niedziela, 24 styczeń 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3118907

 


Kalendarium: rok 1937


Rok: | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |


początek stycznia Zarząd Miejski w obecności Naczelnika MZSP Mieczysława Rakisza i Prezydenta Miasta dr Kaplickiego ustalił budżet dla straży pożarnej na rok 1937.
 
18 stycznia na pływalni YMCA przy ul. Krowoderskiej rozpoczął się kurs ratownictwa wodnego dla 20 funkcjonariuszy straży. Odbywał się on codziennie w godzinach od 8:15 do 10:15.
 
28 stycznia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Koła Oświatowo-Kulturalnego przy Miejskiej Straży Pożarnej.
 
7 lutego pożar na strychu budynku przy ul. Sławkowskiej 58.
 
16 lutego we wsi Miętniów małżeństwo Windaków podpaliło dom matki jednego z małżonków. Zniszczeniu uległa również młockarnia i stodoła. Straż pożarna zapobiegła przeniesieniu się ognia na sąsiednie gospodarstwa.
 
3 marca o godz. 20 przy ul. Różanej nastąpił wybuch gazu. Kilka osób zostało rannych.
 
3/4 kwietnia groźny pożar w zagrodzie wiejskiej w Balicach. Ogień objął 3 gospodarstwa. Akcja gaśnicza trwała od godz. 23 do 4 w nocy. Właściciel zagrody - Nowacki - uległ poparzeniom II stopnia. Przewieziono go samochodem ks. Radziwiłła do szpitala w Krakowie. Pogorzelcy byli ubezpieczeni.
 
4 maja uroczyste obchody dnia strażaka. Po zbiórce o godz. 7 strażacy wraz z taborem udali się na plac Świętego Ducha, gdzie defilowali przed Prezydentem Kaplickim. Po nabożeństwie w kościele Świętego Ducha ponownie odbyła się raz jeszcze defilada, tym razem pod Barbakanem, a dalej ulicą Basztową, Podwale, Dunajewskiego i Gertrudy. O godz. 11 odbył się pokaz sprawności strażaków na dziedzińcu koszar. Po południu uroczystości były kontynuowane w gronie wyłącznie strażackim.
 
15 maja na skutek zapalenia się oliwy w kotle powstał pożar w warzelni fabryki lakierów przy ul. Twardowskiego 16. Akcję gaśniczą prowadził pluton straży pożarnej. Stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów p.poż.
 
22-25 maja nad Krakowem przeszła ogromna burza, która zakłóciła życie mieszkańcom. Jeszcze groźniejsze skutki spowodowała w okolicach miasta - koło Miechowa utonęło 8 osób. Strażacy uczestniczyli w akcji ratowania ludzi i mienia.
 
8 czerwca groźny pożar we wsi Otola koło Olkusza. Na polecenie Prezydenta Miasta na miejsce udała się krakowska straż pożarna. Spłonęło 8 gospodarstw. Straty wyniosły 30.000 zł.
 
10 czerwca rozpoczął się okres służby ratowniczej na Wiśle. Wyznaczone zostały do niej 3 sześcioosobowe grupy strażaków. Zmieniały się one, jak w roku poprzednim, co 4 dni.
 
12 czerwca 3 plutony straży pożarnej przeprowadziły brawurową akcję w młynie "ZIARNO" na Zabłociu, gdzie we filtrze ssącym rozprzestrzeniał się ogień.
 
14 czerwca pożar w fabryce lepu na muchy przy ul. Zamoyskiego. Poparzeń doznało 7 osób.
 
2 lipca Prezydent miasta złożył na ręce Naczelnika MZSP pisemne podziękowanie za sumienną i wzorową pracę w zakresie m.in. dekoracji miasta w związku z wizytą w Krakowie króla Karola rumuńskiego.
 
7 lipca dźwiękiem strażackiej trąbki zatrzymano ruch na ul. Gertrudy, by w ten sposób umożliwić ćwiczebny przejazd 2 plutonów straży pożarnej, które zmierzały na pl. Wszystkich Świętych. Oczekiwała tam na nich delegacja przedstawicieli miast wielkopolskich. Prezydent Krakowa pismem z dn. 9.07. przesłał wyrazy uznania dla załogi pogotowia pełniącego służbę 07.07 za szybkie i sprawne dokonanie wyjazdu przy próbnym alarmie.
 
24 lipca nad Krakowem i okolicami przeszła ogromna burza. Strażacy przez długi czas usuwali jej skutki.
 
31 lipca o godz. 9 w sklepie cukierniczym Barbary Matlas przy ul. Zwierzynieckiej wybuchła benzyna. Poparzeniu uległa właścicielka i jej 10-letnia córka. Rozprzestrzenieniu się ognia zapobiegła straż pożarna.
 
1 sierpnia na wieży tarnowskiego ratusza dokonano zabójstwa na pełniącym tam dyżur strażaku Piotrze Gwoździu. 4 sierpnia 15 krakowskich strażaków ze sztandarem pod dowództwem ogn. Szeleźnika uczestniczyło w pogrzebie zamordowanego. W drodze powrotnej do Krakowa, na odcinku między Brzeskiem a Bochnią natknęli się oni na leżącą w poprzek szosy grubą belkę. Do katastrofy nie doszło, gdyż kierowca zdołał wyhamować 2 m przed przeszkodą.
 
4 sierpnia w Rozkazie Nr 34 zamieszczonym w Książce Rozkazów MZSP napisano: "Reskryptem Pana Prezydenta miasta kontraktowy strażak Stanisław Buchała został ukarany za przekroczenie służbowe, popełnione przez nieodpowiednie zachowanie się poza służbą spowodowane nadużyciem alkoholu, zaniedbywanie się w służbie z tego powodu oraz niekarne zachowanie się wobec przełożonych - przyjmując jako okoliczność obciążające poprzednie kilkakrotne ukaranie go przez Naczelnika straży pożarnej przy raporcie służbowym za podobne przewinienia służbowe - na grzywnę w kwocie 15 zł. z zagrożeniem wydalenia ze służby w razie recydywy". Rozkaz podpisał st. ogn. Józef Dura.
 
7 sierpnia przed krakowskim sądem rozpoczęła się sprawa przeciw Władysławowi Oleksie z miejscowości Zawada, który podczas pożaru odmówił pomocy straży pożarnej, mimo, że do tego celu został specjalnie oddelegowany przez sołtysa.
 
12 sierpnia w skutek zapalenia się szmat i smoły podczas smołowania dachu powstał pożar przy pl. Zgody. Szybka akcja straży pożarnej uchroniła od zniszczenia sąsiednie zabytkowe budynki .
 
16 sierpnia w Rozkazie Nr 35 napisano: "Z powodu gorszącego zajścia jakie miało miejsce na terenie koszar Straży w dniu 14 bm. między podoficerem służbowym a fryzjerem p. Ratusińskim Zygmuntem zarządzam co następuje: Komenda Straży zabrania wstępu na teren koszar w celu wykonywania prac fryzjerskich p. Ratusińskiemu, jak również innym mistrzom fryzjerskim. Zakaz ten obowiązuję do 31 bm. włącznie." Rozkaz podpisał ogn. Boblewski .
 
3 września pożar na trybunach Klubu Sportowego "MAKKABI". Spłonęło całe lewe skrzydło oraz magazyn sprzętu /straty 15.000 zł./. Przyczyną zdarzenia było zaprószenie bądź podpalenie dokonane przez zebranych tam pijaków.
 
5-12 września na terenie województwa krakowskiego odbył się "Tydzień Strażacki" pod hasłem "Przygotowanie wszystkich do ochrony przeciwpożarowej".
 
15 września w godzinach rannych wybuchł pożar w składzie drzewa Slangera przy ul. Lea 16. Dzięki szybkiej akcji straż pożarna zapobiegła przeniesieniu się ognia na skład suchego drzewa. Obiekt był ubezpieczony.
 
20 września na skutek wybuchu gazu i spowodowanego tym zapalenia się benzyny, powstał groźny pożar w mieszkaniu przy ul. Urzędniczej 37. Właścicielka mieszkania doznała poparzeń rąk i nóg.
 
26 września na polecenie Wiceprezydenta Kaplickiego krakowska straż pożarna gasiła pożar w gospodarstwie Marii i Jana Zalasowskich w Łagiewnikach. Straty: 800 zł. Akcja gaśnicza trwała 2 godz.
 
30 września w ramach Tygodnia LOPP miejska straż pożarna przeprowadziła o godz. 18-tej pokazową akcję gaszenia pożaru Teatru Miejskiego.
 
24 października pożar w fabryce pasty przy ul. Racławickiej. Poparzeniu uległy 2 osoby. pożar w sklepie papierniczym przy ul. Długiej 6.
 
11 listopada w dniu Święta Niepodległości funkcjonariusze straży pożarnej utrzymywali porządek podczas uroczystej mszy św. na Wawelu oraz w czasie defilady.
 
27 listopada na polecenie Wiceprezydenta Kaplickiego krakowscy strażacy udali się do Dobczyc, gdzie wraz z oddziałem strażaków z Wieliczki gasili pożar w garbarni skór. Zniszczenia spowodowane przez pożar oszacowano na 20.000 zł. pożar budynku mieszkalnego w Pychowicach.
 
początek grudnia w skład korpusu krakowskiej MZSP wchodziło 130 osób. Podział według stopni służbowych przedstawiał się następująco: Naczelnik, 2 kapitanów, 2 poruczników, 1 podporucznik, 3 sierżantów, 8 plutonowych, 86 strażaków, 3 sierżantów szoferów, 23 plutonowych szoferów, 1 strażak szofer.
 
22 grudnia Prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki awansował na wyższe stopnie 40 funkcjonariuszy MZSP.

Rok: | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja