czwartek, 25 luty 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3174185

 


Kalendarium: rok 1936


Rok: | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |


12 stycznia nad Krakowem przeszła ogromna burza z wichurą, ulewą i piorunami. Spowodowała znaczne zniszczenia w mieście. Wiele pomieszczeń, w tym magazyny zalała woda. Strażacy przez kilka dni usuwali szkody.
 
30 stycznia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Koła Oświatowo-Kulturalnego Miejskiej Straży Pożarnej. Wybrano członków Komisji Rewizyjnej. Prezesem został Naczelnik Mieczysław Rakisz, jego zastępcą kpt Władysław Wierzbanowski, skarbnikiem kpt. Józef Dura, opiekunem sekcji łuczniczo-strzeleckiej ppor. Szeleźnik, sekcji kręglarskiej ppor. Antoni Serafin, biblioteki i czytelni ppor. Edmund Boblewski.
 
luty w pierwszej dekadzie miesiąca Kraków nawiedziła fala silnych mrozów. Zamarzły ujęcia wody. Straż pożarna nasiliła kontrole i zachęcała mieszkańców do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 
10 lutego na podstawie Rozkazu Nr 3 z 09.02.1936 r. w Komendzie MZSP rozpoczął się kurs o charakterze ogólnokształcącym i specjalistycznym dla około 43 funkcjonariuszy straży. Prowadzony był przez Naczelnika i oficerów straży przez 3 miesiące (120 godzin zajęć). Przewidziano w nim następujące przedmioty: fizyka, chemia, budownictwo, przyczyny ognia i zabezpieczenie przeciwpożarowe, służba pożarna i taktyka, przyrządy i sprzęt ogniowy, musztra pożarna, służba wewnętrzna i zewnętrzna, sygnalizacja pożarna z podstawami nauki o elektryczności, technologia materiałów, nauka o Polsce, higiena i ratownictwo.
 
18 lutego Krakowski sąd skazał na 7 lat więzienia Henryka Kisielewskiego za podpalenie domu w czerwcu 1935 r.
 
15 marca pożar w składzie żelaza Haima Freilicha przy ul. Józefa 17. Spaliły się meble.
 
19 marca podczas mszy św. na Wawelu w intencji Józefa Piłsudskiego służbę porządkową pełniło 18 strażaków pod dowództwem kpt. Wierzbanowskiego.
 
1 kwietnia Naczelnik Rakisz dokonał podziału części czynności służbowych między podległych mu oficerów. W związku z tym referat gospodarczy objął kpt. Wierzbanowski, referat wyszkoleniowy i administratora koszar - kpt. Dura, kierownictwo koszar - ppor. Boblewski, kierownictwo telegrafu pożarnego - ppor. Serafin z zastępstwem ppor. Szeleźnika
 
20 kwietnia w magazynie Mojżesza Birnfelda wybuchnęło 20.000 sztuk korków pistoletowych. 3 osoby, które uratowała straż pożarna, doznały obrażeń. Po kilku godzinach ogień ugaszono.
 
3 maja podczas uroczystości święta narodowego oddział zawodowej straży pełnił funkcje porządkowe podczas mszy św. na Wawelu oraz na Błoniach, gdzie uczestniczył również w formowaniu defilady.
 
4 maja tradycyjnie jak co roku strażacy świętowali dzień swego patrona - św. Floriana. O godz. 9 00 w kościele p.w. Świętego Krzyża odprawiona została uroczysta msza św, następnie strażackie oddziały przedefiladowały koło Barbakanu a potem powróciły ulicami Basztową - Dunajewskiego - Podwale - Straszewskiego - Franciszkańską - Dominikańską - św. Gertrudy do koszar. Tam o godz. 11 00 odbyły się otwarte dla publiczności ćwiczenia pokazowe. O godz. 13 00 miało miejsce śniadanie z udziałem Korporacji Kominiarzy, emerytów straży i wszystkich czynnych strażaków MZSP.
 
15 maja na wniosek Komendy MZSP Zarząd Miasta podjął decyzję, by we wszystkich krakowskich teatrach utworzyć specjalne palarnie, w których widzowie mogliby podczas przerw między aktami bezpiecznie, nie stwarzając zagrożenia pożarowego, palić papierosy.
 
30 maja w związku z zaistnieniem dwóch wypadków podczas ćwiczeń zakończonych niewielkimi kontuzjami str. Szewczyka i str. Góreckiego, Naczelnik Rakisz w swoim rozkazie Nr 16 z 30.05.1936 r. zarządał, by ćwiczenia były przeprowadzane zgodnie z regulaminem, z zachowaniem zasad bhp i tylko przy użyciu sprzętu w pełni sprawnego.
 
4 czerwca pożar w składzie futer Mirisza w Rynku Głównym 11. Straty: 5.000 zł. W czasie akcji gaśniczej rozwinięto linię o długości 50 m.
 
14 czerwca w Rozkazie Nr 18 z 14.06.1936 r. Naczelnik MZSP napisał: "W myśl rozporządzenia Zarządu m. w dniu 9 czerwca 1936 r. (...) przypomina funkcjonariuszom Straży sprzedającym bilety na wstępu na Wieżę Mariacką, że ceny tych biletów wynoszą: dla dorosłych - 50 gr., dla dzieci - 25 gr., dla wycieczek ponad 10 osób - 25 gr. (...) W uzupełnieniu rozkazu Nr 16 z dnia 30 maja br. w sprawie bezpieczeństwa przy wykonywaniu ćwiczeń na wysokościach , zarządzam, by ćwiczenia w zakresie wyszkolenia strażackiego były wykonywane w hełmach (...)".
 
23 czerwca w wytwórni wody sodowej przy ul. Józefińskiej 28 nastąpił wybuch, który spowodował pożar.
 
30 czerwca w Krakowie zanotowano temp. 34o C. Straż pożarna za pośrednictwem prasy apelowała do społeczeństwa o ostrożność. Nasilono strażackie kontrole.
 
7 lipca ze względu na projekt nowych tytułów urzędników straży pożarnej anulowany został Rozkaz Nr 15 z dn. 02.07.1935 r. i przywrócono dawne stopnie ogniomistrzów i starszych ogniomistrzów
 
8 lipca nad Krakowem przeszła potężna burza połączona z wichurą i piorunami. Powalonych zostało dziesiątki drzew i słupów. Woda zalała wiele podpiwniczeń, magazynów i mieszkań w suterenach. Straż pożarna przez 3 dni usuwała skutki burzy.
 
9 lipca pod przewodnictwem ławnika miejskiego p. Dudka odbyło się posiedzenie komitetu przeciwpowodziowego. Miasto podzielono na 4 rejony zagrożenia. Określono zadania na czas powodzi dla MZSP. Na spotkaniu obecny był Naczelnik MZSP mjr Rakisz.
 
10 lipca na podstawie okólnika Prezydenta Krakowa Mieczysława Kaplickiego na wyższy stopień awansowało lub do wyższej grupy uposażenia zostało przeniesionych 55 urzędników i niższych funkcjonariuszy MZSP.
 
25 lipca groźny pożar w fabryce cykorii "FRANCKA" w Skawinie. Na polecenie Prezydenta Miasta Krakowa na miejsce udał się pluton krakowskiej straży pożarnej. Ogień powstał na 3 piętrze budynku, gdzie znajdowały się duże ilości surowca. Później przeniósł się on na budynek produkcyjny. Strażacy ugasili pożar po kilku godzinach i uratowali skład surowca, powstały jednak znaczne straty.
 
28 lipca w Krakowie panował ogromny upał, temperatura osiągnęła 470 C. Straż informowała o dużym zagrożeniu pożarowym. Nasilono kontrole prewencyjne.
 
5 września w nocy nad okolicami Krakowa przeszła ogromna burza z wichurą i piorunami. Zerwana została linia przesyłowa wysokiego napięcia Kraków-Jaworzno. W mieście zapanował mrok. Strażacy przez 2 doby usuwali skutki oberwania chmury.
 
10 września pożar w pracowni kapeluszy Kleina.
 
14 września w toku gaszenia pożaru w sklepie Hirsza Rothbluma strażacy natknęli się na duże ilości materiałów łatwopalnych utrudniających akcję. Po 3 godz. ogień ugaszono nie dopuszczając do zapalenia się zmagazynowanych świec i nafty. Straty: 1.000 zł.
 
24 września pożar w klasztorze Świętego Ducha przy ul. Szpitalnej spowodowany zapaleniem się rozlanej na podłodze benzyny. Strażacy wyratowali z płomieni 2 zakonnice, które doznały oparzeń I i II stopnia. Ogień ugaszono po 2 godz.
 
26 września w godzinach 12-14 i 20-22 odbyły się w Krakowie ćwiczenia obrony przeciwlotniczej, w których brała również udział straż pożarna. Zbiegiem okoliczności wieczorną turę ćwiczeń poprzedziła ogromna burza, nadając im szczególną atmosferę grozy.
 
28 września w mieszkaniu Mariana Sudera przy ul. Długiej 80 zapaliła się pasta do podłogi, a od niej całe mieszkanie. Przybyła straż pożarna uratowała z płomieni 2 poparzone osoby.
 
30 września pożar w drukarni "Towarzystwa Powściągliwości i Pracy" przy ul. Kazimierza Wielkiego
 
7 października pożar w pomieszczeniach firmy Herbewo przy ul. Prądnickiej.
 
13 października przy ul. Stradom 15 zapaliły się 3 sklepy: tekstylny, kolonialny i ze sztuczną biżuterią. Straż pożarna przybyła w sile 3 plutonów. Akcja gaśnicza trwała 5 godz. Spaliło się 193 m2 dachu. Na skutek zalania wodą z górnych pięter zniszczeniu uległo wiele materiałów.
 
15 października na skutek zapalenia się rozlanej benzyny powstał pożar w mieszkaniu Zofii Sławińskiej przy ul. Lenartowicza 14.

pożar w mieszkaniu przy ul. Żuławskiego 8, podczas którego 1 osoba doznała oparzeń II stopnia.

 
27 października pożar w sklepie Resti Breit przy ul. Grodzkiej 60.
 
1 listopada Prezydent Krakowa okólnikiem z dn. 25.10.1936 r. przyznał: 17-tu pracownikom straży tzw. stabilizację, 19-tu mającym co najmniej 1 rok nienagannej służby wyższą, tj. XIV grupę uposażenia, 9-ciu pracownikom straży stanu wolnego i mającym ponad 5 lat nieprzerwanej służby dodatek mieszkaniowy. W/w okólnik zapowiadał, że powyższe przepis będzie obowiązywał w następnych latach, a w roku 1937-38 budżetowym strażacy pełniący służbę ratowniczą na Wiśle otrzymają dodatek 40 gr. za każdą godzinę służby.
 
22 listopada podczas katastrofy pod Zabierzowem wykoleił się parowóz i kilka wagonów pociągu ekspresowego relacji Warszawa-Kraków. W akcji ratunkowej uczestniczyła krakowska straż pożarna.
 
5 grudnia na skutek dużej ilości materiałów łatwopalnych w pomieszczeniach objętych ogniem powstało duże zagrożenie w fabryce pasty na Białym Prądniku. Strażacy z trudem ugasili ogień.
 
9 grudnia pożar w pracowni jubilerskiej przy ul. Berka Joselewicza 21.
 
14 grudnia groźny pożar w fabryce papieru w Kluczach koło Olkusza. Udająca się na miejsce zdarzenia tamtejsza straż pożarna uległa wypadkowi: jeden z samochodów wpadł do rowu, w wyniku czego 7 strażaków odniosło obrażenia. Na polecenie Prezydenta na miejsce pożaru udała się krakowska MZSP, która przez kilka godzin prowadziła akcję gaśniczą.
 
17 grudnia groźny pożar w mieszkaniu Józefy Muranowicz przy ul. św. Anny. Po wyrąbaniu części dachu i ściany ogień ugaszono.

Rok: | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja