wtorek, 11 sierpień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin :

 


 

Gaz w domu i mieszkaniu


GAZ W DOMU
JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM GAZU

Gdy poczujesz gaz !!!

 • zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe - 992 i straż pożarną - 998 (ewentualnie administrację budynku),

 • nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych (jeśli to możliwe odłącz urządzenia, które mogą się samoczynnie uruchomić, jak np. lodówkę, urządzenia podłączone pod czasowe wyłączniki zasilania) – najlepiej odłączyć dopływ prądu bezpiecznikiem!

 • powiadom sąsiadów,

 • zamknij zawór gazu w mieszkaniu (domu),

 • otwórz okna,

 • wyjdź na zewnątrz budynku oczekując na przyjazd służb ratowniczych.

Czy warto ryzykować ogrzewanie mieszkania gazem z kuchenki ?

 • nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - długotrwałe palenie się gazu powoduje znaczny ubytek tlenu w powietrzu, nadmierna zawartość produktów spalania gazu jest niekorzystna dla ludzi, m.in. powstaje bezwonny tlenek węgla (CO), który jest silnie trującym gazem. W przypadku niedrożnych lub niesprawnych przewodów wentylacyjnych może dojść nawet do zatruć śmiertelnych.

Czy nie ma przeszkód w korzystaniu zarówno z gazu ziemnego i propan-butan w butlach w mieszkaniu lub budynku?

 • przepisy jednoznacznie zabraniają łączenia obu instalacji w jednym budynku - wyjątkiem jest możliwość usytuowania kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej w budynku mieszkalnym niskim, tj. do 4 kondygnacji mieszkalnych, w którego mieszkaniach funkcjonuje instalacja zasilana gazem płynnym.

Ile butli na propan – butan może być przyłączonych do urządzeń gazowych w jednym lokalu ?

 • maksymalnie dwie butle po 11 kg gazu każda.

Jak należy umieszczać butle gazowe w kuchni ?

 • w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło np. piece, grzejniki, z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych,

 • butle instalować w pozycji pionowej, zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem, w odległości co najmniej 1 m od urządzeń powodujących iskrzenie,

 • połączenie butli z kuchenką powinien stanowić wąż elastyczny o długości nie większej niż 3m, wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na działanie składników gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60 st. C,

 • temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35 st. C.

Gdzie można stosować gazowe urządzenia promiennikowe do ogrzewania pomieszczeń ?

 • wyłącznie w odległości co najmniej 0,6 m od materiałów palnych (w tym palnych elementów konstrukcyjno-budowlanych i elementów wystroju wnętrz budynku) oraz co najmniej 0,3 m od otynkowanych ścian, których konstrukcja wykonana jest z materiałów łatwo zapalnych - używaj wyłącznie urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.

Jakie są podstawowe wymagania dla instalacji gazowych oraz wentylacyjnych i spalinowych?

 • badanie szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku,

 • sprawdzenie drożności przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym – nie rzadziej niż raz na kwartał,

 • sprawdzenie drożności przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym – nie rzadziej niż dwa razy w roku,

 • sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych powinno być wykonane co najmniej raz w roku.

Kto może dokonywać przeróbek instalacji gazowej?

 •  TYLKO OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE!!!

 


 

<<< Powrót

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja