czwartek, 25 luty 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3174203

 


Kalendarium: rok 1983


Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


2 lutego pod Wieliczką na skutek wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę autobusu przewożącego pracowników Krakowskiej Fabryki Kabli, doszło do zderzenia z samochodem strażackim, który udawał się do pożaru. W wypadku ranne zostały 32 osoby.
 
23 kwietnia pożar w magazynie surowców i wyrobów gotowych w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Vistula". Akcją gaśniczą kierował ppłk Józef Januś. Straty: 80 mln. zł.
 
28-29 maja

centralnym przedsięwzięciem w ramach obchodów "Dni ochrony przeciwpożarowej" i 110 rocznicy powstania Krakowskiej Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej był uroczysty apel na Rynku Głównym. Obok przedstawicieli władz Krakowa w uroczystościach uczestniczył Komendant Główny SP gen. Tomasz Ostrowski, Prezes Zarządu Głównego OSP płk Albin Lasoń, Zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnych ZSRR płk Kinstacz. W trakcie ich trwania prof. Jan Janowski udekorował sztandar MZSP "Złotą odznaką zasługi dla ziemi krakowskiej", a sztandar Szkoły Chorążych Pożarnictwa "Złotą odznaką za pracę społeczną dla Miasta Krakowa". W dniu następnym odznaczenia państwowe otrzymali: płk Aleksander Matuzik, st. ogn. Czesław Bułat, st. ogn. Eugeniusz Dudek, druh Stanisław Jaskulski /OSP Kościelec/, st. ogn. Jan Pac.

w dzielnicy Krakowa - Podgórzu - przekazano do użytku straży pożarnej nową strażnicę przy ul. Obrońców Modlina, w której rozpoczął działalność nowo utworzony oddział MZSP. Na jego dowódcę mianowano chor. Mariana Kołodziejczyka. Na terenie tego obiektu rozpoczęła działalność Służba Techniczna i Warsztaty Łączności Komendy Wojewódzkiej.

 
29 czerwca Prezydent Krakowa Tadeusz Salwa przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu Mieczysławowi Feliksowi pismo następującej treści: "Na zaproszenie władz państwowych i kościelnych przebywał w Polsce Jan Paweł II - głowa państwa Watykańskiego i Kościoła Powszechnego. Do właściwego zabezpieczenia wizyty Dostojnego Gościa w naszym mieście niezbędna była również praca Waszego Zakładu. Pragnę na ręce Obywatela Dyrektora przekazać serdeczne podziękowania dla wszystkich Pracowników, którzy przyczynili się do sprawnego i godnego przyjęcia Jana Pawła II w Krakowie."
 
26-27 lipca

22-23 sierpnia

w związku z plagą obrzeżka przeprowadzano dezynsekcję pomieszczeń na Wieży Mariackiej. W tym czasie hejnał krakowski grany był z wieży Ratusza na Rynku Głównym.
 
  W 1983 r. na terenie województwa wybuchło 612 pożarów, co spowodowało straty ponad 200 mln. zł. W 242 przypadkach przyczyną pożaru było nieostrożne obchodzenie się z ogniem, 170 wady instalacji elektrycznych i grzewczych. Całkowicie spłonęły 84 budynki, a 162 uległy uszkodzeniu. 4 osoby poniosły śmierć, a 91 odniosło rany, w tym 12 strażaków.

Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja