Zabezpieczanie lądowowisk dla śmigłowców ratowniczych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, iż na stronie internetowej Komendy Głównej PSP pod adresem:

http://www.straz.gov.pl/data/other/zatwierdzona_chackilista.pdf

umieszczona został zatwierdzony schemat postępowania strażaków KSRG w przypadku zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowców ratowniczych.

Prosimy w miarę możliwości o umieszczenie tego schematu w dokumentacji pomocniczej pojazdów pożarniczych przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania.

Zamieszczono : 20.12.2010

Postępowanie podczas interwencji z owadami błonkoskrzydłymi

Zasady postępowania podczas interwencji dot. rojów owadów błonkoskrzydłych [ PDF, 384 kB ]

Usuwanie rojów pszczół, os, szerszeni [ film instruktażowy 17 minut ]

Zamieszczono : 22.07.2009