poniedziałek, 8 marzec 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3192036

 


Kalendarium: rok 1991


Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


16 stycznia na terenie Huty im. T. Sendzimira nastąpiła awaria i pożar na gazociągu gazu koksowniczego. Interweniowała zakładowa straż pożarna.
 
25 stycznia pożar w stolarni Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Pożarniczym przy ul. Cegielnianej. Spaliło się 20 m2 dachu i kilka m2 ściany.
 
1 lutego pożar taboru tramwajowego w zajezdni MPK przy ul. Ujastek. Spalił się 1 wagon, a 3 zostały nadpalone. Straty: 20 mln zł.

pożar w Krakowskich Zakładach Meblowych "Meblozbyt" przy ul. Wincentego Pola 7. W trwającej kilka godzin akcji gaśniczej kierowanej przez kpt. Gatlika i płk Jerzego Nowickiego uczestniczyli strażacy z trzech oddziałów.
 
28 lutego pożar w wagonie PKP urządzonym jako magazyn materiałów technicznych. Spaliło się jego wnętrze, a opaleniu uległo kilka sąsiednich wagonów. Straty: 0,5 mld zł.
 
15 kwietnia przy ul. Dobrego Pasterza 117 zapalił się barak-magazyn należący do parafii św. Jana Chrzciciela. Spaliło się poddasze i wyposażenie. Straty: 100 mln zł.
 
maj w komendzie przy ul. Westerplatte przebywał korespondent czasopisma "Halo 18" z Paryskiej Straży Pożarnej, który zapoznał się z działalnością krakowskich strażaków. Wzbogacony o zdjęcia reportaż ukazał się w w/w czasopiśmie z czerwca 1991 r. nr 480.
 
4-5 maja w ramach "Dnia Strażaka" odbyła się strażacka pielgrzymka na Jasną Górę.

na terenie komendy przy ul. Westerplatte jak co roku odbył się finał konkursu plastycznego dla dzieci. Cieszył się dużą popularnością. Licznej grupie wyróżnionych młodych artystów wręczono nagrody.
 
25 maja przy ul. Warszawskiej stanął w ogniu barak restauracyjny "Wars". Spaliły się 4 przedziały, korytarz i urządzenia sanitarne. Straty: 250 mln zł.
 
9 czerwca krakowska Zawodowa Straż Pożarna przyłączyła się do ogólnokrajowego protestu pracowników ochrony przeciwpożarowej popierając następujące postulaty Ogólnokrajowego Komitetu Protestacyjnego:
1. przyznanie środków finansowych na zatrudnienie nowych pracowników dla uzupełnienia kadry.
2. poprawienie wyposażenia jednostek w sprzęt specjalistyczny.
3. prawne usankcjonowanie świadczeń służby zdrowia.
4. zrównanie średniego uposażenia strażaków z średnim uposażeniem służb specjalnych MSW.
5. weryfikacja kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.
 
24/25 czerwca przy zjeździe z autostrady w rejonie Balic zagraniczny kierowca prowadzący samochód przewożący z Bieszczad do Hiszpanii na 2-poziomowej przyczepie 53 krowy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę. Pojazd wywrócił się, a przyczepa z ładunkiem stoczyła się z wysokiej skarpy zwisając na niej. Strażacy w trudnych warunkach wydobyli z przyczepy 14 zabitych i kilkanaście poważnie pokaleczonych krów. Przy pomocy Samochodu Ratownictwa Technicznego "Unimog" postawiono na kołach wywrócony samochód i 16-tonową przyczepę. Zabezpieczono żywe krowy, a jezdnię oczyszczono z rozlanego paliwa. Trwając± 12 godz. akcję ratowniczą kierował ppor. Andrzej Łabuz.
 
11-13 sierpnia krakowscy strażacy uczestniczyli w budowie ołtarza przy kościele Mariackim w Rynku Głównym, na którym papież Jan Paweł II 13 sierpnia odprawił mszę św.
 
13-16 sierpnia straż pożarna zabezpieczała pod względem przeciwpożarowym wizytę papieża Jana Pawła II w czasie jego pobytu w Krakowie w ramach "IV pielgrzymki do Ojczyzny".
 
3 września na terenie I oddziału zorganizowano pokaz wykorzystania w działaniach ratowniczych Samochodu Ratownictwa Chemicznego firmy Rosenbauer. Uczestniczyło w nim 100 strażaków.
 
11-19 września w systemie skoszarowanym na terenie Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu przeprowadzono kurs z zakresu ratownictwa chemicznego dla kadry kierowniczej straży pożarnej. W roli wykładowców wystąpili specjaliści z Ośrodka Ratownictwa Chemicznego w/w zakładów. W kursie uczestniczyło 20 chorążych i podoficerów - dowódców plutonów. Następna tego rodzaju przeszkolenie zorganizowano w okresie 9-17 października.
 
7-16 października na zaproszenie kierownictwa Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej Sekwany i Marne`y we Francji przebywała grupa strażaków krakowskiej Zawodowej Straży Pożarnej w składzie: mjr Krzowski, płk Jerzy Nowicki, ppłk Jan Borowiec, płk Marcin Jaszewski oraz mł. chor. Stanisław Nowak. Zapoznali się oni z organizacją, szkoleniem, wyposażeniem i działaniem ochrony przeciwpożarowej we Francji, a w szczególności w Paryżu.
 
20 listopada pożar w mieszkaniu na os. Kalinowym 22. Mimo natychmiastowej interwencji straży w płomieniach śmierć poniósł 50-letni Mieczysław Nowak. Uratowano 2 osoby. Akcja ratownicza prowadzona była w bardzo trudnych warunkach.
 
6 grudnia o godz. 13:10 wybuchł groźny pożar w budynku Filharmonii Krakowskiej przy ul. Zwierzynieckiej. Akcją ratowniczo-gaśniczą kierował Komendant Wojewódzki płk Józef Januś. Pożar ugaszono w ciągu kilku godzin. Pomimo ogromnego poświęcenia strażaków powstały znaczne straty materialne. Kilka dni po wypadku w Komendzie Wojewódzkiej SP złożył wizytę wojewoda Tadeusz Piekarz, który przekazał wyrazy uznania i podziękowania krakowskim strażakom. Kilkunastu z nich otrzymało nagrody pieniężne.
 
24 grudnia w wigilię Bożego Narodzenia I oddział ZSP odwiedził proboszcz parafii św. Floriana ks. Jan Czyrek. Złożył on życzenia i przełamał się opłatkiem z pełniącymi służbę strażakami oraz oficerami w komendzie.

Rok: | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Rok: | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja