niedziela, 24 styczeń 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3118968

 


Kalendarium: rok 1988


Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


6 stycznia przy wykorzystaniu drabiny mechanicznej strażacy z dużą precyzją przetransportowali na dach budynku przy ul. Wielopole 1 teleskopową antenę satelitarną.
 
17 marca w Komendzie Wojewódzkiej SP odbyło się pożegnanie odchodzących do rezerwy po 2-letniej służbie junaków oddziału OC. Wyróżniającym się 8 junakom Komendant Oddziału OC płk Januś wręczył nagrody książkowe.
 
10 kwietnia specjalna komisja Komendy Wojewódzkiej SP stwierdziła szereg usterek w zabezpieczeniu przeciwpożarowym Hotelu Forum i nie dopuściła do jego eksploatacji. Wyznaczono termin do usunięcia nieprawidłowości.
 
przełom kwietnia i maja w rejonie Skawiny, Tenczynka, w Lasku Wolskim i kilku miejscach Puszczy Niepołomickiej powstały pożary lasu. Ugaszono je zapobiegając rozprzestrzenieniu się ognia.
 
maj z inicjatywy Komendy Wojewódzkiej SP na Wawelu zainstalowano instalację przeciwpożarową szwajcarskiej firmy "Cerberus", które gaszą z wykorzystaniem halonu.
 
17 maja w związku z narastającym zagrożeniem pożarowym lasów, na wniosek Komendy Wojewódzkiej SP Prezydent Krakowa wydał specjalne zarządzenie, w którym zakazał wstępu do lasów oraz wjazdu na tereny leśne wszelkich pojazdów.
 
20-27 maja w ramach obchodów "Dni ochrony przeciwpożarowej" na Placu Wolnica odbył się pokaz sprzętu pożarniczego. Przeprowadzono również ćwiczebne, pokazowe akcje ewakuacji osób z różnych pięter i w różnych warunkach.
 
21 maja w ramach obchodów "Dnia Strażaka" i 115 rocznicy powstania krakowskiej Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej na dziedzińcu komendy przy ul. Westerplatte odbył się apel poległych, ślubowanie junaków oddziału OC, wręczenie nominacji na wyższe stopnie służbowe. Książeczki mieszkaniowych dla 5 wychowanków Domu Dziecka, które zebrano ze składek pracowników ochrony przeciwpożarowej województwa krakowskiego, przekazał mjr Antoni Nawrot - Przewodniczący Rady Pracowniczej.
 
12 czerwca w Dobczycach odbył się konkurs strażackich orkiestr dętych. Udział wzięło 20 zespołów. Na imprezie obecny był Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Związku OSP ppłk Stefan Drzyzga.
 
6 lipca około godz. 14:30 nad Krakowem przeszła ogromna burza połączona z wyładowaniami atmosferycznymi. Zalane zostały setki piwnic, magazynów, niżej położonych obiektów. Połamanych zostało również wiele drzew. Strażacy przez kilka godzin likwidowali skutki oberwania chmury. Taka sytuacja miała miejsce w całym województwie krakowskim.
 
11 lipca pożar w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Szreniawie gm. Gołcza. W akcji gaśniczej uczestniczyli strażacy ZSP i OSP. Straty spowodowane pożarem wyniosły 50 mln. zł.
 
17 września na terenie województwa krakowskiego przebywał Komendant Główny SP Andrzej Stefanowski. Podczas wywiadu dla Gazety Krakowskiej stwierdził on: "Z warszawskiej perspektywy sprawa bezpieczeństwa pożarowego pod Wawelem wygląda zupełnie przyzwoicie. Jak wynika ze statystyk strażackich, w ubiegłym roku nastąpił spadek liczby pożarów o 17 % w porównaniu z rokiem 1987. Znamienne jest to, że nie było pożarów dużych, paraliżujących gospodarczy krwioobieg. W zaopatrywaniu w nowy sprzęt pożarniczy mamy na uwadze potrzeby Krakowa. W przyszłym roku krakowska straż pożarna otrzyma kolejną nowoczesną jednostkę. Będzie nią drabina mechaniczna o dużym wysięgu zainstalowana na samochodzie o bardzo niskim podwoziu.".
 
30 października przy ul. Krasickiego 14 nastąpił wybuch gazu znajdującego się w butli o pojemności 10 l. Śmierć poniosły 2 osoby. Zniszczonych zostało 9 mieszkań, a 2 spalone. Strażacy ugasili pożar.

Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja