Szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Utrzymanie uprawnień otrzymanych wg dotychczasowych programów szkolenia [ PDF, 184 kB ]

System szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych [ PDF, 3,1 MB ]

Informacje z KG PSP i KW PSP dot. szkolenia strażaków ratowników OSP część II. [ PDF, 308 kB ]

Karta skierowania uczestnika na szkolenie OSP [ DOC ], [ PDF ]

Rozporządzenie MSWiA w sprawie kierowania ruchem drogowym [ PDF, 197 kB ] [ PDF, 294 kB ]

Program Szkolenia Specjalistycznego Kierowców-Operatorów Samochodów z Drabiną Mechaniczną [ PDF, 758 kB ]

Regulamin testów i ćwiczeń doskonalących prowadzonych w komorze dymowej [ PDF, 68 kB ]

Zaktualizowano : 12.09.2013

Szkolenie członków OSP - informacje bieżące

Zaktualizowano : 07.09.2011