czwartek, 25 luty 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3174202

 


Kalendarium: rok 1938


Rok: | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |


6 stycznia w związku z przyjazdem do Krakowa z oficjalną wizytą regenta Królestwa Węgier Horty`ego na polecenie Prezydenta Kaplickiego krakowska straż pożarna przejęła część obowiązków związanych z zabezpieczeniem wizyty.
 
28 stycznia w czasie przedstawienia w Teatrze im. Słowackiego na scenie wybuchł pożar. W czasie gaszenia ognia ranny został jeden z pracowników.
 
31 stycznia w mieszkaniu przy ul. Chopina 17 wybuchł gaz powodując pożar.
 
7 lutego na cmentarzu salwatorskim odbył się pogrzeb Karola Huberta Rostworowskiego. Uczestniczyła w nim delegacja MZSP. Krakowscy strażacy na polecenie Prezydenta czuwali również nad zachowaniem porządku podczas uroczystości.
 
23 lutego na Cmentarzu Rakowickim krakowscy strażacy pożegnali swego kolegę, emerytowanego inspektora straży Władysława Urodę, pracownika gminy w latach 1891-1931. W pogrzebie uczestniczył niemal cały korpus MZSP.
 
marzec przy ul. Mazowieckiej pożar strawił kilka drewnianych budynków należących do ubogich rodzin. Przedstawiciele PZU na miejscu oszacowali szkody w celu wypłacenia odszkodowań. Na podstawie opinii straży pożarnej i PZU zalecono, by Magistrat Miasta Krakowa nie zezwalał na budowę między blokami murowanymi małych, drewnianych i łatwopalnych budynków.
 
1 marca na pływalni YMCA przy ul. Krowoderskiej rozpoczął się kurs ratownictwa wodnego. Wzięło w nim udział 22 funkcjonariuszy straży. Odbywał się we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 815-1015.
 
22 marca 3 sekcje straży pożarnej gasiły pożar w fabryce "HARDTWITH" przy ul. Czarnowiejskiej 70.
 
 
5 kwietnia pożar w garażach przy ul. Mogilskiej 62.
 
11 kwietnia pożar w mieszkaniu przy ul. Siennej 25. Po wyrąbaniu 5 m2 podłogi i rozebraniu pieca ugaszono ogień.
 
22 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Koła Oświatowo-Kulturalnego. Podczas zebrania odczytano sprawozdania z działalności poszczególnych sekcji. Wybory nowych władz koła przełożono na 09.05.1938 r.
 
19 maja w składzie z kwasem solnym Ignacego Mikołajewica wybuchł groźny pożar, który zniszczył 100 butli z kwasem. Ogień przeniósł się na sąsiedni zakład oraz magazyn kreoliny i naftaliny Józefa Blocha. Natychmiastowa akcja straży pożarnej zapobiegła rozszerzeniu się pożaru. Policja wszczęła śledztwo.
 
maj ogłoszono sprawozdanie z działalności powstałej w 1933 r. pierwszej spółdzielni strażackiej. W Krakowie miała ona swą siedzibę przy ul. Dunajewskiego 3. Do zakresu działalności tej spółdzielni należało: produkcja i dystrybucja urządzeń pożarniczych, sprzętu zaopatrzenia wodnego i materiałów budownictwa ogniotrwałego. Do jej zasług w 1937 r. należy wyposażenie Krakowa w około 200 wzorowych studzienek.
 
3 maja podczas uroczystości święta narodowego straż pożarna uczestniczyła w organizacji defilady oraz pełniła zadania w sekcji porządkowej.
 
4 maja strażacy świętowali dzień swego patrona - św. Floriana. O godz. 7 00 odbyła się uroczysta zmiana służby, następnie strażacy wraz z taborem samochodowym udali się na Plac św. Ducha, gdzie Naczelnik Rakisz przed frontem oddziałów zdał raport Prezydentowi Krakowa. O godz. 9 00 rozpoczęła się uroczysta msza św. w kościele Świętego Krzyża. Po jej zakończeniu przed Barbakanem odbyła się defilada oddziałów strażackich. Po powrocie do koszar na placu wewnętrznym przeprowadzone zostały ćwiczenia pokazowe dla zaproszonych gości oraz publiczności. Około godz. 13-tej odbyło się wspólne śniadanie z udziałem delegatów Korporacji Kominiarzy, strażaków emerytów oraz strażaków w służbie czynnej.
 
26 maja podczas uroczystości wręczenia 4 karabinów maszynowych ufundowanych przez społeczeństwo powiatu krakowskiego 20-mu pułkowi piechoty funkcje porządkowe pełnili strażacy MZSP.
 
28 maja w swoim Rozkazie Nr 27 Komendant Rakisz napisał:

"W dniu 29 maja br. odbędzie się uroczyste wręczenie pułkom artylerii sztandarów ufundowanych przez społeczeństwo woj. krakowskiego. Udział w uroczystościach wezmą w formie nadzoru służby porządkowej itd. funkcjonariusze I,II i IV plutonu(...). W dniu 11 czerwca br. odbędzie się uroczystość sprowadzenia zwłok św. A. Boboli do Krakowa. OO. Jezuici zwrócili się do Straży z prośbą o pomoc w organizacji uroczystości. W związku z tym funkcjonariusze III, IV i V-go plutonu zgłoszą do dnia 8.VI br. w kancelarii komendy chęć bezinteresownego współudziału w uroczystości. Sądzę, że z uwagi na charakter narodowy tej uroczystości, zgłosi udział dostateczna ilość pracowników."
 
10 czerwca na ul. Wigury ugrzęzła w błocie udająca się do chorego karetka pogotowia. Na pomoc wezwano samochód straży pożarnej, który również utknął w grzęzawisku. Fakt ten stał się przyczynkiem dla dziennikarza Wieczornego Kuriera Krakowskiego do zapytania o to, kto jest odpowiedzialny za stan dróg w mieście. rozpoczęła się służba ratownicza na Wiśle. Pełniły ją trzy grupy strażaków, po 6 osób w każdej. Każda grupa pełniła służbę przez 4 dni od godz. 7 45 do zmroku.
 
II połowa czerwca w parterowym budynku przy placu koszarowym obok komendy ponownie uruchomiono kręgielnię. Otwarta była w godz. 18 00-22 00. Mogły z niej korzystać również osoby cywilne, z tym, że nie wolno im było wchodzić na teren koszar.
 
19 czerwca 3 godz. gaszono groźny pożar przy ul. Tynieckiej. Ogień powstał w gospodarstwie Szajnowicza, a następnie przeniósł się na zabudowania braci Albertynów. Spłonęły 2 pomieszczenia i duże ilości sprzętu gospodarczego. Powstały znaczne straty.
 
 
17 czerwca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 43 emerytowanym i czynnym funkcjonariuszom MZSP Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał: Jan Obidowicz i Mieczysław Rakisz; Srebrny Krzyż Zasługi: Wojciech Feliks, Józef Dura, Edmund Boblewski, Antoni Serafin; Brązowy Krzyż Zasługi: Stanisław Sikora, Władysław Sikora, Władysław Wawrzkiewicz, Piotr Capik, Jan Buchowicz, Stanisław Socha, Stefan Czak, Franciszek Kubarek, Stanisław Feliks, Adolf Kwiatkowski, Władysław Nawara, Mieczysław Werblik, Stanisław Wołoch, Jan Wojtan, Henryk Kaliciecki, Józef Czernecki, Adam Kudła, Ludwik Pachowski, Mieczysław Głuszyński Karol Rożdżeński, Adam Posłuszny, Jan Jesionka, Michał Nakielny, Józef Żakowski, Wojciech Wójcik, Henryk Żychowski, Władysław Czernecki, Jan Róg.
 
27 czerwca pożar w nieruchomości księży Misjonarzy przy ul. Gertrudy 24.
 
8 lipca pożar w fabryce wyrobów żelaznych "BOSKO" przy ul. Wodnej 11.
 
11 lipca na skutek suszy znacznie wzrosło zagrożenie pożarowe. Straż pożarna w stanie podwyższonej gotowości oczekiwała na sygnały wejścia do akcji.
 
30 lipca Wojewoda Krakowski przyznał 84 pracownikom MZSP Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Kolejne Brązowe Medale za Długoletnią Służbę przyznane zostały w dniu 08.09.1938 r. i 25.03.1939 r. W sumie w 1938 i 1939 r. w/w odznaczenie otrzymało 94 pracowników MZSP.
 
22 sierpnia na polecenie Prezydenta Miasta krakowska straż pożarna brała udział w akcji gaśniczej we Widowicach koło Wieliczki. Po 8 godzinach ogień ugaszono.
 
8 września odbył się pogrzeb naczelnika krakowskiej OSP Michała Piwowarczyka.
 
19 września w lokalu Stowarzyszenia Humanitarnego "SOLIDARNOŚĆ" przy ul. Gertrudy 7 na I piętrze wybuchła bomba, która zdemolowała całkowicie wnętrze. Na miejsce przybyła straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe.
 
24 września ogień zniszczył 2 budynki, a 2 osoby doznały poparzeń podczas pożaru w Kurdwanowie. Strażacy zapobiegli rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie budynki.
 
27 września w rozkazie Nr 42 Naczelnik Mieczysław Rakisz napisał: W związku z obecną naprężoną sytuacją i możliwością próbnego alarmowania zarządzam co następuje:
1) Wszyscy funkcjonariusze Miejskiej Straży Pożarnej wolni od służby po usłyszeniu alarmu stawią się natychmiast w centrali MSP względnie na filii, zabierając zarazem ze sobą zapasy żywnościowe, gdyż mogą pozostać w koszarach przez 48 godz.
2) Funkcjonariusze MSP wolni od służby wychodząc z domu winni są zostawić w mieszkaniu dokładny adres swego pobytu poza domem.
3) Zarządzam, by funkcjonariusze udając się po służbie do domu zabierali od dnia dzisiejszego aż do odwołania swoje maski gazowe i przychodzili z nimi do służby.
 
2 października w służbie zaczęły obowiązywać mundury zimowe.
 
13 października sąd apelacyjny rozpoznawał sprawę Michała Hussaka, który był 2-krotnie skazany na karę 15 lat więzienia za podpalenia.
 
15 października w ogniu stanęła stodoła z dużymi zbiorami w Bieńczycach. Strażacy obronili od ognia sąsiednie budynki. Łunę pożaru widać było z Krakowa.
 
17 października pożar w zagrodzie Władysława Ciaputy w Węgrzcach. Spłonęła stodoła ze zbiorami i 2 stogi siana.
 
20 października wieczorem w Bierzanowie wybuchł ogromny pożar, który strawił 5 zabudowań gospodarczych. Mimo natychmiastowej akcji MZSP i OSP nie udało się zlokalizować ognia. Na miejsce przybyły dodatkowe oddziału straży zawodowej, z pomocą których ostatecznie ugaszono pożar. Powstały znaczne straty. Tragedię spowodowała iskra z lokomotywy.
 
25 października zapaliły się skóry w fabryce białoskórniczej przy ul. św. Stanisława.
 
26 października pożar w prywatnych zabudowaniach we wsi Rżąka.
 
12 listopada w pomieszczeniach administracji na Wawelu zapaliła się rozlana benzyna. Spaliła się podłoga i drzwi.
 
14 listopada na polecenie Wiceprezydenta krakowska straż pożarna gasiła pożar w gospodarstwie prywatnym w Borku. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Straty: 5.000 zł.
 
17 listopada pożar w zagrodzie w Przebieczanach. Straty: 1.200 zł.
 
22 listopada w Krakowie przeprowadzono próbny alarm przeciwlotniczy z wykorzystaniem syren zakładów pracy i straży pożarnych.
 
12 grudnia pożar w składach opałowych przy ul. Kamiennej obok dworca towarowego. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin.

Rok: | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja