poniedziałek, 8 marzec 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3191936

 


Kalendarium: rok 1984


Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


9 marca - 7 kwietnia na terenie województwa krakowskiego przeprowadzono I etap akcji "Posesja", w ramach której skontrolowano 2565 obiektów. W 936 stwierdzono zaniedbania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 
14 maja specjalna komisja Komendy Wojewódzkiej SP przeprowadziła kontrolę zabezpieczenia przeciwpożarowego krakowskich teatrów. Na wniosek komisji władze miasta przeznaczyły na ten cel dodatkowo 60 mln. zł.
 
19 maja w ramach obchodów "Dni ochrony przeciwpożarowej" na terenie komendy przy ul. Westerplatte 19 odbył się apel poległych. Obecny na uroczystościach Wiceprezydent Miasta udekorował odznaczeniami państwowymi 11 strażaków.
 
20 maja na terenie Zakładu Energetycznego przy ul. Dajwór wybuchł pożar w stacji rozdzielczej zasilającej dzielnice: Śródmieście i Podgórze. Strażacy działali w ubraniach żaroodpornych i aparatach oddechowych. Po 3 godz. ogień ugaszono.
 
27 września krakowscy strażacy wydobyli zasypanego miałem węglowym pracownika w KZF "Polfa" przy ul. Mogilskiej. W dowód uznania dla grupy 12 ratowników dyrektor Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych wręczył im upominki i nagrody pieniężne, które przekazali w całości na ufundowanie książeczek mieszkaniowych dla wychowanków Domu Dziecka. W akcji ratowniczej szczególnie wyróżnił się ogn. Stanisław Feluś.
 
6 grudnia w Woli Filipowskiej odbyło się uroczyste przekazanie miejscowej OSP wybudowanej kosztem 5 mln. zł. remizy strażackiej.
 
  W 1984 r. miały miejsce 222 pożary mieszkań. Zginęło 5 osób, a 23 doznały obrażeń.

Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja