czwartek, 9 kwiecień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2597859

 Szczególne zasady postępowania Inwestorów
w trybie art. 56 ust. Prawa budowlanego

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa” – i wprowadzonych działaniach by skutecznie chronić interesantów i pracowników komendy, informuję Państwa, iż mogą wystąpić utrudnienia podczas wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych oraz wydawania stanowisk w trybie art. 56 Prawa Budowlanego.
Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w komendzie. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych wizyta w komendzie jest możliwa po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 616 83 80. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.

Dziękuję za wyrozumiałość.


O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.psp.krakow.pl.

Dodatkowo nadmieniam, iż zgodnie z art. 15 zzs ust. 1 pkt 10 oraz ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), w związku z art. 56 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), brak zajęcia stanowiska przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie może być traktowane jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

 


                
 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja