz P5
– separator służący do oddzielania substancji ropopochodnych z wody. Zabudowa firmy Olsep Gimaex-Schmitz na przyczepie dwuosiowej

Przyczepa CBRN – stanowi zaplecze sprzętowe dla SGR CHEM-EKO Kraków 6. Przyczepa zrealizowana pod potrzeby JRG 6 z autorskim projektem. Na wyposażeniu przyczepy znajdują się wszystkie stosowane przez JRG 6 roztwory dekontaminacyjne, pakiety dekontaminacyjne, ubrania ochrony przeciwchemicznej, urządzenia filtrowentylacyjne, zapora przeciwolejowa lekka 80 metrów, rękawy sorpcyjne. W przedziale tylnym znajduje się przestrzeń czysta na ewentualne pomieszczenie sztabowe lub miejsce do przebierania się w ubrania zastępcze z możliwością podłączenia nagrzewnicy i własnym zasilaniem.

Przyczepa wężowa P1.
Wyposażenie: pompa szlamowa WT-40X, pompa pływająca Niagara


Wspinalnia JRG 6

Wspinalnia JRG 6 to prawie 25 metrowa konstrukcja stalowo-drewniana. Potocznie przez ludzi odwiedzających nasz oddział nazywana „wieżą” ma bardzo szerokie zastosowanie w dydaktyce strażaków. Ta sześciopiętrowa imitacja budynku z otworami okiennymi na pięciu piętrach pozwala na ćwiczenie rozwinięć linii wężowych i procedur gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych w budynkach oraz metod ratowania ludzi z budynków i konstrukcji wysokościowych w przypadku zagrożenia. Wykorzystywana jest również do ćwiczeń samoratowania ratowników z wyższych kondygnacji na niższe. Ponadto strażacy przygotowują się tu do zawodów strażackich takich jak FCC (Fire Combat Challange), TFA (Thougest Firefighter Alive), Turniej Barbórkowy czy Sport Pożarniczy. Jedną z czterech dyscyplin sportu pożarniczego jest wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni, polegające na dobiegu 32,25m do wspinalni i wskoku w okno znajdujące się na wysokości 10.85m. Najlepszemu zawodnikowi z Naszej Jednostki i jednocześnie mistrzowi Polski w tej dyscyplinie zajmuje to zaledwie 13.61s. Reprezentacja Komendy Miejskiej PSP w Krakowie w Sporcie Pożarniczym liczy 10 strażaków, z czego aż 5 pracuje W JRG 6 są to: Bartłomiej Siepietowski, Marcin Jurkiewicz, Robert Skalniak, Przemysław Czyżewski i Piotr Boroń. Z pomocą naszych kolegów z pozostałych krakowskich JRG drużyna Komendy Miejskiej w Krakowie jest od 8 lat najlepszą w województwie małopolskim. Nasi najlepsi zawodnicy Bartłomiej Siepietowski i Marcin Jurkiewicz od kilku lat należą także do Kadry Narodowej w Sporcie Pożarniczym.

 

 

Z życia jednostki.

Jednostka poza swoimi podstawowymi zadaniami realizuje również szereg innych przedsięwzięć mających na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa nie tylko pożarowego. W Naszej Jednostce organizowanych jest szereg szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych różnego szczebla, spotkania i praca z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz młodzieżą gimnazjalną, współpraca z lokalnym samorządem oraz innymi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem publicznym. Ponadto strażacy mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców z należytą dokładnością dbają o sprzęt ratowniczy i specjalistyczny aby ten mógł być sprawny podczas działań ratowniczo - gaśniczych.

 

 

Ponadto w ramach Mechanizmów Ochrony Ludności Unii Europejskiej 10 strażaków z JRG 6 oraz samochód gaśniczy z pompami są członkami skonfigurowanego z sił i środków województwa małopolskiego Modułu GFFFV (Ground Forest Fire Fighting using Vehicles) – międzynarodowego modułu do gaszenia pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów.

Opracował: st. kpt. Damian Woszczyna i st. kpt. Szczepan Drzyzga


Statystyka

 


aktualizacja 2019-12-11 (C) KrK

 
 
 
 
 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja