wtorek, 1 grudzień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3010519

 


Kalendarium: rok 1930


Rok: | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |


1 stycznia 5-letni Michał Stryczek bawiąc się zapałkami spowodował pożar w domu 3 rodzin w Łagiewnikach. Spłonął dach budynku. Straty: 7.000 zł. Budynek był ubezpieczony.
 
7 stycznia na polecenia wiceprezydenta dr Ostrowskiego krakowska straż pożarna wraz z jednostkami z Krzeszowic i Miękini gasiła pożar w fabryce kafli w Krzeszowicach. Ogień zniszczył dach pokryty papą, częściowo spaliły się także ściany. Straty wyniosły 40.000 zł. Fabryka nie była ubezpieczona.
 
18 stycznia nad brzegiem Wisły w Płaszowie nieznani sprawcy podpalili kopiec będący własnością Zarządu Dróg Publicznych.
 
20 stycznia pożar w pracowni kuśnierskiej Stanisława Pieniążka w Rynku Głównym. Spłonęła część skór. Straty osiągnęły wartość 13.000 zł. 
 
21 stycznia pożar w szkole ceramicznej przy ul. Stromej 5. Spłonęła duża ilość zgromadzonego tam drzewa.
 
30 stycznia prokuratura krakowska na wniosek Komendy Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej aresztowała listonosza Górkę, który od lipca 1929 r. podpalał stodoły. W sumie zarzuca mu się podpalenie do 27 stycznia 1930 r. 23 stodół.
 
luty w miesięczniku "Strażactwo Zawodowe" nr 3/30 ukazała się praca krakowskiego inspektora straży pożarnej Adama Biedronia-Kalinowskiego pt.: "Organizacja pracy w OSP". Pisze on w niej m.in. "...W byłej Austrii o wartości przygotowania do walki z ogniem i dostatecznego wyszkolenia świadczą straże zawodowe - wiedeńska, budapesztańska, krakowska, i lwowska"
 
4 lutego od zapalonej benzyny powstał groźny pożar w mieszkaniu Janiny Mejskiewicz
przy ul. Studenckiej 21.   
 
10 lutego pożar w mieszkaniu Karola Lietenberga przy ul. Karmelickiej 27. Po wyrąbaniu kilku m 2 ściany strażacy ugasili zarzewie.
 
13 lutego Magistrat krakowski na wniosek Komendy Miejskiej Straży Pożarnej przypomniał właścicielom nieruchomości o obowiązku uporządkowania posesji, wywożenia śmieci i popiołu, które stwarzają zagrożenie pożarowe i utrudniają prowadzenie akcji gaśniczych. Straż pożarna została zobowiązana do sprawdzenia, jak przebiega realizacja w/w zarządzenia.  
 
15 lutego 2 godz. straż pożarna gasiła pożar w podworcu stajni Szpitala Bonifratrów. Z powodu awarii sieci wodociągowej wodę dowożono w beczkach.
 
25 lutego na posiedzeniu Komisji Zakładu Oczyszczania Miasta i MZSP zdecydowano by w Podgórzu wybudować nową strażnicę. Zatwierdzono także budżet dla krakowskiej straż pożarna na lata 1930/31. W posiedzeniu uczestniczył Wiceprezydent Wielgus i Naczelnik MZSP Obidowicz.
 
25 lutego pożar w fabryce bielizny Zofii Schönberg przy ul. Sosnowej 6. Ogień zniszczył część bielizny. Straty: 800 zł.
 
26 lutego godzinę gasiła straż pożarna pożar w mieszkaniu Salama Buchbindera przy ul. Krowoderskiej.
 
10 marca w domu przy ul. Stradom 11 spłonęło 16 m2 dachu. Straty: 2.500 zł.
 
10 marca  pod przewodnictwem Wiceprezydent. Krakowa dr Schneidera odbyło się posiedzenie komisji d/s zaopatrzenia miasta w wodę, na którym dyrektor wodociągów inż Jaszczurowski przedstawił ogólny plan rozbudowy sieci wodociągowej. Dużo miejsca w czasie obrad poświęcono sprawie ujęć wody dla celów gaśniczych. W spotkaniu brał udział Naczelnik MZSP Jan Obidowicz.
 
15 marca na walnym zebraniu członków Związku Zawodowego Oficerów Straży Pożarnych wybrano Krajową Radę Nadzorczą, która na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała 5-osobowy zarząd. Jego prezesem został Jana Obidowicza.
 
10 kwietnia pożar w wojskowym składzie żywności przy ul. Bosackiej.
 
18-25 kwietnia w Krakowie trwał tydzień obrony przeciwpowietrznej i przeciwgazowej. Miał on na celu przypomnienie społeczeństwu miasta zasad zachowania się w czasie nalotu i w razie użycia przez przeciwnika gazów bojowych. Dużo miejsca poświęcono również propagowaniu zasad ochrony przeciwpożarowej. Do obchodów tego tygodnia włączyła się straż pożarna.
 
8 maja w czasie gotowania na maszynce pasty do podłogi rozlała się benzyna w mieszkaniu Jetti Birfeldowej przy ul. Paulińskiej 25. Właścicielka przystąpiła do gaszenia wodą i cała została objęta płomieniami doznając poparzeń. Strażacy uratowali kobietę i ugasili pożar.
 
17 maja na polecenie Wiceprezydenta krakowska straż pożarna gasiła pożar w Luszowiskach koło Chrzanowa. Silny wiatr przeniósł ogień na kilka budynków. Spłonęło 8 domów mieszkalnych i wiele zabudowań gospodarczych.
 
19/20 maja pożar w cukierni Weingertera przy ul. Mostowej 4. Straż ugasiła ogień wyrąbując 10 m2 ściany i 3 m2 sufitu.
 
koniec maja krakowska straż pożarna uczestniczyła w imprezach związanych z Dniami Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Wiele miejsca poświęcono ochronie przeciwpożarowej.
 
6 czerwca po wyrąbaniu części sufitu strażacy ugasili pożar w mieszkaniu Franciszka Krupy przy ul. Królowej Jadwigi 13.
 
19 czerwca na polecenie Wiceprezydenta Krakowa straż pożarna uczestniczyła w akcji ratowniczo-gaśniczej w lasach Potockich w Czernej koło Krzeszowic. Spłonęło 7 mórg lasu.
 
czerwiec rekordowo suchy miesiąc. W Krakowie przez 116 dni nie padał deszcz. Od 1814 r. nie notowano tak długiej i dużej suszy. Temperatura dochodziła do 350 C w cieniu. W związku z ogromnym zagrożeniem pożarowym Komenda MZSP w Krakowie podejmowała szereg przedsięwzięć zapobiegających pożarom.
 
3 lipca wielki pożar traw i zadrzewień Zakrzowskich przy ul. Twardowskiego. Podobny pożar wybuchł przy ul. Przemyskiej i Wielickiej z zagrożeniem kolei.
 
5 lipca od iskry z lokomotywy zapaliła się trawa, podkłady kolejowe i parkan z desek na Alei Pod Kopcem. Podobny pożar powtórzył się na torach kolejowych między stacjami Kraków-Podgórze a Bonarką koło wapiennika "Liban".
 
początek lipca w związku z dużą liczbą pożarów w czerwcu MSW wydało nowe zobowiązanie do nasilenia działań prewencyjnych. Przypomniano przyczyny powstawania pożarów i zasady zapobiegania im. Wskazano również na konieczność właściwego rozmieszczenia sprzętu p.poż w budynkach. Zobowiązano straż pożarną do nasilenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego i wydanie lokalnych zarządzeń odnośnie tego problemu.
 
1-20 lipca na lotnisku w Rakowicach 2 pułk lotniczy zorganizował i przeprowadził pokazy i konkursy wiedzy o lotnictwie, obronie p.poż i p.gaz. W realizacji tych przedsięwzięć uczestniczyła krakowska straż pożarna.
 
początek sierpnia MSW wydało zarządzenie dla władz terenowych w sprawie odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego składów opałowych. Straż pożarna przystąpiła do kontroli w/w obiektów.
 
15 sierpnia kolejne zarządzenie MSW, tym razem w sprawie obowiązków ludności w czasie pożarów. Miało ono pomóc strażom pożarnym w wykonywaniu swych obowiązków.
 
30 sierpnia Ministerstwo Komunikacji wydało przepisy o zabezpieczeniu p.poż pociągów. Zabroniono m.in palenia przez podróżnych świec w wagonach. 
 
4 września straż pożarna ugasiła pożar w mieszkaniu Andrzeja Knapika w Korabnikach. Spłonął dach. Straty: 4.000 zł. W tym samym czasie wybuchły 2 dalsze pożary w zabudowaniach Jana Czopka i Jana Ożoga. We wszystkich 3 przypadkach stwierdzono podpalenie.
 
1 października na łamach prasy w artykule "Czy powtórna fala upałów" krakowska straż pożarna zamieściła komunikat o wzrastającej liczbie pożarów i apel o zapobieganie ich powstawaniu.
 
16 października na lotnisku w Rakowicach wydarzyła się katastrofa lotnicza. W czasie wykonywania akrobacji na wysokości 1.000 m oderwało się skrzydło samolotu. Maszyna runęła na ziemię i zapaliła się. ¦mierć na miejscu poniósł pilot - prowadzący ćwiczenia por. Stanisław Nowak z 1 pułku lotniczego z Warszawy. W akcji gaszenia płonącego wraku uczestniczyła krakowska straż pożarna.
 
24 października Komenda MZSP przypomniała o obowiązku umieszczenia w obiektach służby zdrowia gaśnic.
 
16 listopada groźny pożar w Pleszewie. Nim przybyła straż pożarna ogień objął 3 zabudowania. Spłonęły 3 stodoły i 2 dachy. Ogółem straty wyniosły 12.000 zł., a w samym inwentarzu 6.500 zł. Akcja gaśnicza trwała całą noc.
 
21 listopada w krakowskiej prasie ukazał się apel straży pożarnej pt.: "Nowa fala pożarów". Zwrócono w nim uwagę, że mimo jesiennej pory wzrasta ilość pożarów na skutek nieostrożnego palenia w piecach i wad przewodów kominowych.
 
17 grudnia ogień zniszczył sufit w pracowni stolarskiej Scheindlego przy ul. Augustiańskiej 17.
 
17 grudnia w mieszkaniu Markusa Grunenberga przy ul. Zamojskiego 23 zapalił się węgiel.
 
20 grudnia krakowska prasa zamieściła apel Komendy MZSP w sprawie należytego zabezpieczenia przed mrozami ujęć wody, hydrantów mając na uwadze zachowanie ich sprawności dla celów gaśniczych.
 
21 grudnia na posiedzeniu Komisji wojewódzkiej Ligi obrony powietrznej podsumowano pracę w roku 1930 i określono zadania na rok 1931. Wiele miejsca poświęcono obronie p.poż w mieście.

Rok: | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja