poniedziałek, 8 marzec 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3191921

 


Kalendarium: rok 1939


Rok: | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |


5 stycznia pożar w wytwórni kart do gry przy ul. Długiej. Straty: 2000 zł.
 
6 stycznia pożar w magazynie obuwia firmy "DELKA" przy ul. Szerokiej. Spłonęła duża ilość towaru.
 
9 stycznia pożar w mieszkaniu przy ul. Lubelskiej. Spłonęła część mebli.
 
10 stycznia od węgla zapaliło się wyposażenie sali w restauracji Huberta w Rynku Głównym 11.
 
12 stycznia spaliła się część dachu w hucie szkła w Prokocimiu. pod zarzutem zbrodniczego podpalenia zabudowań Michała Szczepankiewicza aresztowano 32-letniego Mikołaja Lachmana i Wasyla Tkacza. Straty wynikłe z pożaru wyniosły 3000 zł.
 
16 stycznia pożar w mieszkaniu pracownika PKP przy ul. Blich 4 na IV piętrze. Po wyrąbaniu 8 m2 ściany ogień ugaszono.
 
5 lutego na polecenie Wiceprezydenta Stanisława Klimeckiego pluton krakowskiej straży pożarnej gasił pożar, który w godzinach wieczornych wybuchł w folwarku SS. Felicjanek w Łagiewnikach. Po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili, że spłonęła już stodoła, a ogień przerzucił się na inne zabudowania. Po 5-godzinnej akcji pożar ugaszono.
 
25 lutego pluton straży pożarnej gasił pożar w wyprawialni futer Izaaka Meitlisa przy ul. Podskale 11. Po wyrąbaniu części ściany ogień ugaszono.
 
27 lutego na pływalni YMCA przy ul. Krowoderskiej rozpoczął się kurs ratownictwa wodnego dla 22 funkcjonariuszy straży.
 
3 marca Dziennik Wojewódzki opublikował rozporządzenie wojewody w sprawie powstawania, rozprzestrzeniania się i zapobiegania pożarom w pomieszczeniach zamkniętych i blokach. Nakazano uporządkować strychy, piwnice, klatki schodowe, przejścia oraz obejścia wokół zagród. Szczególnie zaakcentowano odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe. Winnym zaniedbań zagrożono nałożeniem kary w wysokości 500 zł.
 
9 marca rozlany spirytus stał się przyczyną pożaru bloku 9-go na Wawelu.
 
24 marca na podstawie Rozkazu Nr 9 wszyscy funkcjonariusze straży otrzymali zakaz opuszczania granic Krakowa bez zezwolenia. Rozkaz podpisał st. ogn. Józef Dura.
 
28 marca pod przewodnictwem wojewody Tymińskiego w Ratuszu miejskim odbyło się posiedzenie Rady Krakowskiego Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych. Wojewoda omówił podstawy ideowe strażactwa i jego miejsce w systemie obronnym państwa. Ustalono budżet i plan działań na rok 1939. Wskazano, że w województwie krakowskim istnieje 1000 OSP skupiających 30.000 ludzi. Prezes dr Wnęk podsumował posiedzenie.
 
31 marca odbyło się Walne Zebranie Koła Oświatowo-Sportowego Straży. Odczytano na nim sprawozdanie zarządu z działalności sekcji, wybrano nowy zarząd i zatwierdzono preliminarz budżetowy na rok 1939/40.
 
17 kwietnia 6 oddziałów straży pożarnej - w tym krakowska MZSP - gasiło pożar w gminie Szczurowa koło Krakowa. Spłonęło ponad 20 zabudowań, duże ilości paszy i maszyny rolnicze. Straty wyniosły 40.000 zł.
 
24 kwietnia na ławie sądowej zasiadł 19-letni Piotr Galos, który w nocy z 21 na 22 stycznia podpalił stodołę we wsi Wróblowice. Czyn swój motywował faktem, że stodoła sąsiadów stała na parceli jego rodziny.
 
29 kwietnia przy skrzyżowaniu ulicy Kalwaryjskiej i Stromej zapalił się autobus relacji Bielsko-Kraków. Pasażerowie zdążyli w porę opuścić pojazd i nikt nie doznał obrażeń.
 
3 maja w czasie uroczystości święta narodowego miejska straż pożarna organizowała defiladę i uczestniczyła w niej. Strażacy pełnili również funkcje porządkowe.
 
4 maja jak co roku krakowska straż pożarna obchodziła dzień swego patrona - św. Floriana. Po uroczystym nabożeństwie w kościele Świętego Krzyża, koło Barbakanu odbyła się defilada strażacka, którą przyjął Prezydent Czuchajowski. W południe na dziedzińcu koszar przeprowadzono pokazy sprawności. Po nich odbyło się uroczyste śniadanie, w którym wzięli udział strażacy oraz przedstawiciele Korporacji Kominiarzy. w Krakowie prowadzono ćwiczenia obrony przeciwlotniczej, w których elementy akcji ratowniczo-gaśniczej ćwiczyły sekcje straży pożarnej.
 
8 maja Wojewoda Krakowski przyznał Srebrne Medale za Długoletnią Służbę 10 funkcjonariuszom MZSP. Srebrne Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Edmund Boblewski, Antoni Serafin, Władysław Sikora, Władysław Wawrzkiewicz, Stanisław Sikora, Stanisław Socha, Jan Buchowicz, Jan Jesionka, Józef Żakowski, Andrzej Tafel.
 
9 maja w Rozkazie Nr 18 Naczelnik Mieczysław Rakisz napisał: "Na ręce moje Pan Prezydent m. przesłał pismo, które podaję do wiadomości: W czasie uroczystości ku czci Patrona Straży Pożarnej św. Floriana, miałem sposobność stwierdzenia doskonałej organizacji, sprawności i karności Miejskiej Straży Pożarnej. Głębokie poczucie godności i świadomości celu, polegające na niesieniu bliźnim pomocy w nieszczęściu pozwala miastu szczycić się posiadaniem tak wyszkolonego korpusu Straży Pożarnej. W związku z tym wyrażam podziękowanie Panu Naczelnikowi M. Straży Pożarnej za pracę nad jej usprawnieniem i organizacją, zaś korpusowi uznanie za dziarską postawę, karność i obowiązkowość i składam na ręce Pana Naczelnika kwotę zł. 350 na cele społeczne M. Straży Pożarnej."
 
9 czerwca w Warszawie odbył się pogrzeb strażaka Jana Sokolnika, który zginął podczas gaszenia pożaru stołecznego Dworca Głównego. Wśród delegacji z całego kraju byli przedstawiciele krakowskiej MZSP pod kierownictwem st. ogn. Józefa Dury.
 
14 czerwca 5 komisji Zarządu Miasta dokonało doraźnej kontroli stanu sanitarnego i zabezpieczenia przeciwpożarowego Krakowa. W komisjach pracowali również strażacy. Nałożono mandaty na 150 osób. Sporządzono kilkanaście aktów oskarżenia. W ciągu 3 dni skontrolowano 250 budynków.
 
15 czerwca MZSP rozpoczęła służbę ratowniczą na Wiśle. Służba ta pełniona była na 2 posterunkach przez 4 dni od godz. 8 30 do zmroku. Po tym okresie obowiązki przejmowała kolejna zmiana.
 
20 czerwca Sąd Grodzki rozpoznał 47 spraw wniesionych przez w/w komisje kontrolne. Na wszystkie osoby sąd nałożył grzywny w wysokości od 500 do 2000 zł.
 
początek lipca straż pożarna uczestniczyła w prowadzeniu kursu obrony przeciwlotniczej i przeciwpożarowej.
 
1 lipca strażacy MZSP rozpoczęli kontrole i próby gaśnic w instytucjach gminnych i zakładach przemysłowych. Naczelnik Rakisz w Rozkazie Nr 24 przypomniał o obowiązku zachowania tajemnicy służbowej oraz ważności Rozkazu Nr 42 z 27.09.1938 r. w sprawie poruszania się poza granicami miasta Krakowa w czasie wolnym od służby.
 
1 lipca Prezydent Miasta przyznał wyższą grupę uposażeniową lub awansował 20 funkcjonariuszy MZSP.
 
2 lipca przy ul. Wąskiej runął balkon I piętra. Kilka osób doznało potłuczeń i zranień. W akcji ratowniczej brała udział straż pożarna.
 
17 lipca podczas czyszczenia mebli w mieszkaniu przy ul. Grabowskiego 1 zapaliła się benzyna.
 
19 lipca od pioruna powstały 3 pożary przy ul. Barskiej pod numerem 48, 50 i 52. Interwencja straży pożarnej zapobiegła powstaniu strat.
 
22 lipca przez kilka godzin strażacy gasili pożar w firmie Olinga przy ul. Wielickiej. Straty: 1000 zł.
 
23 lipca na ul. Kalwaryjskiej nieostrożny woźnica skierował do oznaczonego i zabezpieczonego wykopu wóz dwukonny. Strażacy wydobyli z rowu konie.
 
5-6 sierpnia w związku z uroczystościami Zjazdu Sierpniowego na polecenie Prezydenta miasta Krakowa cała załoga MZSP przez 48 godzin pozostawała w służbie. W tym czasie strażacy wykonywali m.in. prace dekoracyjne oraz utrzymywali porządek.
 
8 sierpnia groźny pożar w sklepie z farbami i materiałami przemysłowymi "BARWA" znajdującym się w bloku przy al. Słowackiego. Na miejsce pośpieszył pluton straży pod dowództwem kpt. Dury, który po 2 godz. ugasił ogień. Straty wyniosły 15.000 zł. w bloku przy ul. Zacisze 5 zapaliła się smoła podczas smołowania dachu. Kłęby dymu zauważył strażak z wieży Mariackiej, który zaalarmował centralę przy ul. Potockiego. Pluton straży pożarnej szybko ugasił ogień.
 
9 sierpnia pożar w sklepie Rozalii Hirst przy ul. Węgłowej 7. Straty: 300 zł.
 
II dekada sierpnia krakowska straż pożarna przeprowadziła ćwiczenia według instrukcji angielskiej "Chemistry and Industry" na temat zabezpieczenia budynków od pożaru powstałym od bomb zapalających. Obserwowały je tysiące ludzi.
 
19 sierpnia nad Krakowem przeszła ogromna burza połączona z wichurą, która połamała wiele drzew i słupów. Pozrywana została trakcja elektryczna. Ciężkich obrażeń ciała doznały 2 osoby. Straż pożarna przez 3 dni usuwała zniszczenia.
 
28 sierpnia w Krakowie przeprowadzono ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Miały one na celu zapoznać mieszkańców ze sposobami zabezpieczenia budynków od pożarów w czasie bombardowań.
 
30 sierpnia władze miasta wydały surowe zarządzenia przeciwpożarowe. Na nieprzestrzegających je przewidziano możliwość nałożenia kar pieniężnych do 3000 zł.
 
31 sierpnia w kilku rejonach Krakowa przeprowadzono pokazowe ćwiczenia na temat obrony przeciwlotniczej i przeciwpożarowej w warunkach bombardowań. uruchomiono 2 punkty pomocy w zakresie p.poż i opl.: przy ul. Biernackiego 10 i Bosackiej 10. straż pożarna sprawdziła gotowość systemu alarmowego w mieście.
 
1 września wojska niemieckie przekroczyły granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 
4 września 4 strażaków pod dowództwem ogn. Tomaszyńskiego brało udział w załadowaniu na galary na Wiśle wawelskich arrasów oraz ewakuacji ich w kierunku Sandomierza.
{ na mocy decyzji wojewody Tymińskiego Prezydent Krakowa dr Czuchajowski wydał polecenie, by z miasta ewakuowano część sił straży pożarnej: ze 120 ludzi pozostało 36, na 20 pojazdów pozostawiono 5. Pierwszym rejonem ewakuacji były Brzeżany, ostatnim Lwów. Na Komendanta pozostawionych sił strażackich Prezydent wyznaczył kpt. Edmunda Boblewskiego. Kraków opuściła również większość pracowników Zarządu Miasta. Krakowscy strażacy, którzy we wrześniu znaleźli we Lwowie, brali udział w gaszeniu powstałych tam pożarów, m.in.:
- przy ul. Łyczakowskiej 148 /3 zastępy/.
- przy ul. Podwale /3 zastępy/.
- na Targu Wschodnim /2 zastępy/.
- przy ul. Połczyńskiej /1 zastęp/.
- przy ul. Bema /1 zastęp/. Dowodził nimi Komendant mjr Rakisz.
 
5 września wojska niemieckie wkroczyły do Krakowa. Od bomb lotniczych powstały pożary przy ul. Szlak i w rejonie Dworca Towarowego. Działania straży pożarnej utrudniał brak łączności.
- przy ul. Pawiej 26 bomby znacznie uszkodziły budynek mieszkalny. Przybyli na miejsce strażacy rozpoczęli akcję ratowniczo-gaśniczą. W ewakuacji mieszkańców brał udział dowódca pozostałych w Krakowie sił strażackich - kpt. Edmund Boblewski, który na własnych rękach wynosił rannych z uszkodzonego budynku. Odgruzowywanie przerywano w czasie kolejnych nalotów, by zaraz potem powrócić do pracy. Strażakom zawodowym z MZSP pomagali ochotnicy, którzy zgłosili się po apelu władz miasta. Odgruzowywanie i poszukiwanie poszkodowanych trwało przez kolejne kilka dni. W tym czasie znaleziono szczątki ludzkie, ciało kobiety narodowości żydowskiej oraz zwłoki chłopca.
 
6 września następca Prezydenta Czuchajnowskiego - Stanisław Klimecki - wydał obwieszczenie zawiadamiające o wprowadzeniu godziny policyjnej od 1830 do 500. Nie obowiązywała ona strażaków pełniących obowiązki służbowe.
 
8 września ukazało się tymczasowe zarządzenie Szefa Służby Bezpieczeństwa Władz Niemieckich:
"Z polecenia szefa zarządu cywilnego celem przywrócenia spokoju i porządku oraz normalizacji stosunków zarządza się co następuje: Wszyscy urzędnicy władz państwowych i Zarządu Miejskiego mają się zgłosić do dnia 9.09. godzina 1200 na swoich stanowiskach pracy." /Podpisał Ruckenbach SS D-ca Brygady/. Zarządzenie to dotyczyło również pracowników straży pożarnej.
 
21 października do Krakowa powróciła już duża część strażaków , którzy na początku wojny pod dowództwem Komendanta Rakisza ewakuowali się na wschód. W związku z tym, zwolnieni ze służby zostali wszyscy, którzy jako ochotnicy pospieszyli straży pożarnej z pomocą na początku września.
 
18 listopada Nadburmistrz Zörner w towarzystwie Burmistrza Terhardta dokonał lustracji Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie. W obecności obu dygnitarzy przeprowadzono alarm próbny i zaaranżowano akcję gaśniczą. Następnie odbyła się wizytacja urządzeń alarmowych i garaży straży, z których nie ewakuowano na początku września samochodów.

Rok: | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja