czwartek, 21 styczeń 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3113699

 


Kalendarium: rok 1981


Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


20 stycznia w Komendzie Wojewódzkiej SP odbyła się narada kadry kierowniczej, na której dokonano oceny działania straży pożarnych województwa krakowskiego w 1980 r. i ustalono główne zadania na rok 1981, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji kraju.
 
4 marca na skutek zaniedbań przy pracach spawalniczych i zaprószenia ognia wybuchł groźny pożar w obiektach PSS "Społem" w centrum Myślenic. Powstała groźba rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie, drewniane zabudowania. W akcji gaśniczej kierowanej przez Komendanta Wojewódzkiego Mieczysława Feliksa brały udział sekcje MZSP z Krakowa, OSP z Myślenic i Dobczyc.
 
22 marca odbyło się posiedzenie Zespołu d/s Propagandy Komendy Wojewódzkiej SP. Omawiano sprawę zainstalowanej w Kościele Mariackim aparatury sygnalizującą podwyższoną temperaturę oraz przystąpienie do instalacji podobnej na Wawelu.
 
17 maja po raz 16 rozpoczęto w województwie obchody "Dnia Strażaka" i "Dni Ochrony Przeciwpożarowej". Z tej okazji w holu komendy przy ul. Westerplatte uroczysta akademia i apel poległych. W czasie uroczystości odznaczono st. ogn. Zygmunta Mietelskiego, Zbigniewa Gęsikowskiego - działacza OSP z Alwerni. Akty nominacyjne na wyższe stopnie wręczono ppłk Aleksandrowi Matuzikowi i mjr Marcinowi Krewniakowi. Dokonano także odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej tragicznie zmarłemu st. ogn. Franciszkowi Głupczykowi.
 
3 grudnia nastąpiła pacyfikacja WOSP w Warszawie. Komisja Zakładowa "Solidarność" wystosowała telex, w którym poparła protest kadetów.
 
13 grudnia pod kierownictwem Komendanta Wojewódzkiego SP płk Feliksa odbyła się narada, na której omówiono sprawy i zadania ochrony przeciwpożarowej wynikające z wprowadzenia stanu wojennego i zmilitaryzowania jednostek straży.
 
15 grudnia Komendant Wojewódzki płk Mieczysław Feliks wezwał do siebie: ppłk Jerzego Strojnego, ppłk Włodzimierza Kukulskiego, mjr Jana Kielina i mjr Marcina Krewniaka. Polecił im udać się do Toń, gdzie zgrupowane były siły ZOMO, mające uczestniczyć w pacyfikacji Huty im. Lenina, oraz wydzielone sekcje strażackie. Tam odbyło się spotkanie z dowództwem Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Siłami ZOMO dowodził płk Stefan Losiak. Straż pożarna miała osłaniać wkraczające oddziały ZOMO przed podpaleniami. Następnie wszystkie zgromadzone pododdziały udały się przed Kombinat. Dowódca sił strażackich - płk Strojny, pełniący w tym okresie funkcję Komendanta Rejonowego SP w Nowej Hucie i zarazem dowódcy oddziału w tejże dzielnicy, otrzymał polecenie, by wraz z pozostałymi oficerami pożarnictwa oczekiwać na dalsze uzgodnienia w świetlicy kombinatu. Później jednak pozbawiono go dowództwa nakazując, by wraz z pozostałymi oficerami pożarnictwa udał się do domu. Pod wpływem tych wydarzeń w nocy z 15 na 16 grudnia  ppłk Jerzy Strojny doznał zawału serca. Ze względu na to, że wyłączono łączność telefoniczną, pomoc medyczna przybyła zbyt póĽno i ppłk Strojny zmarł. Oddziały strażackie zgromadzone koło kombinatu nie uczestniczyły w pacyfikacji.
 
28 grudnia odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego płk Mieczysława Feliksa z pracownikami Komendy Wojewódzkiej i Komend Rejonowych w Krakowie, którzy do tego dnia nie złożyli podpisów o dobrowolnej rezygnacji z przynależności do NSZZ Solidarność. Komendant poinformował zebranych o likwidacji w/w związku. Zebrani winni do dnia 29.12.1981 r. do godz. 8 00 podpisać stosowne oświadczenie, w przeciwnym razie otrzymają wypowiedzenie z pracy. Ostatecznie oświadczenia nie podpisali: Barbara Czekała, Stanisław Lis oraz Janusz Tokarzewicz. Kilkakrotnie odwołali się oni od decyzji wypowiedzenia umowy o pracę m.in. do Terenowej Komisji Odwoławczej d/s Pracy i Terenowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ostatecznie Komenda Wojewódzka anulowała wypowiedzenie i na wniosek Stanisława Lisa i Janusza Tokarzewicza rozwiązała z nimi umowę o pracę dnia 30.06.1982 na zasadzie porozumienia stron. Natomiast Barbara Czekała dzięki prawom przysługującym jej jako kobiecie i matce oparła się wszelkim naciskom i nie została zwolniona z pracy.
 
  W 1981 r. wybuchło 605 pożarów, w których zginęło 13 osób, z tej liczby 9 podczas pożarów mieszkań. Straty spowodowane przez pożary wyniosły 36 mln. zł.

Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja