niedziela, 24 styczeń 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3118941

 


Kalendarium: rok 1982


Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


styczeń

zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego SP w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wprowadzono pracę polityczno-wychowawczą oraz powołano odpowiednie służby do organizacji tej pracy. Realizując te wytyczne Komendant Wojewódzki SP w Krakowie decyzją nr 1/82 z 24 lutego wprowadził obowiązek pracy polityczno-wychowawczej we wszystkich jednostkach województwa. Nie organizowano etatowych ogniw do prowadzenia tej pracy. Odpowiedzialnością za jej organizację obarczono dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych, polecając wyznaczenie do tego celu nieetatowych funkcjonariuszy ochrony przeciwpożarowej. W Komendzie Wojewódzkiej zadanie to powierzono wpierw płk Janowi Augustynkowi ze służby operacyjno-szkoleniowej, lecz już miesiąc później, tj. w lipcu 1983 r. zatrudniono do prowadzenia tej działalności oficera rezerwy Wojska Polskiego płk Stanisława Zająca.

Oddział Nr 1 przy ul. Westerplatte 19 stał się miejscem stacjonowania sekcji ZOMO wyposażonej w samochód gaśniczy. Brała ona udział w pacyfikacjach demonstracji.

 
2 lutego na miejsce zmarłego 16.12.1981 r. ppłk Jerzego Strojnego na Komendanta Rejonowego i dowódcę oddziału w Nowej Hucie mianowano mjr Józefa Duśko.
 
15 kwietnia na stacji kolejowej Kraków-Prokocim nastąpił wyciek z cysterny kolejowej ciekłego chloru. Obok specjalnych sił ratownictwa chemicznego w akcji ratowniczej udział brały zastępy straży pożarnej z oddziału II.
 
15 maja na dziedzińcu komendy przy ul. Westerplatte 19 odbyła uroczysta akademia z okazji "Dnia Strażaka" i "Dni Ochrony Przeciwpożarowej". Po niej miał miejsce apel poległych. W uroczystościach brał udział prezydent i wiceprezydent miasta oraz komendant Feliks. Odznaczenia państwowe wręczono kpt. Kazimierzowi Michalcowi i Janowi Kurdzielowi /OSP Czerna/.
 
22 maja w zajezdni autobusowej w Nowej Hucie spłonął Ikarus i Jelcz. Straty: 5,5 mln zł.
 
maj/czerwiec na skutek długotrwałej suszy w rejonie Wielkiego Błota k. Sitowca w Puszczy Niepołomickiej wystąpił pożar torfowiska. Akcję gaśniczą prowadzili strażacy z Nowej Huty pod dowództwem kpt. Włodzimierza Jaroszka i siły obrony cywilnej z gminy Kłaj. Po 2 dniach ogień ugaszono.
 
I połowa lipca funkcjonariusze działu prewencyjnego Komendy Wojewódzkiej i Komend Rejonowych SP pod kierownictwem mjr Seweryna Dyji dokonali kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego wsi przed zbliżaj±cymi się żniwami. Na miejscu pouczyli rolników o przyczynach powstawania pożarów i sposobach zapobiegania im.

Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja