czwartek, 25 luty 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3174172

 


Kalendarium: rok 1990


Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


1 stycznia tradycyjnie, jak co roku Komendant Wojewódzki SP płk Mieczysław Feliks i jego zastępcy - płk Józef Januś i płk Seweryn Dyja - odwiedzili jednostki zawodowej straży w województwie krakowskim, składając noworoczne życzenia pełni±cym służbę załogom.

Komendantem Rejonowym SP Kraków-Krowodrza mianowany został mjr Kazimierz Krzowski.

 
marzec-czerwiec kadra Komendy Wojewódzkiej przeprowadził nieodpłatnie kurs starszych podoficerów dla 40 podoficerów młodszych, co dało oszczędności finansowe około 5 mln zł.
 
9-11 marca nad województwem krakowskim przeszła wichura, poł±czona z ulewnym deszczem i wyładowaniami atmosferycznymi, powodując znaczne zniszczenia. Sekcje straży pożarnej brały udział w tych dniach w ponad 30 akcjach ratunkowych i kilkunastu gaśniczych.
 
4 maja po 42 latach, z inicjatywy strażackiej "Solidarności" przywrócono ponownie obchody "Dnia Strażaka" w dniu św. Floriana. Z tej okazji przy kolegiacie pod wezwaniem tego świętego odprawiona została uroczysta msza św., którą celebrował metropolita krakowski ks. kard. Franciszek Macharski. Obok licznie przybyłej kadry zawodowej i członków OSP wystąpiła kompania honorowa straży pożarnej z historycznym sztandarem z 1925 r. z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Po mszy św. pod Pomnikiem Grunwaldzkim i przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbył się uroczysty apel poległych.
 
5 maja na terenie Komendy Rejonowej Kraków-Podgórze odbyło się uroczyste ślubowanie junaków Obrony Cywilnej. W uroczystości uczestniczył kapelan wojskowy ks. płk. Zygmunt Gola, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej i krewni ślubujących.
 
11 maja podczas powrotu z delegacji, na trasie Warszawa-Kraków zasłabł Komendant Wojewódzki płk Mieczysław Feliks. Po przewiezieniu do szpitala zmarł w godzinach rannych 14 maja w wieku 59 lat. Przyczyną zgonu był wylew.
 
17 maja odbył się uroczysty pogrzeb zmarłego Komendanta Wojewódzkiego.
Komendant Główny SP gen. Andrzej Stefanowski powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie płk Józefowi Janusiowi.
 
31 maja o godz. 1730 wybuchł groźny pożar na II piętrze pałacu "Pod Baranami" u zbiegu ulic św. Anny i Rynku Głównego, w jednej z najsłynniejszych zabytkowych kamienic Krakowa. Zgodnie z procedurą do akcji zadysponowano natychmiast sekcję pod dowództwem chor. Adama Szyszko, składającą się z samochodów gaśniczych i drabiny mechanicznej. Przybyła ona na miejsce o godz. 17:39. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania i oceny sytuacji pożarowej wprowadzono 1 prąd wody z drabiny przez okno, a 4 prądy przez klatkę schodową. Z pomieszczeń objętych ogniem przez okna wydobywał się dym i płomienie. W tym czasie w sali wykładowej na II piętrze na skutek wzrostu ciśnienia gazów pożarowych nastąpiło "wyfuknięcie". Odłamki szkła i drewnianych okiennic zostały wyrzucone na płytę Rynku Głównego. Z uwagi na intensywne palenie się w/w pomieszczeń i w obawie przed rozprzestrzenieniem się pożaru na całą II kondygnację, poddasze i oficynę, zadysponowano do pożaru dodatkowe siły i środki. Do bezpośredniego gaszenia ognia wprowadzono ogółem 11 prądów wody, w tym 5 od zewnątrz z drabin mechanicznych, a 6 od wewnątrz przez klatki schodowe. W wyniku podjętych działań pożar zlokalizowano około godz. 18:30, natomiast nadal palił się potrójny strop nad biblioteką między II a III piętrem o grubości 1 m. W celu jego ugaszenia przystąpiono do wyburzenia ściany na III piętrze nad biblioteką oraz odkrywania stropów i stopniowego gaszenia drewnianych elementów konstrukcji. O godz. 20:37 sytuację pożarową w obiekcie opanowano, dogaszanie i kontrola pogorzeliska trwała jednak jeszcze do godz. 5:00 dnia następnego. Ogień zniszczył bibliotekę ze zbiorami, czytelnię, salę ekologiczną, koncertową i szachową. Zatruciu tlenkiem węgla uległ st. kpr. Andrzej Góralczyk i kdt. Marek Kot. W akcji gaśniczej kierowanej kolejno przez: mjr Mariana Kiszkę, ppłk Marcina Krewniaka i płk Józefa Janusia wzięło udział 17 zastępów Zawodowej Straży Pożarnej - w tym także ze Szkoły Chorążych Pożarnictwa z Nowej Huty/ - razem 80 strażaków. Na miejscu przebywał wojewoda Tadeusz Piekarz oraz Prezydent Miasta Jacek Woźniakowski. Badania przyczyny powstania wypadku wykazały, że w bibliotece, gdzie prowadzony był właśnie remont, punkty świetlne znajdowały się w zbyt małej odległości od materiałów palnych, instalacja elektryczna była wykonana niezgodnie z przepisami, a przewody łączące punkty świetlne z instalacją połączone były "na skrętkę" - bez kostek łączeniowych.
 
20 sierpnia nad Krakowem przeszła ogromna burza, która spowodowała poważne szkody. Usunięcie ich powierzono strażakom.
 
22 sierpnia na otwartym zebraniu NSZZ "Solidarność" ochrony przeciwpożarowej województwa krakowskiego zdecydowaną większością głosów poparto kandydaturę płk Józefa Janusia na Komendanta Wojewódzkiego SP. Zebranie zobowiązało Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" do przedstawienia decyzji zebrania wojewodzie i Komendantowi Głównemu SP.
 
sierpień z okazji nawiązania przez Komendę Wojewódzką SP oraz Komisję Międzyzakładową współpracy z probostwem parafii św. Floriana, delegacja komendy i związku złożyła wizytę proboszczowi tej parafii ks. Janowi Czyrkowi, przekazując mu album pamiątkowy, kasetę z filmem z przebiegu uroczystości religijnych w "Dniu Strażaka" , figurkę strażaka w historycznym mundurze i toporek strażacki z dedykacją dla Metropolity Krakowskiego ks. kard. Franciszka Macharskiego. Ustalono również zasady współpracy.
 
1 września w uzgodnieniu z KG PSP wojewoda krakowski mgr Tadeusz Piekarz mianował Komendantem Wojewódzkim w Krakowie płk Józefa Janusia.
 
1 października wprowadzono nową strukturę Zawodowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 
24 października na prośbę krakowskiej straży, Komenda Główna SP wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Krakowskiego o zamknięcie przy ul. Grodzkiej w Krakowie siedziby Państwowego Archiwum, która ze względu na złe zabezpieczenie przeciwpożarowe i brak warunków do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji, nie nadawała się do tego celu. Wojewoda zaakceptował ten wniosek.
 
20 listopada pożar w zabytkowym atelier fotograficznym przy ul. Karmelickiej. Akcją gaśniczą kierował asp. Janusz Paluch . W ciągu godziny ogień ugaszono.
 
12 grudnia krakowscy strażacy przeprowadzili 5 akcji gaśniczych. Ugasili m.in. przy ul. Grzegórzeckiej "Stara 28". Spaliły się znajdujące się na samochodzie kanistry i butle gazowe. Straty oszacowano na 17 mln zł.
 
21 grudnia w komendzie przy ul. Westerplatte przebywał proboszcz parafii św. Floriana ks. Jan Czyrek, który wszystkim strażakom złożył życzenia świąteczne.

Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja