Włączanie jednostek OSP do KSRG

Procedura P-23 w sprawie włączania jednostki OSP do KSRG [ PDF, 1,3 MB ]

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego [ PDF, 51 kB ]

Zamieszczono : 20.12.2010

Inspekcje gotowości operacyjnej w OSP z KSRG

Zestaw pytań testowych do wykorzystania w sprawdzianach wiedzy strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej [ PDF ] [ DOCX ]

Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego PSP z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego [ PDF ]

Zamieszczono : 04.04.2018

Standard wyszkolenia Jednostki OSP w KSRG

Standard wyszkolenia Jednostki OSP w KSRG [ PDF, 78 kB ]

Zamieszczono : 10.05.2012

Numery operacyjne sprzętu pożarniczego OSP

Procedura nadania Numeru Operacyjnego dla pojazdu OSP [ PDF, 48 kB ]

Zarządzenie KG PSP nr 3 z dnia 29.01.2019 w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. [ PDF ]

Zaktualizowano : 26.03.2019

Badania lekarskie członków OSP

Pismo KW PSP w Krakowie w sprawie badań lekarskich [ PDF, 1,1 MB ]

Zaświadeczenie lekarskie - Wzór  [ PDF, 60 kB ]

Pismo przewodnie KM PSP w sprawie badań lekarskich [ PDF, 53 kB ]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych [ PDF, 61 kB ]

Załącznik do Rozporządzenia [ PDF, 39 kB ]

Artykuł z czasopisma "Strażak" w temacie badań lekarskich [ PDF, 2,6 MB ]

Przykładowe zaświadczenie lekarskie [ PDF, 235 kB ]

Zamieszczono : 19.12.2011

Pozyskiwanie pojazdów przez jednostki OSP wycofanych z użytkowania
w KM PSP Kraków

Komenda Miejska PSP w Krakowie informuje wszystkie OSP z terenu miasta Krakowa i powiatu krakowskiego, iż jednostka OSP zainteresowana pozyskaniem sprzętu wycofanego z użytkowania w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie powinna wystąpić z wnioskiem do Komendanta Miejskiego
o przydzielenie sprzętu transportowego wycofanego z eksploatacji z KM PSP w Krakowie.

Ponadto za pośrednictwem Komendanta Miejskiego należy złożyć podobny wniosek do Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.

Na podstawie złożonych dokumentów Małopolski Komendant Wojewódzki PSP podejmuje decyzję o przekazaniu wycofanego sprzętu do dalszej eksploatacji wnioskującej jednostce OSP.

Zamieszczono : 11.04.2011