niedziela, 24 styczeń 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3119018

 


Kalendarium: rok 1985


Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


początek stycznia w związku z utrzymującymi się bardzo niskimi temperaturami Komenda Wojewódzka SP zwróciła się z apelem do społeczeństwa, administracji i dyrekcji zakładów pracy o zabezpieczenie przed mrozem hydrantów i ujęć wody.
 
5/6 stycznia na terenie Huty im. Lenina nastąpiła poważna awaria rurociągu ciepłowniczego, która spowodowała wstrzymanie ogrzewania mieszkań dla około 30.000 lokatorów w/w dzielnicy oraz stworzyła zagrożenie dla instalacji armatury. W akcji usuwania skutków awarii brali udział krakowscy strażacy.
 
9 stycznia w Komendzie Wojewódzkiej SP odbyła się narada kierowniczej kadry ochrony przeciwpożarowej województwa krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego i krośnieńskiego poświęcona analizie i ocenie organizacji oraz sposobu prowadzenia pracy polityczno-wychowawczej. Uczestniczył w niej Zastępca Komendanta Głównego SP d/s politycznych ppłk Maciej Stykowski.
 
24 lutego na przystani Kraków-Przewóz na Wiśle zauważono, że zaczyna tonąć statek rzeczny "Łoś - K-04". Do współpracy w akcji ratowniczej wezwano straż pożarną. Strażacy wypompowali wodę z pokładu.
 
1 kwietnia na skutek nagłego ocieplenia i gwałtownych ulew w Krakowie miała miejsce groźna powódź. Woda zalała wiele piwnic, magazynów i tereny zakładów pracy. Znaczne straty poniosła również Igołomia, Michałowice, Raciechów i Zielonki. Do wypompowania wody wezwano straż pożarną.
 
15-19 maja w Rodan w RFN odbył się zjazd hejnalistów z 8 krajów Europy. Uczestniczył w nim ogn. Ludwik Skowronek, który stał się rewelacją spotkania i został zaproszony do złożenia wizyty burmistrzowi miasta.
 
16 maja w ramach inauguracji "Dni ochrony przeciwpożarowej" w Zespole Szkół Rolniczych w Piotrowicach Małych odbyło się pasowanie na strażaka członków szkolnych, młodzieżowych drużyn strażackich, czego dokonał płk Seweryn Dyja.
 
27 czerwca mieszkańcy Krakowa mieli okazję oglądać pozorowaną akcję ratowniczo-gaśniczą prowadzoną przez strażaków w Sukiennicach.
 
I połowa sierpnia województwo krakowskie nawiedziła groĽna powódĽ. Poziom wody w Wi¶le 12 sierpnia podniósł się o 3,5 m. Zalanych zostało wiele nisko położonych obiektów.
 
15 sierpnia z ul. Westerplatte 19 na ul. Zarzecze 106 przeniesiona została Komenda Rejonowa Kraków-Krowodrza.
 
20 sierpnia w Kokotowie odbyły się II Wojewódzkie Zawody w Sportach Pożarniczych. Obecny był na nich Wiceprezydent Krakowa oraz Komendant Wojewódzki SP Mieczysław Feliks.

Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja