czwartek, 25 luty 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3174177

 


Kalendarium: rok 1992


Rok: | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |


6 stycznia pożar zabudowań gospodarczych i stodoły w Ostrężnicy. Straty: 70 mln zł.
 
18 stycznia pożar w zabudowaniach Zarządu Odnowy Zabytków przy ul. Halickiej 3. Straty: 0,5 mld zł.
 
28 stycznia w miejscowości Sanka k. Krzeszowic zapalił się samochód "Star-200" z 200 transporterami z alkoholem. Straty 300 mln zł.
 
21 marca w m. Skała doszło do wypadku autokaru Jelcz. Strażacy przy pomocy sprzętu do cięcia metalu dostali się do wnętrza pojazdu i wydobyli zwłoki 2 osób.
 
27 marca z rzeki Wilgi strażacy wydobyli zwłoki 25-letniego mężczyzny.
 
4 maja z placu przed komendą 2 kompanie strażackie ze sztandarem przemaszerowały w szyku zwartym do kościoła św. Floriana, gdzie z okazji "Dnia Strażaka" odprawiona została uroczysta msza św. w intencji strażaków.
w Komendzie Wojewódzkiej SP złożył wizytę krakowski Wicewojewoda Józef Lassota.
 
11 maja na ul. Dietla strażacy przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydobyli z rozbitego samochodu 2 ranne osoby i zwłoki 30-letniego mężczyzny.
 
27 maja z Wisły w rejonie Zabłocia wyłowiono "Fiata 126p".
 
10 czerwca na Placu Centralnym spod tramwaju wydobyto "Fiata 126p".
 
22 czerwca z wraku rozbitego samochodu wydobyto 5 rannych osób.
 
22-23 czerwca 5 krakowskich oficerów ZSP przebywało w Poznaniu, gdzie w ramach Międzynarodowych Targów uczestniczyli w sympozjum n.t. ratownictwa technicznego i chemicznego organizowanym przez firmę "Schmitz".
 
27 czerwca w Szpitalu Klinicznym przy ul. Śniadeckich 2 strażacy zneutralizowali rozlany kwas solny.
 
7-10 lipca po obfitych opadach deszczu zastępy PSP wypompowywały wodę z kilkunastu zalanych pomieszczeń w różnych częściach miasta.
 
14 lipca w sali konferencyjnej KW PSP odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na stanowiska służbowe oraz ślubowanie kadry kierowniczej PSP województwa krakowskiego. W ceremonii uczestniczył bryg. inż. Jan Miza - Zastępca Komendanta Głównego PSP, Wojewoda Krakowski mgr Tadeusz Piekarz, ks. Jan Czyrek oraz inni goście. Komendantem krakowskiej Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej mianowano bryg. Antoniego Nawrota, a jego zastępcą mł. bryg. Mariana Kiszkę. Dowódcami krakowskich Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych zostali:
<br>- JRG 1 przy ul. Westerplatte 19 - mł. bryg. Kazimierz Krzowski,
<br>- JRG 2 przy ul. Rzemieślniczej 13 - kpt. Lesław Nędzka,
<br>- JRG 3 przy ul. Zarzecze 106 - mł. bryg. Andrzej Słysz,
<br>- JRG 4 przy ul. Obrońców Modlina 2 - mł. bryg. Stanisław Konik.
 
14 sierpnia sekcje PSP i OSP województwa krakowskiego uczestniczyły w akcji gaszenia pożarów lasu w rejonie Olkusza. Codziennie organizowano podmiany. Na miejscu przebywało 5 samochodów z JRG w Krakowie. W związku z ogłoszeniem w dniach 11-15 sierpnia najwyższego stopnia gotowości operacyjnej, skoszarowano cały stan osobowy strażaków PSP.
 
16 sierpnia w wyniku awarii instalacji elektrycznej zapalił się budynek techniczno-maszynowy Zakładu Produkcji Betonu przy ul. Portowej 4. W akcji brały udział 3 zastępy. Straty wyniosły 350 mln zł.
 
27 sierpnia -
13 września
straż pożarna z Krakowa gasiła pożar lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej. Średnio na terenie akcji przebywały 24 samochody gaśnicze i specjalne oraz 5 motopomp, które obsługiwało 95 strażaków. Codziennie organizowano podmiany. W związku z ogłoszeniem najwyższego stopnia gotowości operacyjno-technicznej od 29 sierpnia wszyscy strażacy zostali skoszarowani. Od 4 do 13 września na podmianę do pożaru wyjeżdżali tylko kierowcy i dowódcy, natomiast pomocnicy i przodownicy rot zostali zastąpieni przez kadetów ze Szkoły Aspirantów PSP.
 
28 sierpnia 3 zastępy straży gasiły budynek mieszkalny przy ul. Smętnej 5. Straty: 200 mln zł.
 
16 września na os. Złotego Wieku 2 zastępy z JRG SA PSP uwolniły z rozbitego samochodu rannych pasażerów.
 
18 września na Błoniach Krakowskich na skutek uderzenia w ziemię zapaliła się motolotnia. W katastrofie zginął pilot. Strażacy ugasili ogień.
 
20 września 3 zastępy gasiły pożar w mieszkaniu przy ul. Mogilskiej 58, który powstał na skutek zwarcia instalacji elektrycznej telewizora. W płomieniach zginął właściciel mieszkania, a 1 osoba została poparzona.
 
13 października 2 zastępy z JRG 1 gasiły pożar wagonu tramwajowego na ul. Dietla. Straty: 50 mln zł.
 
15 października 9 zastępów PSP ugasiło pożar dachu i pomieszczeń w Szpitalu im. Biernackiego przy ul. Trynitarskiej 1. Akcja ratowniczo-gaśnicza prowadzona była na obszarze zagrożonym porażeniem prądem elektrycznym, gdyż jego wyłączenie spowodowałoby śmierć pacjentów na znajdującym się w tej części budynku oddziale reanimacyjnym. Sprawnie przeprowadzono ewakuację 20 obłożnie chorych oraz uratowano mienie wartości 120 mln zł.
 
15 października JRG 1 otrzymała ciężki samochód ratownictwa chemicznego Jelcz-Schmitz, zaporę olejową o dł. 200 m oraz przewoźny separator olejowy. Zakup ten o wartości 8 mld zł. sfinansował Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 
19 października 4 zastępy PSP udały się do pożaru materiałów konserwatorskich w rejonie Katedry na Wawelu. Ogień szybko ugaszono. Straty: 200.000 zł.
 
30 października około godz. 17 wybuchł pożar w budynku Hurtowni Obuwia przy ul. Głowackiego. Z powodu braku dozoru budynku przybyli na miejsce strażacy z III oddziału przecięli zawiasy metalowych drzwi na rampach i w ten sposób przedostali się do wnętrza budynku. Prądy gaśnicze wprowadzono dołem - przez bramy i górą - przez wycięte otwory w drewnianym stropodachu. Ogień opanowano o godz. 1830. W akcji wyróżnił się mł. asp. Jacek Linca. W sumie pożar gasiły 4 zastępy PSP . Straty wyceniono na 300 mln zł.
 
16 listopada pożar w maszynowni windy w Zamku Królewskim na Wawelu. Do akcji gaśniczej zadysponowano 8 zastępów straży. Ogień szybko zlokalizowano i ugaszono. Straty 10 mln zł.
 
2 grudnia 2 zastępy strażaków gasiły pożar w magazynie artykułów spożywczych przy ul. Klimeckiego 4. Straty: 330 mln zł.
 
19 grudnia z kanału ciepłowniczego na os. Kościuszkowskim strażacy wydobyli zwłoki mężczyzny.
 
26 grudnia 3 zastępy straży gasiły pożar instalacji olejowej transformatora w Elektrociepłowni Kraków S.A. przy ul. Ciepłowniczej. Straty: 100 mln zł.
 
31 grudnia pożar w świeżo odnowionym budynku przy ul. św. Tomasza 13. Do działań skierowano 5 zastępów z JRG 1. Straty: 600 mln zł.
 
  na dzień 31 grudnia w województwie krakowskim w PSP stan zatrudnienia wynosił 721 osób, w tym 663 strażaków. W KR PSP pracowało 457 osób, w tym 443 strażaków /14 oficerów, 60 aspirantów, 169 podoficerów i 200 szeregowców/. Na emerytury i renty odeszło 25 strażaków i pracowników cywilnych PSP.

Rok: | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |


 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja