czwartek, 25 luty 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3174178

 


Kalendarium: rok 1986


Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


1-5 stycznia w Krakowie miały miejsce 2 tragedie. W płonących mieszkaniach śmierć poniosły 2 osoby.
 
28 lutego na terenie Państwowego Domu Opieki Społecznej przy ul. Krakowskiej 45 powstał groźny pożar. Na skutek zaczadzenia śmierć poniosły 2 pracownice tej placówki. Strażacy ugasili pożar.
 
28 marca w pomieszczeniach Akademickiego Klubu Jazdy Konnej w Chełmie /peryferia dzielnicy Krowodrza/ powstał groźny pożar. Akcja gaśnicza trwała 10 godzin. Ze względu na łatwopalność obiektów powstały znaczne straty. Spaliło się 14 koni, duża ilość paszy i różnego rodzaju sprzętu. Pożar powstał na skutek zaprószenia ognia..
 
11 maja młoda dziewczyna, która zbiegła z domu poprawczego w Krakowie, weszła na wierzchołek 80-metrowego komina w Krakowskiej Fabryce "Solway" i zagroziła samobójstwem. Po 4 godz. udało się odwieść ją od tego i sprowadzić na ziemię. Niemałą w tym zasługę mieli uczestniczących w akcji strażacy.
 
17 maja w ramach inauguracji "Dni ochrony przeciwpożarowej" na dziedzińcu komendy przy ul. Westerplatte odbył się uroczysty apel poległych. Wiceprezydent Krakowa i Sekretarz Krakowskiego Komitetu PZPR wręczyli odznaczenia ppłk Stefanowi Lanemu, ppłk Sewerynowi Dyji, st. ogn. Józefowi Sendorowi. Ponadto przyznano 33 medale "40-lecia Polski Ludowej" oraz odznaczenia resortowe i strażackie. Podczas tej uroczystości przekazano dla wychowanki Domu Dziecka książeczkę mieszkaniową z wkładem 25.000 zł, ufundowaną ze składek załóg jednostek ochrony przeciwpożarowej.

na Placu Wolnica zorganizowano wystawę "Ochrona przeciwpożarowa w 40-leciu".

 
15 czerwca nad Krakowem przeszła potężna 4-godzinna burza, powoduj±c poważne szkody w mieście. W tym dniu straż pożarna odebrała ponad 500 doniesień o zalaniu wodą piwnic, magazynów, obiektów przemysłowych i studzienek telefonicznych. Tylko w ciągu 10 godz. krakowscy strażacy interweniowali 134 razy.
 
12 sierpnia w Komendzie Wojewódzkiej przebywała delegacja pożarników z ZSRR ze swoim Komendantem Głównym gen. Kuźniczem.
 
22-23 września z inicjatywy Komendanta Głównego i Komendanta Wojewódzkiego SP w Krakowie odbyło się I Ogólnokrajowe Sympozjum Ochrony Przeciwpożarowej Zabytków. Było to bezprecedensowe w naszym kraju spotkanie pożarników, naukowców, przedstawicieli administracji państwowej, duchowieństwa, konserwatorów, muzealników, projektantów i producentów sprzętu, mających wpływ na ochronę p.poż. zabytków kultury. W sympozjum uczestniczyli: Komendant Główny SP, płk Andrzej Gatlik, Prezydent Krakowa, krakowski Komendant Wojewódzki SP.
 
październik w suszarniach tytoniu w rejonie Proszowic wybuchły 44 pożary. W celu przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom Komenda Wojewódzka SP wydała specjalne zarządzenie.
 
22 grudnia w kawiarni "Jama Michalika" przy ul. Floriańskiej zawalił się strop, który spowodował obrażenia wielu osób. W akcji ratunkowej brali udział strażacy pod kierownictwem dowódcy I oddziału mjr Andrzeja Słysza. Przyczyną wypadku było przewrócenie się wysokiego komina na dachu budynku.
 
31 grudnia stan upartyjnienia w ochronie przeciwpożarowej województwa krakowskiego wynosił 87 członków i kandydatów PZPR w POP Komendy Wojewódzkiej i 14 w POP proszowickiej Komendy Rejonowej . Sekretarzem POP Komendy Wojewódzkiej był płk Aleksander Matuzik.
 
  W 1986 r. w województwie krakowskim miały miejsce 994 pożary, które spowodowały straty wielkości ok. 206 mln. zł. Tak więc w porównaniu z rokiem 1985 ilość pożarów zmniejszyła się o 15, ale straty wzrosły o 4 mln. W 1986 r. dokonano 890 kontroli w obiektach gospodarki państwowej i spółdzielczej oraz 1769 w obiektach prywatnych. Nałożono 529 mandatów na kwotę 55.000 zł. Wystąpiono z wnioskami o zamknięcie 8 obiektów, a 8 spraw skierowano do kolegium do spraw wykroczeń.

Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja